Het "Kattebelletje"
Ledenblad van de Cat-sitter Club De Haan vzw
www.catsitterclub.be
mail ons
Bankrek. nr. IBAN BE96 2800 3012 5005  BIC GEBABEBB

12e Jaargang nr. 2 –  Zomernummer 2013

 


Voorwoord

Voor de leden en sympathisanten die geen internet hebben en ook het artikel in de Zeewacht zouden gemist hebben, hieronder enkele van de vrijwilligers die het mogelijk maakten dat de Cat-sitter Club De Haan vzw als “Krak” gekozen werd.

Jeannina wou uitdrukkelijk de vrijwilligers erbij betrekken. Zonder hen zouden de “Catsitters”, zoals ze genoemd worden, niet dagelijks kunnen functioneren en poezen helpen zoals dit nu het geval is. Jammer genoeg dat het moet gebeuren.
Achter Jeannina, van links naar rechts:
Chris (met rechts achter haar Roger, haar echtgenoot), die al jaren poezen opvangen in het Lindenhof.
Carine, vrijwilligster die gevolg gaf aan een vorig artikel in de Zeewacht en onderweg met de wagen tot in Brugge poezen helpt en voedt.
Sonja uit De Haan die voor eigen katten en die van een buurvrouw zorgt.
Concetta, waar de enige overlevende katten uit de buurt van de Jean d’Ardennelaan nog opgevangen worden.
Marleen, ook een “recente” aanwinst, die (mobiel) werkzaam is in Wenduine en De Haan.
Achteraan Chantal die ook vooral op “verplaatsing” werkt en invalt als andere vrijwilligers met verlof zijn.
Roger, de enige man op de foto! Zoals gezegd echtgenoot van Chris.

Nicole, die ook voor poezen zorgt in Wenduine.
Helena die, samen met haar moeder Ingrid reeds vele katten in huis opgenomen heeft. Het is bij Ingrid in de Rovenic dat wij terecht kunnen om foto’s van gevonden en verloren poezen uit te hangen.
Andere trouwe medewerkers die niet op de foto staan: de tweede man van de Catsitters, Willy, bij deze willen wij hem, zijn vrouw Gusta en de gelukkige ouders feliciteren met de geboorte van een tweede kleinkind, de prachtige Marie-Lou, zusje van Milan. Mevr. Tielemans van Wenduine, Simone, Heidi en Mia die met de fiets veel vervangingen doet, vooral in Wenduine. Martine die in Vlissegem reeds vier katten te gast kreeg, waarvan er nog steeds twee hun baasje niet terugvonden.
En vele anderen zoals Dhr. en Mevr. Legein, Marie-Jeanne, Maria in Lindenhof, Eddy en Martine die aan hun camping nog steeds voor poezen zorgen. En nog meer mensen die zonder contact met de vzw ook voor poezen zorgen, zoals wandelaars en zelfs toeristen die de op straat levende poezen wat voedsel bezorgen.
En niet te vergeten onze webmaster Luc, die samen met zijn vriendin Christine op de Algemene Vergadering aanwezig was. Hij zorgt voor de katjes “op papier” door het “Kattebelletje” op te maken en op de site te zetten. Daarbij ook nog in de rubriek “Vermist”, gevonden en verloren dieren toe te voegen. Toen we enige tijd geleden overspoeld werden door honderden spammails zorgde hij voor een nieuw e-mailadres dat door buitenstaanders nu alleen te gebruiken is via een gecodeerde link op de site. Waarvoor heel hartelijk dank!
 

Jaarlijkse Algemene Vergadering van 27 april 2013

Dit jaar geen regen en een goed gevulde “Zeeduif” met trouwe leden, die zoals steeds zelfs van Oostduinkerke, Oedelem, Zwevezele, Oostende en Gent komen. Ambiance verzekerd. Jammer genoeg kreeg onze meter Claudine, onderweg een platte band. Erg vervelend nu ze eindelijk eens vrij was om tot bij ons te komen!

Verslag
1. Aanwezigheidslijst en volmachten
Er waren voldoende aanwezige effectieve leden en volmachten

2. a) Voorstelling van de Raad van Bestuur aan de nieuw toegetreden leden

b) Leden die elkaar nog niet ontmoet hadden, werden ook aan elkaar voorgesteld

c) In memoriam
Leden die familie verloren en ook soms huisdieren bieden wij onze oprechte deelneming aan

3. Afleggen van de rekening 2012
Zoals gewoonlijk konden de leden de inkomsten en uitgaven van 2012 bekijken en die werden goedgekeurd. Steeds volgens hetzelfde principe: niet meer uitgeven dan er beschikbaar is.
De rest wordt bijgepast door de secretaris en de meeste leden betalen zelf het voedsel van hun beurt.

