Het "Kattebelletje"
Ledenblad van de Cat-sitter Club De Haan vzw
www.catsitterclub.be
Bankrek. nr. IBAN BE96 2800 3012 5005  BIC GEBABEBB

12e Jaargang nr. 1 –  Wisselnummer 2012 / 2013

 


Voorwoord

Het waren moeilijke maanden voor vele poezen in De Haan en Wenduine. Ook voor de vrijwilligers die hen voeden en de mensen zoals Betty die thuis poezen opvangt. Verschillende dieren werden ziek, werden verzorgd door de dierenarts en twee ervan moesten geëuthanaseerd worden.
Eén ervan, onze “Rosten”, de mooiste en grootste van de groep in Wenduine, maar ook de bangste. Hij was het die altijd slaag kreeg. Ook werden een aantal verloren katten op straat gevoed en eentje alweer door Betty opgenomen en door de vzw gesteriliseerd. Dit alles maakte dat onze kas meer dan leeg was. Dank zij de milde schenkingen van Willy (Pitterylaan) en vooral de dames Watelet en Vanderswalm, kan toch een deel van de kosten door de vzw gedragen worden. De secretaris betaalde persoonlijk voeding en dierenartskosten.
Jammer dat het lidgeld weinig trouw betaald wordt, met uitzondering van een groep heel trouwe leden.
Onze nieuwste vrijwilligster Carine heeft praktisch en financieel bijgedragen. Zo bracht ze een moederpoesje in Brugge, dat voortdurend jongen had, naar de dierenarts (betaald door de secretaris) en schonk de opbrengst van twee rommelmarkten aan de vzw (50 + 25 euro). Ze werd ook lid en bracht nog een lid + gift mee (75 + 5 + 5 + 10). De oudste nog actieve “Cat-sitter” is Bruggeling ! Via Carine, Dhr. M. Standaert, van 90+ ! Carine springt ook in om voedsters te vervangen waar nodig.

Door de Zeewacht (zie artikel over voeden van zwerfkatten op 13 april 2012) werden we gekozen om deel te nemen aan de “krak in je gemeente”. De secretaris stemde toe met de toelichting dat er buiten haar elke dag 3 ŕ 4 andere vrijwilligers bezig zijn om de gesteriliseerde zwerfpoezen te voeden! Ook veel privépersonen buiten de vzw doen dit.
Pas op 4 januari 2013 komt de derde verkozen “krak” in de Zeewacht, op 11 januari de tweede verkozene en op 18 januari de winnaar op paginagrootte.
We maken ons geen illusies over onze kansen tegenover bivb. de bekende geitenboer en de goed gekende koffiebranderij Koffie Kan. We zullen de uitslag mededelen via onze website www.catsitterclub.be en later in het zomernummer van het “Kattebelletje”.

Rondzwervende huiskatten waren weer een groot probleem de laatste weken, aangezien er nog steeds geen contract is met een asiel.Onze leden

De tarieven blijven onveranderd om het lidmaatschap voor iedereen toegankelijk te houden:
2,50 euro effectief lid, senior, junior - 5 euro gewoon lid - 13 euro steunend lid
vanaf 25 euro erelid (gratis sticker), bij handelaars vermelding van hun zaak

Betalingen graag op bankrek. nr. IBAN BE96 2800 3012 5005  BIC GEBABEBB met Europese overschrijving voor Cat-sitter Club De Haan vzw, P. Vandemoerelaan 47/0101, 8420 De Haan of afspreken via de secretaris op 0486/519138.  Liefst met de jaarwisseling of op de algemene vergadering (cash) of indien niet anders mogelijk in de Rovenic, bij de kerk, De Haan, om de winkel zo weinig mogelijk te storen.  Dringende oproep om de lidgelden geregeld te betalen.  Dank !

Nieuwe leden - Periode 01.07.2012 / 31.12.2012

Gewone leden
Mevr. Missault, Wenduine
Fam. Van Laar, Middelkerke
Mevr.Fockenier P., Hotel ’t Bosje, Vlissegem (10€)
Mevr. P. Desmaret, De Haan

Senior
Mevr. Leroy L., Antwerpen
 

Steunend lid
Dhr. R. Bracke, Merelbeke

Ereleden
Mevr. Van Hoey, Pet-Consulting, Bredene
Dhr. Sips, Turnhout
Mevr. Sips-Verbeek, Turnhout

