Het "Kattebelletje"
Ledenblad van de Cat-sitter Club De Haan vzw
www.catsitterclub.be

11e Jaargang nr. 1 –  Wisselnummer 2011 / 2012

 


Voorwoord

De voorbije maanden hadden we vooral af te rekenen met gevonden of verloren katten, of zieke dieren.  Daarom willen we hier nog eens herhalen wat er moet gedaan worden.
Zowel voor gevonden als verloren katten zijn er veel punten van overeenkomst: de buren verwittigen, liefst persoonlijk, desnoods met een flyer bij voorkeur met foto.  Overal waar mogelijk een oproep uithangen (bakker en apotheek zijn adressen waar veel mensen komen).  Maar ook winkels die verderaf gelegen zijn hebben soms een bord voor berichten, zoals Tom & Co waar mensen soms met de wagen om speciale voeding rijden.
De politie vragen een melding in de computer op te nemen.  De Cat-sitter Club verwittigen.  Er kan via de rubriek “Nuttige links” op verschillende sites een bericht geplaatst worden, ook bij het asiel van Oostende, maar verdere hulp wordt door hen niet geboden omdat De Haan geen contract heeft met dit asiel.  Het kan geen kwaad ook het Blauwe Kruis van Brugge te verwittigen, die een mooie site hebben.  Ook dierenartsen verwittigen.
Belangrijk voor een gevonden dier: je mag een dier opvangen, maar er moet een officiële instantie verwittigd worden, in het geval van De Haan komt dus enkel de politie in aanmerking.  De wijkinspecteur kan ook nuttig zijn.

Belangrijk voor een verloren dier: 50% van de vermiste dieren zitten ergens opgesloten, thuis of bij de buren, in kelders, garages, bergplaatsen en zelfs kasten.  Ook onbewoonde huizen of leegstaande loodsen moeten onderzocht worden.  Bouwwerven met putten zijn ook gevaarlijk en zelfs in een openstaande camionette kan een nieuwsgierig dier opgesloten geraken en meegevoerd.  Het is ook belangrijk dat van bij de verdwijning de kat dagelijks gezocht en geroepen wordt.  Uit ervaringen leert men dat na 10 of meer maal tevergeefs op een plaats gezocht te hebben, die kat daar toch kan komen.  Dus blijven zoeken, ook waar men al geweest is.

Wie ook een hond heeft, kan die best meenemen.  Een hond ruikt altijd een kat.  Zoniet een foto meenemen en tonen aan mensen die met hun hond wandelen en soms een grote toer doen.
Jammer genoeg kan een vermist dier ook aangereden worden.  De milieudienst haalt meestal de dode dieren op.  Bij het containerpark (Duinenweg) kan navraag gedaan worden.

Verder kan er zowel voor gevonden als verloren dieren gratis in de Koopjeskrant geadverteerd worden en op Facebook.  Natuurlijk ook in kranten met betaalde advertenties.

Verder kan het plaatsen van een tatoe in het oor of een chip natuurlijk het identificeren eenvoudig maken.  Voor de chip moet wel een dierenarts geraadpleegd worden.  De interventieploeg van de politie Bredene/De Haan heeft ook een chiplezer.  Dit vernamen we nog onlangs.

Eenvoudig en nuttig: neem altijd een foto van uw dier en bedenk dat totale vrijheid gevaar inhoudt en gecontroleerde vrijheid veiliger is.  Getuige daarvan is bijv. de site “gevondenenvermistehuisdieren.be” waar honderden katten op staan die gevonden of vermist zijn.  Weten waar uw dier heen gaat is belangrijk!

Zieke dieren

Als een dier niet eet of geen stoelgang heeft moet ingegrepen worden.  Niet eten kan o.a. veroorzaakt worden door slechte tanden of ontstekingen in de mond.  Daarvoor de dierenarts raadplegen.

Onvoldoende stoelgang kan geregeld worden door droge voeding te vervangen door blikvoer.

Normaal wordt geen gewone melk gegeven aan katten, maar als laxatief kan vette melk wel gebruikt worden.  Het middel (via apotheek) “iso-kel” kan in de voeding gemengd worden en normaliseert de stoelgang.
Katten die buiten lopen hebben geregeld (+/- elke maand) een vlooienpipetje nodig en enkele keren per jaar een wormpilletje.  “Milbemax” is een goed middel hiervoor: klein en gemakkelijk in wat paté te duwen zonder dat de kat het merkt.

Een kat die geregeld ontstoken ogen heeft waartegen geen medicijnen helpen, kan best een FIV/leucosetest ondergaan.  Er zou sprake kunnen zijn van “kattenaids”.

