Het "Kattebelletje"
Ledenblad van de Cat-sitter Club De Haan vzw
www.catsitterclub.be
mail ons
B
ankrek. nr. IBAN BE96 2800 3012 5005  BIC GEBABEBB

13e Jaargang nr. 2 –  Zomernummer 2014

 


Voorwoord

Wegens onverwacht beletsel om in het lokaal van Haense Witte in Wenduine te vergaderen, waren er bij de aanvang van de jaarlijkse vergadering op 24 april (in de plaats van 26 april) nu in de “Zeeduif”, wat “logistieke perikelen”:
Heidi en Marie-Thérèse waren wegens contact met elkaar, allebei op de verkeerde locatie! En net deze mensen die van zo ver komen, Marie-Thérèse met het openbaar vervoer en Heidi na een lange werkdag. De mama van Heidi die speciaal uit Knokke kwam, stond op Heidi te wachten in Wenduine in de plaats van De Haan. Na wat over en weer bellen en met vertraging kwamen de drie dan toch veilig in De Haan. Met dank voor hun inspanningen.
 

Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van donderdag 24 april 2014 om 18u30 in de “Zeeduif”, Bredeweg, De Haan

1. Aanwezigheidslijst en volmachten
Er waren voldoende bestuursleden en effectieve leden aanwezig of met volmacht, om te vergaderen

2. De meeste leden kenden elkaar of konden nader kennis maken

3. Afleggen van rekening 2013 en goedkeuring
De vergadering kreeg inzage van de staat van de ontvangsten en uitgaven over 2013. Er waren geen opmerkingen.

4. Voorstellen van
a. begroting voor 2014: steeds hetzelfde principe: betalen zolang het budget voldoende is. De secretaris neemt in noodgeval persoonlijk de kosten voor zich.
De gemeente heeft nog steeds een kattenbeheersingsprogramma met sterilisaties van zwerfkatten.
De nieuwsgierigheid en belangstelling van de vergadering ging vooral naar het nieuws dat uitgelekt was i.v.m. een contract met een dierenasiel. Het bericht ging pas na 1 mei officieel medegedeeld worden. Er is een contract met het asiel van Brugge. Contact moet gebeuren via de Milieudienst of de politie. Er verscheen na 1 mei een artikel in enkele kranten. De titel doet veronderstellen dat alle katten en honden in aanmerking komen voor opvang, dit na controle van een eventuele chip die het vinden van het baasje mogelijk maakt.

b. activiteiten van de vzw – oproep vrijwilligers:
Er waren verschillende vrijwilligers in de vergadering, niet alleen om voor de poezen te zorgen, maar ook de administratie. Zo nam Luc de foto's om op de website te plaatsen en Marleen deed naast haar actieve”dienst” voor het voeden, ook de boekhouding door de ontvangsten en uitgaven van 2013 in computerbestanden om te zetten.


c. Er werd ook gediscuteerd over het voorstel van Minister Laurette Onkelinx in verband met de vroegsterilisatie van kittens waarvoor uitstel verleend werd tot juli 2014. De meeste leden vinden het een vreselijke zaak dat jonge kittens moeten gesteriliseerd worden. Vooral omdat de gevolgen op lange termijn nog niet volledig bestudeerd zijn. Er wordt in deze omzendbrief niet gesproken over de verplichte chip, maar de vzw besliste al de drie katten die op hun kosten gesteriliseerd werden, te voorzien van een chip.
Ook werd de affiche bekeken waar voor een “vakantie-zonder-dropping” geijverd wordt. Simone en Heidi zullen ze uithangen. Zelf vrees ik dat mensen die willen droppen zich hierdoor niet zullen laten stoppen. Enfin de intentie is goed.
Ook kregen de leden de gelegenheid om de krantenartikels en foto's te bekijken die in de laatste jaren in de “Zeewacht” verschenen, waarvoor onze dank. Dit onder andere over verkiezing van “de Krak”.
Vraag om begrip voor het voeden van zwerfkatten en vergiftigde katten. En de noodzakelijkheid van een contract met een asiel.

