Het "Kattebelletje"
Ledenblad van de Cat-sitter Club De Haan vzw
www.catsitterclub.be

11e Jaargang nr. 2 –  Zomernummer 2012

 


Voorwoord

Je moest al een echte dierenvriend zijn om op zaterdag 28 april 2012 door het hondenweer naar de algemene vergadering te komen. En om de katten niet te kort te doen: “It was raining Cats & Dogs”.
Het waren dan ook een dozijn “oude getrouwen” en/of echte kattenmensen die het slechte weer getrotseerd hadden.

Norbert Thieren, nu “geklopt” als verste reiziger, van Oostduinkerke en Marie-Thérèse kwam deze keer van Oedelem en alweer met een cadeautje: ondanks reizende met het openbaar vervoer, een zware zak kattenkorrels
De verste reizigers waren nu Eddy en Martine, uit het Brusselse, wel verblijvend op een camping te Zuienkerke.
Luc, onze webmaster komt van Oostende en de andere oude getrouwen, waaronder Dhr. en Mevr. Legein die er van bij de oprichting bij waren, toen vanuit Oostende, zijn al een hele tijd woonachtig in De Haan en nog steeds bezig met opvang en “catering” van poezen.
Dhr. en Mevr. Geerts-Verrydt, ook uit De Haan voeden nog steeds op eigen kosten poezen in Wenduine.
Mevr. Lut Lahaye uit Bredene, heeft de langste en zwaarste “palmares”, zijnde 30 jaar opvang en voeden van katten in moeilijke en niet ongevaarlijke omstandigheden en volledig op eigen kosten.
Marleen, één van de recentste actieve vrijwilligsters, kwam van “om het hoekje” in Wenduine.
Dus samengevat geen kwantiteit maar kwaliteit!
In alle bescheidenheid mag ik zeggen dat ik ook bij de “oude getrouwen” hoor, die voor De Haan ook in Gent heel actief was.
Mevr. Monique Denaeyer kwam in het vergaderlokaal haar lidgeld betalen, maar kon niet blijven.
Diane Makelberge, ons oudste lid uit Westende, kon om gezondheidsredenen niet aanwezig zijn. 

 

Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering in het proeflokaal van “Bieren Den Haene” in de Kerkstraat te Wenduine op zaterdag 28 april 2012.

1. Aanwezigheidslijst en volmachten
Er waren voldoende aanwezige bestuursleden of volmachten, zodat de vergadering kon doorgaan

2. a) Voorstelling van de Raad van Bestuur aan de nieuw toegetreden leden

b) Kennismaking onder de leden

c) In memoriam
Opnieuw waren onder de leden overlijdens van familieleden. Die werden reeds deelneming betuigd door de secretaris.
Ook het oudste zwerfkatje aan het zwembad is overleden, jammer genoeg tussen het voeden door Linda en het bezoek van Jeannina. Beiden denken nog steeds aan dit lieve moedig diertje dat zo graag wilde geknuffeld worden en jammer genoeg 12 jaar buiten leefde na een mislukte adoptiepoging.

3. Afleggen van de rekening over 2011 en goedkeuring.
Er werd aan de aanwezigen een vergelijkende tabel ter inzage gegeven, waarin merkbaar was dat er in 2011 minder uitgaven waren dan in 2010 aangezien er minder geld beschikbaar was. Zoals steeds hetzelfde principe: alleen uitgeven wat beschikbaar is.
Goedkeuring werd verleend door de bestuursleden.
Voor het geven van een bestendige opdracht voor jaarlijkse betaling van het lidgeld werden tot nu toe geen kandidaten gevonden.