Belangrijk en eenvoudig: controleren of de poes normaal of te veel of te weinig drinkt!  Dit is heel belangrijk en desnoods moet droogvoer vervangen worden door blik en is een onderzoek bij de dierenarts nodig.  Veel gevallen van nierinsufficiëntie of blaasgruis kunnen door aangepaste voeding voorkomen of genezen worden.

Gezonde dieren zijn gelukkige dieren en tevreden baasjes!


Komende activiteiten
 

Op zaterdag 28 april 2012 is de Jaarlijkse Algemene Vergadering voorzien bij “Bieren Den Haene” in hun proeflokaal in de Kerkstraat 57,  te Wenduine, om 18u30. Daar kunnen na de vergadering alle variëteiten van Haanse Witte en andere geproefd worden. Wij dringen aan om de vergadering bij te wonen en elkaar te leren kennen of terug te zien.

Wie suggesties heeft om een ander lokaal te kiezen, gelieve dit zo vlug mogelijk te doen.Onze leden

De tarieven blijven onveranderd om het lidmaatschap voor iedereen toegankelijk te houden:
2,50 euro effectief lid, senior, junior - 5 euro gewoon lid - 13 euro steunend lid
vanaf 25 euro erelid (gratis sticker), bij handelaars vermelding van hun zaak

Betalingen graag op bankrek. nr. IBAN BE96 2800 3012 5005  BIC GEBABEBB met Europese overschrijving voor Cat-sitter Club De Haan vzw, P. Vandemoerelaan 47/0101, 8420 De Haan of afspreken via de secretaris op 0486/519138.  Liefst met de jaarwisseling of op de algemene vergadering (cash) of indien niet anders mogelijk in de Rovenic, bij de kerk, De Haan, om de winkel zo weinig mogelijk te storen.  Dringende oproep om de lidgelden geregeld te betalen.  Dank !

Nieuwe leden - Periode 01.07.2011 / 31.12.2011

Gewone leden

Dhr. en Mevr. Devos-Caufriez, Klemskerke

 

 

Verlengden hun lidmaatschap - Periode 01.07.2011 / 31.12.2011

Gewone leden

Mevr. Y. Vandendriessche, De Haan
Dhr. Casaert, Gent
Mevr. N. Coenen, Wenduine
Mevr. J. Mariën, De Haan (effectief lid)
Mevr. Van Herk, De Haan
Mevr. F. Vervremd, Wondelgem
Mevr. Van Loo, Blankenberge
Mevr. Thiebaut, Berg (Brabant)
Mevr. H. Devriese, De Haan
Dhr. L. Van de Walle, Oostende
Mevr. H. Moke, Zwevezele
Dhr. D. Dupon, Zwevezele

 

Gewone leden (vervolg)

Mevr. Bouckenooghe, Knokke
Dhr R. Van Sweevelt, D. Haan
Mevr. A. Keuten, D.Haan

Senioren

Mevr. Bauwens, Gent
Mevr. H. De Visscher, Gent
Mevr. C. Nicosia, De Haan
Mevr. Doré B., De Haan

Mevr. L. Lahaye, Bredene
Dhr.
Vandenbosch, Braine l’Alleud

 

Effectief lid

Strubbe J., De Haan

Steunende leden
Dhr. P.H. Van Herk, De HaanDr. Temmerman, Dierenarts, GentMevr. Van Mossevelde M., Vlissegem
Mevr. Lambein, Vlissegem
Mevr. Vandenbosch, Braine l’Alleud
Mevr. Maes-Geuskens, De Haan

 

Ereleden

Mevr. D. Raes, De Haan
Dhr. en Mevr. Dosogne, Harendijke (Wenduine)
Dhr. M. Pierloot, Gent
Mevr. J. Vanderswalm, Vlissegem
Mevr. Watelet, Vlissegem
Mevr. E. Gevers, Vlissegem

 

 

     

Verwacht en gehoopt wordt dat met de jaarwisseling verschillende trouwe leden hun lidgeld zullen betalen.

Giften

Mevr. De Bruycker, Blankenberge, 30 €
Dhr. & Mevr. Van Moffaert-Lammens, De Haan, 25 €
Pitterylaan 8, De Haan, 35 €
Gift Werelddierendag, 5 € + 1 € = 6 €
Mevr. Vanderswalm, Vlissegem, 25 €
Mevr. Wathelet, Vlissegem, 25 €
Mevr. Foubert, Wenduine, 30 €
Dhr. Bruynseels W., De Haan, 35 €
Dhr. & Mevr. Maes-Geuskens, 12 €
Bazar St.Rita (Dagbladen, speelgoed), De Haan, 20 € + 15 € = 35 €

Totaal     258 € (maar half zoveel als eerste helft 2011 !)


