Het "Kattebelletje"
Ledenblad van de Cat-sitter Club De Haan vzw
www.catsitterclub.be

10e Jaargang nr. 2 –  Zomernummer 2011

 


Voorwoord

In 2011 bestaat de vzw Cat-sitter Club 10 jaar. Daarom werd in het laatste Nieuwjaarsnummer opgeroepen om zeker de datum van de Algemene Vergadering te noteren. Er werd ook vooropgesteld dat BNP-Paribas-Fortisbank zou gevraagd worden om te sponsoren, zodat aan de aanwezige leden op 30 april een hapje kon aangeboden worden.
De secretaris was stipt om 18 uur paraat en… er was nog niemand anders!! Dat leek een mislukte viering te worden! Gelukkig kwam iedereen dan nogal vlug na elkaar binnen en werd de kennismaking en het terugzien van oude bekenden bijna tot 21 uur “beklonken”. Een heel aangename vergadering dus!
 

Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering

1. Aanwezigheidslijst en volmachten
Er waren voldoende aanwezige of door volmacht vertegenwoordigde Bestuursleden om de Algemene Vergadering te laten doorgaan

2.
a) Voorstelling van de Raad van Bestuur aan de nieuwe toegetreden leden: iedereen kwam heel spontaan met elkaar in gesprek

b) Kennismaking: voor het eerst waren Dhr. en Mevr. Van Waes uit Gent op de vergadering. Die zorgen al enkele jaren voor een tiental mooie “vrije poezen” op camping Capri. Ook in de winter komen ze het voedsel aanvullen. Mevr. Gusta Verrydt, effectief lid en haar echtgenoot Willy (vrijwilliger voor het voeden in Wenduine) werden “herenigd” met Dhr. en Mevr. Van Waes en haalden herinneringen op uit de tijd dat ze samen met de ouders van Dhr. Van Waes op de camping waren. Ons Marie-Thérèsje was weer van ver gekomen, maar kon toch een lift voor de terugtocht krijgen van Heidi, die na een revalidatie toch kon deelnemen aan de vergadering. Jammer genoeg waren enkele vaste “deelnemers” de datum vergeten of hadden andere verbintenissen.
Onze meter, Mevr.Claudine Van Acker, kon jammer genoeg ook niet aanwezig zijn. Ook 10 jaar geleden aanvaardde ze het meterschap van de Cat-sitter Club ondanks het recent verlies van haar echtgenoot, Daniel Verleye, Schepen van Dierenwelzijn te Oostende. We staan even stil bij deze verjaardag van zijn overlijden. Hij had nog zoveel plannen om de dieren te helpen. U kan in de Tips Special van donderdag 30 juni 2011 een herdenkingsbericht lezen. Met toelating van de weduwe zal dit ook overgenomen worden op onze site.

c) Mevr. Marleen Raes uit Kortrijk, nu wonende in Wenduine was voor het eerst op de vergadering en werd nogmaals gecondoleerd met het overlijden van haar echtgenoot. Toch voedt ze verder de poezen in Wenduine, wat haar “deugd” doet, zoals ze het voelt.

3. Afleggen van de rekening over 2010
Opgemerkt wordt dat er minder “subsidie” was van de “Blauwe Wereldketen” dan vorig jaar, dus wat minder uitgaven.
Er is nog steeds te weinig spontane verlenging van het lidgeld, met uitzondering van een aantal stipte betalers. Niemand ging in op het voorstel van bestendige opdracht (domiciliëring).
Heidi kon ons nog een aantal postzegels schenken, waarvoor dank.

4. Voorstellen van begroting 2011
a) Dit jaar zullen we geen “subsidies” krijgen van de “Blauwe Wereldketen”. We betalen uitsluitend met gelden afkomstig van lidgeld en giften. Gelukkig is de verplichte verzekering voor de vrijwilligers niet duurder geworden.
De gemeente trok opnieuw een som uit voor sterilisaties van zwerfkatten. Met uitzondering van katten op campings die door de uitbaters zouden moeten gesteriliseerd worden. Met alle gevolgen vandien vrezen wij. Ook moet een zwerfkat die geadopteerd wordt, op kosten van zijn/haar toekomstig baasje gesteriliseerd worden. De vzw maakt wel een onderscheid tussen “opvang” en werkelijke adoptie. Iemand die bereid is 5 of 6 katjes op te vangen, kan die moeilijk op eigen kosten steriliseren. Om problemen te vermijden zal de vzw in de periode dat de Milieudienst de poezen vangt en de sterilisaties laat uitvoeren en betaalt, mensen met dergelijke vraag naar de Milieudienst verwijzen.
Er is nog steeds geen contract van de gemeente De Haan met het asiel Blauwe Kruis van de Kust te Oostende zodat verloren gelopen huiskatten niet kunnen opgevangen worden en de baasjes niet terecht kunnen voor info in dit asiel. Wel worden oproepen van privépersonen op de site van het asiel gezet. Voor onze vzw kan dat blijkbaar niet. Nochtans is ons doel hetzelfde: dieren helpen.

