Het "Kattebelletje"
 

Ledenblad van de Cat-sitter Club De Haan vzw
www.catsitterclub.be
B
ankrek. nr. IBAN BE96 2800 3012 5005  BIC GEBABEBB

13e Jaargang nr. 1 –  Wisselnummer 2013 - 2014

 


Voorwoord


De afgelopen maanden waren verschillende van onze leden in rouw voor de dood van een familielid. Waarvoor onze deelneming.
Ook was er verdriet voor gestorven poezen zowel van de leden als onze oudste zwerfpoesjes aan de kiosken. Bijzonder treurig was de vergiftiging van ons Melleke en daarna de dood van het oudste katje dat nu eindelijk wat vrijheid gekregen had.

In memoriam

Goed nieuws was dat drie leden een kleinkind mochten verwelkomen. Eιn vrijwilligster is mama geworden. Allen proficiat!Onze leden

De tarieven blijven onveranderd om het lidmaatschap voor iedereen toegankelijk te houden:
2,50 euro effectief lid, senior, junior - 5 euro gewoon lid - 13 euro steunend lid
vanaf 25 euro erelid (gratis sticker), bij handelaars vermelding van hun zaak

Betalingen graag op bankrek. nr. IBAN BE96 2800 3012 5005  BIC GEBABEBB met Europese overschrijving voor Cat-sitter Club De Haan vzw, P. Vandemoerelaan 47/0101, 8420 De Haan of afspreken via de secretaris op 0486/519138.  Liefst met de jaarwisseling of op de algemene vergadering (cash) of indien niet anders mogelijk in de Rovenic, bij de kerk, De Haan, om de winkel zo weinig mogelijk te storen.  Dringende oproep om de lidgelden geregeld te betalen.  Dank !

Positief waren opnieuw de milde giften van enkele van onze leden, zodat we verder de zwerfkatjes konden steriliseren en voeden. Ingeval van noodzaak betaalt de secretaris persoonlijk.

 

Nieuwe leden - Periode 01.07.2013 / 31.12.2013

Gewoon lid
Chris Germonprι, Vlissegem
Kim Groenen, Wenduine
Vergoote G., Wenduine (10 €)


Junior
Collin Maes, Wenduine (2,50 €)

Steunend lid
Vanblaere M., Oostende


Erelid
Dhr. Carton, De Haan
Mevr. Carton, De Haan

 

Verlengden hun lidmaatschap - Periode 01.07.2013 / 31.12.2013

Effectief lid
Jeannina Strubbe, De Haan


Gewoon lid

Dhr. Dosogne, Harendijke
Mevr. Dosogne, Harendijke
Mevr. Devriese H., De Haan (2x 5 €)
Heidi Moke, Zwevezele
Danny Dupon, Zwevezele
Mevr. Vandenbosch, Nieuwmunster
 

Steunend lid
Borny John, De Haan
D'aubioul, Knokke (20 €)
Nic. Coenen, Wenduine
Van Mossevelde J., Evergem (20 €)
Dr. Moureau P., huisarts, De Haan
Dhr. Vandenbosch, Nieuwmunster
Mevr. Lambein, Vlissegem (15 €)

Erelid
Mevr. Vanderswalm J., Vlissegem
Mevr. Wathelet E., Vlissegem
Dhr.en Mevr. Borloo-Theunis, De Haan


 
   

Giften - Periode 01.07.2013 / 31.12.2013
 

Subsidie Nationale Loterij via Blauwe Wereldketen, 500 €
Jill Talloen, Vlissegem, 50 €
Restaurant Sabor, De Haan, Mario en Wendy, 50 €
Dhr.en Mevr. Van Waes, Gent, 25 €
Dhr.en Mevr. Sips-Verbeek, Turnhout, 30 €
Donatie Werelddierendag: Mevr. Maes-Geuskens, De Haan, 15 €
id. Mia Claeys, Bredene, 10 €
id. Dhr.en Mevr. Vandenbosch, Nieuwmunster, 5 € + 2 €
id. Naamloos, 4 €
id. Sylviane Tesseyt, Vlissegem, 5 €
Mevr. Vanderswalm J., Vlissegem, 75 €
Mevr. Wathelet E., Vlissegem, 75 €
Sponsoring Bazar St. Rita, De Haan, 20 €

 

Totaal 866,00 €
 

Actie zomer van de kat voor gratis voeding van Royal Canin
Cheques aan 5 € gekocht door:

J. Strubbe, De Haan, 5 €
Chris Germonprι, Vlissegem, 5 €
Rovenic, De Haan, lingerie en linnen, 10 €
Carine Knockaert, De Haan, 10 €
Mevr. J. Jacobs, De Haan, 5 €
Pascale, Hotel Bosje, Vlissegem, 10 €

K. Laporte, Blankenberge, 5 €

 

Totaal 50 € ter compensatie voor de aankoop van 15 kaarten waarvoor wij 8 zakken van 4 kg voeding ontvingen.
 