Bedankingen
 

Er zijn heel veel dierenvrienden, zowel leden en vrijwilligers als buitenstaanders, die op een bepaalde manier voor dieren, hier in het bijzonder voor katten zorgen.

De vrijwilligers, meestal leden, voeden vooral poezen en vangen ze soms (ook tijdelijk) op.  Permanente opvang is er bij Concetta, waar de enige overblijvende katjes van de buurt Jean d’Ardennelaan verblijven.  Alle andere zijn gedood of verdwenen.  Er zijn sterke vermoedens omtrent de dader.

Ook mensen uit Klemskerke vingen tijdelijk twee gedumpte poesjes op en een Duitse dame adopteerde twee gedropte poezen en betaalde veel voor medische kosten.
Ook onze trouwe leden Dhr en Mw Maes vangen poezen op en nemen een sterilisatie voor hun rekening.
Ook de manager van een bekend hotel bekostigde sterilisaties en liet toe om de dieren te voeden, mede dank zij Linda.
Achter een bekend eetcafé staat een huisje voor ons Melleke (vroeger Poppetje) en zelfs in de tuin van een bekende speelgoedwinkel staat al jaren een huisje.

Van de “voedsters” is Linda de “ancien” die al meer kan 11 jaar de poezen voedt aan het vroegere Sparrenduin, waar maar één katje overblijft.  Jammer genoeg moeilijk te plaatsen wegens gewoonte om buiten te leven.  Toch wordt het heel graag geknuffeld o.a. door de secretaris.
Wie ook elke dag poezen gaat voeden is Simonne.  Verder doet zij ook al vele jaren haar “dag” in Wenduine, samen met Willy, Mw. Tielemans, Martine, Chantal, Marleen, Mia, Heidi en mijzelf.  Het voedsel wordt door deze leden zelf bekostigd.  Verder is er de Hr en Mw. Legein die geregeld langs gaan en voeden op een vakantiehoeve, waar nog twee katjes leven waarvan het vrouwtje overleden is.  Samen met een vaste verblijfhouder van één der vakantieverblijven, die al jaren ook grote hoeveelheden voeding koopt.

Aan Henrietje dank voor het voeden en knuffelen van de zwarte “poezenbende”.

Aan Nicole in Wenduine voor het voeden van zwervers die ondertussen “vaste klanten” zijn.
Ook wil ik bijzonder Helena danken die “taxi” doet bij overbrengen naar dierenarts, voedingsbeurten die vervoer vragen en boodschappen om voeding aan te kopen.

Dank ook aan twee wijkinspecteurs uit Bredene die mij contacteerden i.v.m. een verdwenen poes van een vroegere bewoonster van De Haan!

Dank aan alle leden die hun lidgeld betaalden of een gift deden.
Aan Liliane en echtgenoot opnieuw dank voor het schenken van “kattenmeubilair” en voeding.
Aan Dhr. en Mevr. Van Waes voor hun blijvende zorgen en voeding van “hun“ campingkatjes”.

Aan de mensen uit de Grotestraat voor opvang en voeden van een zwervertje.
Ook dank aan allen die voeding schonken ter gelegenheid van de voedselinzameling aan AD Delhaize op Werelddierendag en vooral aan Ingrid van Lingeriezaak Rovenic die een “startgift” deed om “U” tegen te zeggen.

Dank aan Lucas voor het plaatsen van oproepen op de site en de opmaak van het “Kattebelletje”.
Nawoord

Aan alle dierenvrienden en leden die te maken hadden met ziekte of overlijden van een dierbare, wensen wij ons medevoelen te betuigen.  We hopen dat 2012 hen genezing of kracht zal brengen om hun verdriet te dragen.  Het is bekend dat dieren daarbij kunnen helpen.

Aan iedereen wensen wij een aangenaam 2012 samen met familie, vrienden en onze dieren.


 

Dit Kattebelletje wordt gesponsord door Bazar St.-Rita.
Grote keuze speelgoed, papierwaren, rookwaren,
kranten en tijdschriften.
 

Jeannina, Secretaris en verantwoordelijk uitgever.

Bezoek onze website: www.catsitterclub.be
mail ons
Bel ons : Tel. 0486/ 519138
Betaal ons : rek. nr. IBAN BE96 2800 3012 5005 BIC GEBABEBB

- - - o O o - - -