4. Voorstellen
a. begroting 2013:
Er wordt een tegemoetkoming van 500 euro verwacht, geschonken door de Nationale Loterij en verdeeld door de Blauwe Wereldketen, waarvan wij lid zijn (lidgeld 62 euro)
Voor de rest hopen we verder op lidgeld of giften. Door de gemeente wordt nog steeds een budget voorzien voor het steriliseren van zwerfkatten
b. activiteiten van de vzw:
de gewone werking (zie verder dringende en nieuwe activiteiten)
c. Ingrid hangt in de Rovenic nog steeds onze berichten uit.
Zoals steeds: oproep om de site geregeld te bekijken!

De vergadering werd in volle ambiance besloten.

 

Komende activiteiten

Werelddierendag valt dit jaar op vrijdag 4 oktober. Dit is nogal een drukke winkeldag in AD Delhaize Stationsstraat, De Haan en het is zo al moeilijk om klanten aan te spreken ter gelegenheid van de voedselophaling. Misschien houden we die op woensdag 2 oktober, want de donderdag is sluitingsdag. Als we de toelating krijgen van de uitbaters wel te verstaan.
Dit jaar zullen we ook deelnemen aan de “Zomer van de Kat”, een gezamenlijke actie van de Nationale Raad voor Dierenbescherming, waar onze vzw lid van is, en de firma Royal Canin. De vzw koopt 15 kaarten voor een bedrag van 75 euro. Koper van een “peterschapskaart” aan 5 euro kan op die manier voedsel schenken aan de Cat-sitter Club door deze kaart op computer op onze naam te registreren. Voor mensen zonder internet zal de secretaris deze registratie uitvoeren. Dit gebeurt vanaf 17 juli.


Onze leden

De tarieven blijven onveranderd om het lidmaatschap voor iedereen toegankelijk te houden:
2,50 euro effectief lid, senior, junior - 5 euro gewoon lid - 13 euro steunend lid
vanaf 25 euro erelid (gratis sticker), bij handelaars vermelding van hun zaak

Betalingen graag op bankrek. nr. IBAN BE96 2800 3012 5005  BIC GEBABEBB met Europese overschrijving voor Cat-sitter Club De Haan vzw, P. Vandemoerelaan 47/0101, 8420 De Haan of afspreken via de secretaris op 0486/519138.  Liefst met de jaarwisseling of op de algemene vergadering (cash) of indien niet anders mogelijk in de Rovenic, bij de kerk, De Haan, om de winkel zo weinig mogelijk te storen.  Dringende oproep om de lidgelden geregeld te betalen.  Dank !

Nieuwe leden - Periode 01.01.2013 / 30.06.2013

Steunend lid
Dhr. Lievens, De Haan

Gewoon lid
Mevr. Lievens, De Haan (12 euro)


 

Erelid
Mevr. Van Moerkerke I., Gent
Dhr. Thieren Patr., Zande (40 euro)
Dhr. en Mevr. Doyez- Van Wouwe, Zedelgem

 

Verlengden hun lidmaatschap - Periode 01.01.2013 / 30.06.2013

Effectief lid
Mevr. Vancleemput C.,Hotel Escapade, De Haan
Maeriën J., De Haan

Gewoon lid
Dhr. Van Gijsegem, De Haan
Mevr. Claeys Mia, Bredene
Vankeirsebilck J.P., Bredene
Vankeirsebilck Emilie, Bredene
Vankeirsebilck Jonathan, Bredene
Van de Walle Lucas, Oostende
De Deyn Christine, Oostende
Mevr. Legein, De Haan
Mevr. Desaever Y., De Haan
Mevr. Vanden Driessche Y., De Haan
Dhr. Monbaliu (Bazar St.Rita), De Haan
Mevr. Monbaliu Anke, De Haan
Dhr. Bassier, Gent
Mevr. Moke H., Zwevezele
Mevr. Verduyn-De Klerck, Jabbeke
Mevr. Geuskens, De Haan
Mevr. De Coninck G., De Haan
Mevr. Fockenier P.(Hotel ‘tBosje), Vlissegem (10 euro)
Dhr. Standaert M., Brugge
Dhr. Collart E. en Martine, Brussel
Mevr. Blontrock, De Haan
Mevr. Denaeyer M., Vlissegem
Mevr. Denaeyer S., De Haan (10 euro)
Mevr. Van Waes-Gosseye, Gent
Mevr. Knockaert Carine, De Haan (12,50 euro)
Dhr. Dupon D., Zwevezele (10 euro)
 

Senior
Mevr. Bouckenooghe, Knokke
Mevr. Van Roy J., Vlissegem
Mevr. Bauwens, Gent
Mevr. Concetta Nicocia, De Haan
Mevr. Leroy L., Antwerpen
Mevr. Doré Betty, De Haan
Lahaye L., Bredene
De Visscher H., Gent