b) Activiteiten van de vzw:
De oproep voor het bijwonen van de algemene vergadering dient steeds herhaald te worden. Ook het bekijken en benuttigen van de site www.catsitterclub.be door leden zou zeker beter kunnen. Sommige vrijwilligers bezochten ze nog nooit! Er is ook al enige tijd onze webpagina bij het Nieuwsblad (verenigingen). Nochtans zorgde onze webmaster Luc voor een webcam, die elke dag van ’s morgens tot ’s avonds het weer toont aan het strand van De Haan! Hiervoor betalen gemeenten en steden grote sommen! Voor mensen zonder Internet is er nog steeds de papieren versie van ons ledenblad Het Kattebelletje, die naar we vermoeden ook maar weinig gelezen wordt! Nochtans vraagt dit ook veel werk van Luc, en kosten voor afdrukken en eventueel verzenden.
Op Werelddierendag zullen wij vermoedelijk weer een voedselinzameling mogen houden aan de ingang van AD Delhaize te De Haan. En het tweede weekend van oktober krijgen wij waarschijnlijk nog de gelegenheid tot een beperkte deelname aan de Rommelmarkt van het Zeepreventorium. Dit als “gast” van Danny (en Heidi)

c) Mevr. Ingrid de Schutter is nog steeds bereid affiches van verloren of gevonden poezen uit te hangen. Ook kan bij noodzaak het lidgeld daar betaald worden (Boetiek ROVENIC rechtover de kerk te De Haan)

De vergadering werd omstreeks 21 u. in een aangename en levendige “ambiance” afgerond. Leuk detail: er was slechts één echte “Hanenaar” aanwezig zijnde Simonne Denaeyer, effectief lid. Alle anderen zijn “aangespoelden” of van elders in West-Vlaanderen! Toch is er een grote verbondenheid met De Haan en de Haanse poezen.


Onze leden

De tarieven blijven onveranderd om het lidmaatschap voor iedereen toegankelijk te houden:
2,50 euro effectief lid, senior, junior - 5 euro gewoon lid - 13 euro steunend lid
vanaf 25 euro erelid (gratis sticker), bij handelaars vermelding van hun zaak

Betalingen graag op bankrek. nr. IBAN BE96 2800 3012 5005   BIC GEBABEBB indien met Europese overschrijving voor Cat-sitter Club De Haan vzw, P. Vandemoerelaan 47/0101, 8420 De Haan of afspreken via de secretaris op 0486/519138. Liefst met de jaarwisseling of op de algemene vergadering (cash) of indien niet anders mogelijk in de Rovenic, bij de kerk, De Haan, om de winkel zo weinig mogelijk te storen. Dringende oproep om de lidgelden geregeld te betalen. Dank !

Nieuwe leden - Periode 01.01.2011 / 30.06.2011

Gewone leden
F. Vervremd, Wondelgem
Mevr. De Klerck, Jabbeke

Erelid
John Maas, Harendijke

Steunende leden
John Borny, echtgenoot van Marie-Jeanne, De Haan
Marj. Raes, Kortrijk
Geert Depauw, Kortrijk


Verlengden hun lidmaatschap - Periode 01.01.2011 / 30.06.2011

Gewone leden
Mevr. Legein, De Haan
Mevr. Desaever, De Haan
Mevr. Buyle, De Haan
Mevr. C. De Deyn, Oostende
Mevr. Bouckenooghe, Knokke
Mevr. Lauwereyns-Jacobs, De Haan
Mevr. J. Vanderborght, Harendijke
Dhr. Moureau, De Haan
Dhr. R. Van Sweevelt, De Haan
Mevr. A. Keuten, De Haan
Dr. N. Cappaert, Dierenarts, De Haan
Dhr. G. Cappaert, De Haan
M. et Mme Quinet, Epinois
Dhr. Bassier, Gent
Mevr. Gosseye, Gent
Dhr. E. Monballiu, De Haan
Mej. Monballiu, De Haan
Dhr. D. Dupon, Zwevezele
Mevr. S. Denaeyer, De Haan
Mevr. J. De Schutter, Boetiek Rovenic, De Haan
Dhr. W. Geerts, De Haan
Mevr. Mia Claeys, Bredene
Mej. E. Vankeirsebilck, Bredene
Dhr. J. Vankeirsebilck, Bredene