De vergadering werd besloten en vooral de mama van Heidi had nog een lange weg naar Knokke te doen, met wachttijd ¾ u. op de tram! Deze inspanning kan niet anders dan erg gewaardeerd worden.
 

Komende activiteiten

Suggesties zijn altijd welkom!
Werelddierendag 4 oktober valt dit jaar op een drukke winkeldag, de zaterdag. We zullen in AD Delhaize, De Haan een voorstel doen voor de vrijdag 3 oktober (die eigenlijk ook druk is). Die drukte is geen voordeel om de klanten aan te spreken, integendeel.


Onze leden

De tarieven blijven onveranderd om het lidmaatschap voor iedereen toegankelijk te houden:
2,50 euro effectief lid, senior, junior - 5 euro gewoon lid - 13 euro steunend lid
vanaf 25 euro erelid (gratis sticker), bij handelaars vermelding van hun zaak

Betalingen graag op bankrek. nr. IBAN BE96 2800 3012 5005  BIC GEBABEBB met Europese overschrijving voor Cat-sitter Club De Haan vzw, P. Vandemoerelaan 47/0101, 8420 De Haan of afspreken via de secretaris op 0486/519138.  Liefst met de jaarwisseling of op de algemene vergadering (cash) of indien niet anders mogelijk in de Rovenic, bij de kerk, De Haan, om de winkel zo weinig mogelijk te storen.  Dringende oproep om de lidgelden geregeld te betalen.  Dank !

Nieuwe leden - Periode 01.01.2014 / 30.06.2014


Gewone leden
Neskens A., Geetbets
Van Damme K., Gent
Denolf A., Wenduine
 

Verlengden hun lidmaatschap - Periode 01.01.2014 / 30.06.2014

Effectief lid
Strubbe Jeannina, De Haan
Dhr. Everaert, De Haan, 4 jr.(10 €)
Mevr. Vancleemput C.,Hotel Escapade, De Haan
Verrydt Augusta 2 jr.(5 €)

Senioren
L. Van de Walle, Oostende
C. Nicosia, De Haan
B. Doré, De Haan
H. Devisscher, Gent
Van Roy, Vlissegem

Steunende leden
Depauw, Kortrijk
Raes, Kortrijk
M. Raes, Wenduine
Mevr. D. Makelberge, Westende
Tielemans, Wenduine (15 €)
Steunende leden (vervolg)
J. Borny, De Haan
M.-Lou Thiebaut, Berg (15 €)
Van Waes R., Gent (20 €)
S. Cornelis, De Haan

Gewone leden
Mevr. Bouckenooghe, Knokke
Dr. Cappaert N., dierenarts, Vosseslag
Claeys Mia, Bredene
Vankeersebilck E., Bredene
Vankeersebilck J.-Pierre, Bredene
Vankeersebilck Jonathan, Bredene
Mevr. Legein, De Haan
Mevr. Desaever, De Haan
Dhr. Van Gijsegem, De Haan
K. Titeca, Middelkerke
Depla M., De Haan (7,50 €)
Mevr. V. Blaere, Oostende
Mevr. Verduyn, Jabbeke
J. Jacobs, De Haan (10 €)
H. Devriese, De Haan
Mevr. C. Van Waes, Gent
Em. Monbaliu, Bazar St.Rita, De Haan
Mevr. Monbaliu, De Haan
Gewone leden (vervolg)
Eddy Colart, Drogenbos (10 €)
en Martine, Drogenbos
Haeck Lily, Dilbeek
Geerts Willy, De Haan
Simone Denaeyer, De Haan (10 €)
Monique Denaeyer, De Haan
Gaby Blontrock, De Haan
De Deyn C., Oostende