Verlengden hun lidmaatschap - Periode 01.07.2012 / 31.12.2012

Effectieve leden
Mevr. C. Van Cleemput, De Haan
Mevr. J. Strubbe, De Haan
 

Gewone leden
Dhr. Monbaliu E., De Haan, Bazar St.Rita
Mevr. Monbaliu, De Haan
Mevr. Blontrock G., De Haan (10€)
Mevr. Devrieze H., De Haan
Mevr. De Deyn C., Oostende
Dr. Cappaert Nadja, dierenarts, De Haan (Vosseslag)
Dhr. Vandenbosch, Braine-l’Alleud (7€)

 

Steunende leden
Mevr. Denaeyer S., De Haan
Mevr. Thiebaut M.L., Berg (Br.)
Dokter Moureau P., huisarts, De Haan
Mevr. Vandenbosch L., Braine-l’Alleud
Mevr. Lambein, Vlissegem
 

Ereleden
Mevr. Vanderswalm J., Vlissegem (50€)
Mevr. Watelet E., Vlissegem (50€)
 


 
   

Giften - Periode 01.07.2012 / 31.12.2012

Mevr. Knockaert C., De Haan 50 € + 25 €
Mevr. Foubert, Wenduine 30 €
Mevr. Vanderswalm J., Vlissegem 50 € + 50 €
Mevr. Watelet, Vlissegem 50 € + 50 €
Mevr. De Schepper E., De Haan 50 €
Dhr. Standaert, Brugge 10 €
Mevr. Vanhalst R., De Haan 10 €
Fam. Sips, Turnhout 25 €
Mevr. De Bruycker F., Blankenberge 30 €
Dhr. Bruynseels W., De Haan 100 € + 100 €
Mevr. De Visscher H., Gent 100 €
Mevr. Depla, Klemskerke 5 €
Sponsoring Bazar St. Rita, De Haan, 10 €

Totaal    745,00 €
 


Bedankingen
 

- De personen die de grootste inspanning leverden waren Dhr. en Mevr. Sips-Verbeek die van Turnhout kwamen met voedsel voor de poezen in Wenduine. Die hadden ze bij een eerder verblijf in Wenduine leren kennen.
- Alle giften zijn welkom, maar de dierenvrienden die de grootste steun verleenden zijn Mevr. Vanderswalm en Mevr. Watelet uit Vlissegem.
Dhr. Bruynseels is ook een heel milde schenker
- Over de verdiensten van Mevr. Knockaert spraken we reeds in het voorwoord.
- Liliane Vandenbosch en echtgenoot brachten weer materiaal en voeding voor de katten.
- Mevr. Lambein stelde zelf een voedselpakket samen en onbekende en bekende dierenvrienden schonken voeding op Werelddierendag in AD Delhaize, De Haan.
- Mevr. Foubert uit Wenduine schonk ook voeding.
- Helena gaat niet alleen voeden, soms met eigen voedsel, maar heeft ook al kattenmatriaal geschonken.
- Nogmaals dank aan alle trouwe voedsters/voeders Mia, Willy, Mevr. Denaeyer Simone, Heidi, Marleen, Mevr. Tielemans, Martine en Chantal en Linda in haar werkomgeving.
- Henrietje, Betty en Sonja zorgen voor katten thuis en/of bij de buren.
 

Komende activiteiten
 

Suggesties zijn altijd welkom.
De meeste vrijwilligers hebben daar, naast het voeden van de katten en hun werk en/of huishouding, weinig tijd voor.

Hopelijk kan er toch eens per jaar een uurtje af voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering, waar na toelichtingen over de vzw gezellig kan kennis gemaakt worden en gebabbeld.
Sylvia van Haense Witte zal u weer laten proeven.
Dit jaar in de Zeeduif, Bredeweg, De Haan. Zoals altijd de laatste zaterdag van april, nu 27 april, om 18u30.
Wij zien uit naar uw komst!


Nawoord

Aan alle leden en dierenvrienden die een familielid of goede vriend verloren, bieden wij onze deelneming aan. Met mensen die een huisdier verloren, daar voelen wij ook mee. We hopen dat ze later een dier dat thuisloos is, opnieuw een warm nestje willen bezorgen.

Zoals altijd vragen wij om ook met de dieren mee te voelen die in dat slechte weer met weinig of geen beschutting en dikwijls met honger de winter moeten doorkomen.
Help ze, voed ze a.u.b.

 

Aan iedereen wensen wij een aangenaam 2013 samen met familie, vrienden en onze dieren.


 

Dit Kattebelletje wordt gesponsord door Bazar St.-Rita.
Grote keuze speelgoed, papierwaren, rookwaren,
kranten en tijdschriften.
 

Jeannina, Secretaris en verantwoordelijk uitgever.

Bezoek onze website: www.catsitterclub.be
mail ons
Bel ons : Tel. 0486/ 519138
Betaal ons : rek. nr. IBAN BE96 2800 3012 5005 BIC GEBABEBB

- - - o O o - - -