Steunende leden
Mevr. Makelberge Diane, Westende
Dhr. G. Van Gijsegem, De Haan
Mevr. M. Raes, Wenduine
Mevr. M. Van Mossevelde, Vlissegem
Mevr. d’Aubioul, Knokke
Dhr. Lauwereyns, De Haan
Mevr. Tielemans, Wenduine
Mevr. H. Dupon-Moke, Zwevezele
Mevr. Sonja Van de Velde, De Haan

Ereleden
Dhr. N. Thieren, Koksijde
Mevr. F. De Bruycker, Blankenberge
Mevr. Peersman, Lier
Mevr. De Schepper Elza, De Haan
Dhr. Van Waes, Gent
Mevr. M.Th. Vandekerckhove, Oedelem

Effectieve leden
Mevr. C. Van Cleemput, Hotel Escapade, De Haan
Mevr. A. Verrydt, betaald als gewoon lid, De Haan


Giften - Periode 01.01.2011 / 30.06.2011

Van Wambeke, Tremelo 30 €
Mevr. De Bruycker, Blankenberge 5 €
Dhr. Maas John, Harendijke 100 €
waarvoor speciaal dank
Mevr. Depla, De Haan 5 €
Dhr. Van Gyseghem, De Haan(voor voeding) 7 €
Mevr. C. Van Cleemput, voorzitter, Hotel
Escapade, De Haan 100 €
Mevr. Vertriest Rita, Vlissegem 13 €
Dhr. W. Bruynseels, De Haan 100 €
Sponsoring door Bazar St.Rita, De Haan 10 €
Kosten hapjes door Fortis (sponsoring) 25,60 €
Verresen-Bevers, Brasschaat 15 €
Petit A., Kortrijk 5 €
Dhr. Colart E., Drogenbos en
Mevr. Colart Martine (camping) 20 €
met dank voor het aanbrengen van nieuwe leden.
Mevr. Micheline Maas, Duitsland voor het helpen zoeken van haar poes Findus verloren in Harendijke, maar jammer genoeg niet teruggevonden. 60 €
Mevr. Elza De Schepper, De Haan 25 €

Totaal 520,60 €


Bedankingen

Naast de vaste “voedsters” en één “voeder” Willy, willen wij ook Chantal eens in de kijker zetten. Zij verving reeds Mevr. Tielemans tijdens revalidatie en vervangt verder de leden die op reis gaan of belet zijn, zoals Simonne, voor gans de zomer. Zij betaalt ook zelf de voeding. Simonne zorgt wel elke dag voor katjes in de buurt van de Zeedijk.
Liliane uit de Walen schonk opnieuw voeding en een mooie kattenbak.
Willy zorgde nog eens voor inktcassettes.
Eddy en Martine verzekerden nu zelf de voeding van de poezen in Boszicht.
Ook willen wij Ginette, vaste bewoonster van een camping eens vermelden. Zij zorgt dat de campingpoezen in de winter te eten hebben in Harendijke, samen met Martine als de “zomergasten” weg zijn. Vaste bewoonster Josée voedt gans het jaar.
We danken iedereen die lidgeld betaalde of een gift schonk of zelf voor zwerfkatten zorgt. Concetta en Helena zijn zeker een voorbeeld daarvan.
Ook Rita, aan de Watertoren, zorgt voor twee achtergebleven zwerfkatjes.

Nawoord

De (voor)zomer is serieus “heet” ingezet. Let op de dieren, dat ze genoeg drinken. Als ik vooral de hondjes zie hijgen die lange wandelingen moeten meemaken en soms maar af en toe wat water hebben, vind ik mensen egoïstisch en nalatig.
Laat ons hopen dat er weinig (liefst geen) dieren gedropt worden in de vakantieperiode. Een wens die jammer genoeg wel niet in vervulling zal gaan.
Hopelijk zien we veel dierenvrienden op de voedselophaling ter gelegenheid van Werelddierendag 4 oktober, dit jaar een dinsdag. Op voorwaarde dat AD Delhaize De Haan dit toestaat.
Gaat u met vakantie? Spreek af met een mede-lid als u Cat-sit nodig heeft! We helpen er u graag bij!


 

Dit Kattebelletje wordt gesponsord door Bazar St.-Rita.
Grote keuze speelgoed, papierwaren, rookwaren,
kranten en tijdschriften.
 

Jeannina, Secretaris en verantwoordelijk uitgever.

Bezoek onze website: www.catsitterclub.be
mail ons
Bel ons : Tel. 0486/ 519138
Betaal ons : rek. nr. IBAN BE96 2800 3012 5005 BIC GEBABEBB

- - - o O o - - -