Steunend lid
Mevr. Devriese H., De Haan
Mevr. Raes M., Wenduine
Mevr. Raes, Kortrijk
Dhr. Depauw, Kortrijk
Mevr. Titeca K., Middelkerke
Mevr. Makelberge, Westende
Dokter Moureau, huisarts, De Haan
Mevr. Tielemans, Wenduine (15 euro)
Mevr. Jacobs J., De Haan
Mevr. Van de Velde S., De Haan

Erelid (vanaf 25€)
Dhr. N. Thieren, Koksijde (40€)
Mevr. Raes Diana, De Haan
Dhr. en Mevr. Sips-Verbeek, Turnhout (2x 25 €)
Dhr. Quinet, Epinois
Mevr. J. De Schutter, boetiek Rovenic, De H.(50€)
Mevr. Peersman M., Lier
Mevr. M.-Th. Vandekerckhove, Oedelem
Dhr. V. Waes R., Gent

 


 
   

Giften - Periode 01.01.2013 / 30.06.2013

Sponsoring Bazar St.-Rita   10 €
Verduyn-De Klerck, Jabbeke   5 €
De Schepper E., De Haan   50 €
Kikkert, Vlissegem   100 €
W. Bruynseels, De Haan   50 €
Geuskens C., De Haan   20 €
Pitterylaan nr.6   25 €
Hotel Escapade, De Haan   100 €
Sips-Verbeek, Turnhout   20+30 €
Mevr. Foubert, Knokke   20 €
Mevr. De Bruycker F., Blankenberge   50+50 €
Mevr. R. Vriens, Hasselt  500 €
Dhr. en Mevr. Borloo-Theunis, De Haan  100 €
Spaarpot Rovenic, De Haan  20 €

Totaal    1150,00 €
 


Bedankingen

In ons voorwoord haalden wij ter gelegenheid van de “Krak”-verkiezing reeds de verschillende leden aan die actief zijn voor het voeden van de zwerfpoezen. Speciaal willen we nog Heidi danken voor het vervoeren van poezen als nodig, ondanks haar druk werkschema.
Ook niet-leden maar dierenvrienden uit Wenduine danken wij voor de opvang van ronddolende poezen.
Speciaal wil ik ook Ginette uit Harendijke danken die reeds vele jaren poezen opvangt en/of andere voedt, alles op eigen kosten, op en rond Harendijke, tot in Blankenberge.
Ook een onbekende dame redde drie jonge kittens van de dood en via de politie en onze vzw werd Kathleen uit Blankenberge “opgetrommeld” om ze op te vangen, waarvoor dank. Dank aan de politie voor het opzoeken van geregistreerde meldingen van verloren en gevonden poezen.
Ook een bewoner van een camping danken wij voor het voeden van poezen in de zomermaanden. Werk dat nu toegenomen is wegens het overlijden van een bewoonster. De vzw zal instaan voor het verstrekken van de voeding. In de winter nemen andere vrijwilligers (Carine, Martine) dit werk over.


Nawoord

Het was een drukke tijd voor vrijwilligers om op een privéterrein in Wenduine de schuilplaats/ voederplaats te renoveren en op te kuisen. Even was er paniek toen medegedeeld werd dat na 12 jaar de nog aanwezige poezen weg moesten. Door tussenkomst van Xavier en zijn moeder bij de verantwoordelijke persoon kon dit vermeden worden. Ze wist niet dat er een vzw zich om de poezen bekommerde.
Door Xavier, Eddy, Heidi en haar echtgenoot Danny werd gesleurd, gekapt, getimmerd en geverfd om de plaats in orde te krijgen. Alle afval werd ook door Danny vervoerd.
Een grote pluim voor het “rescue-team”!!

Wegens de vele “poezengevallen” en oproepen van de politie, sinds eind april werd de nieuwe schepen voor milieu Dhr. Kurt Beirens op de hoogte gebracht. Zijn aandacht werd gevestigd op het sinds jaren ontbrekend contract met een asiel. Ronddolende katten vergroten het aantal zwerfkatten die bij vele bewoners niet welkom zijn en in het verleden doodgeschoten werden. Een groot aantal “verdween”, vermoedelijk vergiftigd.
Ook de mensen die voeden hebben het dikwijls moeilijk wegens tegenstand van bewoners. De Haan is één van de enige gemeenten die geen contract heeft met een asiel. Duimen maar dat dit verandert!
 

 

Dit Kattebelletje wordt gesponsord door Bazar St.-Rita.
Grote keuze speelgoed, papierwaren, rookwaren,
kranten en tijdschriften.
 

Jeannina, Secretaris en verantwoordelijk uitgever.

Bezoek onze website: www.catsitterclub.be
mail ons
Bel ons : Tel. 0486/ 519138
Betaal ons : rek. nr. IBAN BE96 2800 3012 5005 BIC GEBABEBB

- - - o O o - - -