4. Voorstellen van
a. begroting van 2012: het aantal giften neemt af en de lidgelden worden niet altijd tijdig betaald.
Het is afwachten of De Blauwe Wereldketen een extra “subsidie” zal kunnen schenken dit jaar.
Wel zet de gemeente de sterilisaties van zwerfkatten verder met een eigen budget van 3 x 700€. De vraag voor een contract met een asiel (bvb. Oostende) werd opnieuw afgewezen, zodat verloren gelopen katten indien ze geen opvang vinden, ook zwerfkat worden.
De intolerantie neemt ook toe, van doden met een kogel tot vergiftiging.
Wel liet de nieuwe Schepen voor Milieu, Mevr. M. De Soete toe om een oproep te doen in de “Zeewacht” om toleranter te zijn bij het voeden van de zwerfkatten. De aanwezigen konden de brief aan de schepen en het artikel bekijken.

b. activiteiten van de vzw – oproep vrijwilligers
Aangezien velen nog niet 1x per jaar een uurtje tijd nemen voor de Algemene Vergadering, worden geen bijkomende activiteiten meer voorzien. Ook bij gebrek aan tijd van de vrijwilligers, die vooral voor de katten zorgen en dikwijls zelf een job hebben.

c. contactpunt voor betaling lidgeld en aangifte gevonden/verloren poezen zal in de toekomst verdwijnen als Mevr. De Schutter de Rovenic verlaat. Voorlopig kan iedereen daar nog terecht.
Leden met internet kunnen op de site www.catsitterclub.be verloren of gevonden poezen plaatsen.
Vermoedelijk wordt de site nog steeds niet voldoende bekeken, jammer voor het werk dat Luc eraan besteedt.

De vergadering werd in een gemoedelijke sfeer besloten.
 

Komende activiteiten
 

Buiten de vergadering is de voedselophaling voor Werelddierendag de enige activiteit naast het voeden en eventueel steriliseren en medisch laten verzorgen van de zwerfpoezen.
Dit jaar valt Werelddierendag op een donderdag, sluitingsdag van AD Delhaize De Haan (4 oktober). Daarom zullen we toelating vragen om de ophaling op woensdag 3 oktober te houden. Weinig leden komen speciaal naar AD Delhaize daarvoor. Gewoonlijk “bemant” de secretaris die dag, soms bijgestaan door Heidi of een bezoekend lid, zoals vorig jaar Ingrid


Onze leden

De tarieven blijven onveranderd om het lidmaatschap voor iedereen toegankelijk te houden:
2,50 euro effectief lid, senior, junior - 5 euro gewoon lid - 13 euro steunend lid
vanaf 25 euro erelid (gratis sticker), bij handelaars vermelding van hun zaak

Betalingen graag op bankrek. nr. IBAN BE96 2800 3012 5005  BIC GEBABEBB met Europese overschrijving voor Cat-sitter Club De Haan vzw, P. Vandemoerelaan 47/0101, 8420 De Haan of afspreken via de secretaris op 0486/519138.  Liefst met de jaarwisseling of op de algemene vergadering (cash) of indien niet anders mogelijk in de Rovenic, bij de kerk, De Haan, om de winkel zo weinig mogelijk te storen.  Dringende oproep om de lidgelden geregeld te betalen.  Dank !


Nieuwe leden -
Periode 01.01.2012 / 30.06.2012
We willen speciaal de aandacht vestigen op ons nieuw lid uit Hasselt die kennis maakte met de Cat-sitter Club via Norbert Thieren uit Oostduinkerke.
 

Gewone leden
Knockaert Carine, De Haan
Titeca Kathleen, Middelkerke
 

Steunend lid
Dhr. John Borny, De Haan

Erelid
Mevr. R. Vriens, Hasselt (100 €)


Verlengden hun lidmaatschap -
Periode 01.01.2012 / 30.06.2012
 

Gewone leden
Mevr. Legein, Tuincentrum Green Center, De Haan
Mevr. De Saever, De Haan
Mevr. De Klerk, Varsenare
Dhr. Van Gysegem, De Haan
Mevr. G. De Coninck, De Haan
Mevr. Gosseye, Gent
Mevr. H. Hoornaerts, Zerkegem
Mevr. M. Denaeyer, Vlissegem
Mevr. Martine en Eddy Colart, Drogenbos
Mevr. Claeys M., Bredene
Mej. E. Vankeersebilck, Bredene
Dhr. J. Vankeersebilck, Bredene

 