Bedankingen
 

Dank aan de dierenvrienden die hun lidgeld verlengden en aan de milde schenkers. (zie giften)
Dank aan W. Bruynseels voor het schenken van 2 inktcassettes voor de printer.
Dank aan Simone voor twee pakken printerpapier, dekentjes en kussens.
Dank aan de dierenvrienden die op Werelddierendag voeding of giften gaven. (zie giften)
Mevr. Lambein bezorgde afzonderlijk voeding en dit al de tweede keer kort na elkaar.
Dank aan alle trouwe voedsters “op de baan” en aan diegenen die thuis voor poezen zorgen.
Speciale dank aan Marleen uit Wenduine die voor een stervend katje zorgde en ook een nieuwkomer in huis nam.
Ook dank aan Kim uit Wenduine voor de nog steeds durende opvang van reeds een tweede katje.
Dank aan dierenvrienden uit de Pauwelslaan in De Haan die meewerkten aan de castratie van drie zwerfpoezen en deze bij hen thuis voeden (zie nieuwe leden)
Dank aan de persoon die aan de Watertoren de overblijvende poes voedert ondanks moeilijke omstandigheden.

 

Komende activiteiten
 

UITNODIGING TOT DEELNAME AAN DE
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN ONZE VZW

Door bijzondere omstandigheden is de eerst voorziene datum en de plaats vermeld in dit Ledenblad gewijzigd:

U wordt verwacht op donderdag 24 april 2014 om 18.30u
in De Zeeduif, Bredeweg, De Haan
 

Nawoord


Er is heel wat te doen geweest omtrent al dan niet een contract afsluiten door de Gemeente De Haan met een asiel. Dit om ronddolende huiskatten op te vangen. De eenheidspolitie Bredene-De Haan kan wel deze uit Bredene naar het Blauw Kruis Oostende brengen, maar deze uit De Haan niet.

Die toestand maakt het de politiemensen niet gemakkelijk. In de Zeewacht van 13 december verscheen hierover een artikel en in het nummer van 20 december werd een antwoord hierop van Doris, verantwoordelijke van Asiel Oostende afgedrukt. Laat ons uw mening hierover kennen a.u.b.en mail dit ook aan uw burgemeester!

Het treurige resultaat is dat er geen contract met een asiel komt, terwijl er bijna geen opvang meer te vinden is omdat de inwoners van de toch maar kleine gemeente De Haan in de loop van de voorbije 15 jaar al zoveel katten opgevangen hebben. Daarom vragen wij de dierenvrienden als mogelijk een ronddolende poes toch voeding en beschutting te bezorgen, vooral in de winter.

Meer algemeen vestigen wij er de aandacht op, daarop opmerkzaam gemaakt door de Blauwe Wereldketen (waarvan wij een lidvereniging zijn) en door Gaia, dat de regering plannen heeft om de FOD (Federale Overheidsdienst Dierenwelzijn) terug onder Landbouw te plaatsen. Wat volgens bovengenoemde grote verenigingen, geen goede zaak zou zijn voor de huisdieren.

De uitleg hierover kan op de vergadering ingezien worden alsook de artikels uit de Zeewacht.

 

Aan iedereen wensen wij een aangenaam 2014 samen met familie, vrienden en onze dieren.


 

Dit Kattebelletje wordt gesponsord door Bazar St.-Rita.
Grote keuze speelgoed, papierwaren, rookwaren,
kranten en tijdschriften.
 

Jeannina, Secretaris en verantwoordelijk uitgever.

Bezoek onze website: www.catsitterclub.be
mail ons
Bel ons : Tel. 0486/ 519138
Betaal ons : rek. nr. IBAN BE96 2800 3012 5005 BIC GEBABEBB

- - - o O o - - -