Ereleden
Dhr. N. Thieren, Koksijde (40€)
De Bruycker Françine (50 €)
Van Mossevelde M., Vlissegem (30,66 €)
Vriens R., Hasselt (500 €)
Van Moerkerke Iris, Gent
Dhr. en Mevr. Sips, Turnhout
E. De Schepper, De Haan (30 €)
I. De Schutter, lingeriezaak Rovenic, De Haan
M.-Th. Van de Kerckhove, Brugge
Raes Diana, De Haan

 


 
   

Giften - Periode 01.01.2014 / 30.06.2014

H. Moke, Zwevezele 10 €
J. Borny, De Haan 7 €
Dhr. en Mevr. Quinet, Epinois 20 €
Verduyn, Jabbeke 5 €
Hotel Escapade(Van Cleemput), De Haan 100 €
De Bruycker F., Blankenberge 50 €
Devriese H., De Haan 10 €
De Deyn C., Oostende 5 €
M. Raes, Wenduine(via Nautilus vzw,
verkoop mineralen) 25 €
J. Strubbe, De Haan, om de voedselkaarten
van zomer van de kat te kunnen aankopen 75 €
Spaarpot Rovenic, De Haan 15 €
Sponsoring Bazar St.-Rita 10 €
 


Bedankingen

De grootste inspanning leverde onze fietsende voedster Mia uit Bredene, die alle vervangingen doet in Wenduine, samen met Marleen (zonder fiets!).
Verder dank aan alle trouwe voedsters en Eddy uit Brussel, die ook actief is in Wenduine en aan de mensen die nog steeds poezen thuis opvangen en voeden. Voor Betty is daar nu weer een konijn bij.
De gemotoriseerde voedster is Carine Knockaert die ook buiten De Haan hulp biedt.
Dank aan “Ivan's dierenzaak” uit Zerkegem die via Mevr. Lambein een grote zak kattenkorrels van zijn “eigen mengsel” liet bezorgen. Dat werd door alle poezen zeer gewaardeerd!
 


Nawoord

Aan alle leden en dierenvrienden die een familielid of goede vriend verloren, bieden bij onze deelneming aan.
Aan Jean, partner van Nadine, bieden wij onze oprechte deelneming aan bij haar overlijden. Na zware chirurgische ingrepen die ze moedig en ook nog met optimisme doorstond, verloor ze de strijd.
Haar katje Poutie waar we al vroeger cat-sit bij deden en ook de laatste maand van Nadines leven, is nu ook plots overleden. Het was wel 14 jaar oud en geen goede eter, maar het gebeurde heel plots. Nu is Jean ook nog zijn klein maatje kwijt.
Via de vzw Knokken voor dieren willen wij aan hen en de familie van Luc, hun medewerker, onze deelneming betuigen bij zijn overlijden. Ondanks de pijnlijke situatie waarin hij zich bevond, heeft hij tot op zijn sterfbed geijverd voor opvang van een zwerfpoesje waarover hij zich bekommerde.

Na ons Melleke, verliezen wij weer één van de liefste poezen van “aan de kiosk”. De wit-zwarte poes, toen Colliertje genoemd, werd geadopteerd door Sabrina uit Brugge en het werd “grote liefde”. Ze herdoopte hem Oscar en hij kwam de hemel op aarde binnen. Jammer genoeg moest hij een operatie ondergaan en was zijn liefdevol hartje niet sterk genoeg. Foto Oscar:
Hierbij denken we ook speciaal aan Heidi en Danny die in Zwevezele verschillende van hun geliefde poezen verloren, ondanks een intensieve medische behandeling.
Wij voelen met jullie mee!
 

 

Dit Kattebelletje wordt gesponsord door Bazar St.-Rita.
Grote keuze speelgoed, papierwaren, rookwaren,
kranten en tijdschriften.
 

Jeannina, Secretaris en verantwoordelijk uitgever.

Bezoek onze website: www.catsitterclub.be
mail ons
Bel ons : Tel. 0486/ 519138
Betaal ons : rek. nr. IBAN BE96 2800 3012 5005 BIC GEBABEBB

- - - o O o - - -