Steunende leden
Mevr. Tielemans, Wenduine
Mevr. M. Raes, Wenduine
Mevr. Marianne Raes, Kortrijk
Dhr. G. Depauw, Kortrijk
Mevr. Makelberge, Westende
Mevr. C. Van Acker, Oostende, onze meter
Dokter Moureau, huisarts, De Haan
Mevr. Jacobs J., De Haan
Mevr. S. Van de Velde, Vlissegem
Mevr. Keppens N., Wenduine

Effectief lid
Danny Everaert, De Haan (bet. als gewoon lid)

 

 

Ereleden (vanaf 25€)
Dhr. N. Thieren, Oostduinkerke (40€)
Mevr. Peersman, Lier
Mevr. De Schepper E., De Haan
Mevr. J. De Schutter, boetiek Rovenic, De H.(50€)
Dhr. Quinet, Epinois
Dhr. V. Waes R., Gent
Mevr. M.-Th. Vandekerckhove, Oedelem
 

     

 

Giften - Periode 01.01.2012 / 30.06.2012

Mevr. F. De Bruycker, Blankenberge            30
Mevr. Depla, De Haan                                   5
Mevr. I. Vanmoerkerke, Gent                      25
H. Pitterylaan 8, De Haan                            20
Van Wambeke, Tremelo                              25
Mevr. Kikkert, Vlissegem                           100
   (dochter van Mevr. Vandenbosch)
Dhr. W. Bruynseels, De Haan                       20
Dhr. en Mevr. Doré, Resto Sabor, De Haan   50
Mevr. Lahaye, “kattenmoeder”, in Bredene    5,80

Totaal                                                     330,80 €
 


Bedankingen
 

We danken iedereen die bezorgd is om het welzijn van de zwerfpoezen.
Voor de leden die nog de nieuwe Schepen van o.a. Milieu niet kennen, stellen wij Mevr. M. De Soete voor die naar ons wilde luisteren i.v.m. de onverdraagzaamheid (o.a. bij het voederen van zwerfkatten) en een artikel hierover kon laten opnemen in de Zeewacht.
Wegens de ouderdom van sommige poezen zijn meer medische zorgen nodig en soms bezoek aan de dierenarts. Voor onze Rosten uit Wenduine danken wij vooral Marleen uit Wenduine en Helena uit De Haan voor het vervoer naar de dierenarts en het opvolgen achteraf. Ook Mia (die de problemen van de Rosten opmerkte) die kattenmelk brengt en Marleen die zo veel mogelijk gaat controleren. Ook Chantal bood haar hulp aan.
De trouwe voedsters Simonne, Dhr. en Mevr. Legein, Betty, Mevr. Tielemans, Heidi, Martine en onze enige man, Willy, zijn nog steeds op postEpiloog

Graag eindigen wij met wat positief nieuws.  Door het artikel in de Zeewacht bood zich een nieuwe vrijwilligster aan die natuurlijk zeer welkom is.

Het beste nieuws is dat er nog een kustgemeente beslist heeft om te steriliseren.  Een dierenvriendin nam het initiatief hiervoor, maar kreeg de raad om zich door een vereniging te laten steunen.  Ze wendde zich tot de Cat-sitter Club en door het feit dat we een vzw zijn die zelf sterilisaties laat uitvoeren, werd haar voorstel goedgekeurd.  Voorlopig komt deze gemeente niet publiek met dit initiatief, maar werkt enkel na klachten van bewoners.  Maar dat is al heel wat beter dan niks doen!

We wensen alle dierenvrienden en natuurlijk ook de dieren toch wat zon in de komende maanden en … water moet er natuurlijk ook zijn! (paraplu voorhanden, zie p.1 hiervoor).

 

Dit Kattebelletje wordt gesponsord door Bazar St.-Rita.
Grote keuze speelgoed, papierwaren, rookwaren,
kranten en tijdschriften.
 

Jeannina, Secretaris en verantwoordelijk uitgever.

Bezoek onze website: www.catsitterclub.be
mail ons
Bel ons : Tel. 0486/ 519138
Betaal ons : rek. nr. IBAN BE96 2800 3012 5005 BIC GEBABEBB

- - - o O o - - -