Het "Kattebelletje"
 

Ledenblad van de Cat-sitter Club De Haan vzw
www.catsitterclub.be
B
ankrek. nr. IBAN BE96 2800 3012 5005  BIC GEBABEBB

14e Jaargang nr. 1 –  Wisselnummer 2014 - 2015

 


Voorwoord


Om het jaar te eindigen moeten we nu gelukkig geen gestorven katjes melden. Integendeel goed nieuws: twee poezen vonden een nieuwe thuis.

Het spectaculairste geval, waar verschillende inwoners van op de hoogte zijn, is het kitten aan frituur Erly. Met dank aan Erly van wie het oorspronkelijk te eten kreeg. Later wilden Jansy en zonen het vangen, maar dat lukte niet zonder dat er een vangkooi aan te pas kwam. Gelukkig was het tegen dan nog niet overreden, want het zat dus op de parking en liep ook de straat over! De ganse geschiedenis is te lezen via een link op de homepage van onze site www.catsitterclub.be met titel “Senna”.
Zie ook foto's hieronder:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met onze dank voor de adoptie van Senna door Jansy en familie (Agence Cambré).

De tweede adoptie staat met foto op onze homepage en betreft de zwarte poes “Trixie” van de overleden collega Luc uit Knokke, waarvan het overlijdensbericht eerder ook op de homepage verscheen. Trixie heeft nu een goede thuis gevonden bij Heidi en Danny.

Het is niet al geluk, ook ziekte stak de kop op onder poezenvrijwilligers, zowel hier als in Gent. Wij wensen onze collega's dierenvrienden een geslaagde behandeling.


Voorbije activiteiten

Ter gelegenheid van Werelddierendag kregen wij van AD Delhaize in de Stationsstraat weer de toelating om een voedselinzameling te houden voor de zwerfpoezen. Heidi en Jeannina losten elkaar af.  Zoals altijd negatieve opmerkingen, maar tenslotte sloten we positief af met toch een goed gevulde winkelkar. Dank aan alle schenkers! Sommigen gaven wat geld (zie rubriek “Giften”)Komende activiteiten

Om eens afwisseling te brengen zouden we komend jaar de jaarlijkse Algemene Vergadering houden in de gezellige hotelbar van Hotel 't Bosje op de Wenduinesteenweg 55. De gastvrouw Pascale is zelf een dierenvriend (en menig hongerig katje stapt de receptie binnen!) en lid van onze vzw. Voorzien op zaterdag 25 april om 18u30. Eventuele wijzigingen zullen worden medegedeeld.
 

Onze leden

De tarieven blijven onveranderd om het lidmaatschap voor iedereen toegankelijk te houden:
2,50 euro effectief lid, senior, junior - 5 euro gewoon lid - 13 euro steunend lid
vanaf 25 euro erelid (gratis sticker), bij handelaars vermelding van hun zaak

Betalingen graag op bankrek. nr. IBAN BE96 2800 3012 5005  BIC GEBABEBB met Europese overschrijving voor Cat-sitter Club De Haan vzw, P. Vandemoerelaan 47/0101, 8420 De Haan of afspreken via de secretaris op 0486/519138.  Liefst met de jaarwisseling of op de algemene vergadering (cash) of indien niet anders mogelijk in de Rovenic, bij de kerk, De Haan, om de winkel zo weinig mogelijk te storen.  Dringende oproep om de lidgelden geregeld te betalen.  Dank !
 

Nieuwe leden - Periode 01.07.2014 / 31.12.2014

Gewoon lid
Stefaan Saelens, De Haan

 

Steunend lid
M. Gilte, De Haan/Brussel

Verlengden hun lidmaatschap - Periode 01.07.2014 / 31.12.2014

Gewone leden
M. Standaert, Brugge
Leroy L., Antwerpen- verhoging naar gewoon lid
Monballiu Emanuel, Bazar St.Rita, De Haan
Monballiu, dochter Anke, De Haan
Jacobs Jeanne, De Haan (10€)
Van Gijsegem G., De Haan

Ereleden
Mevr. Watelet E., Vlissegem (50€) voor 2014
Mevr. Vanderswalm J., Vlissegem (50€) voor 2014
Mevr. F. De Bruycker, Blankenberge
Mevr. Watelet E., Vlissegem (50€) voor 2015
Mevr. Vanderswalm I., Vlissegem (50€) voor 2015
 

Steunende leden
BTh. d'Aubioul, Knokke (20 €)
Pascale Fockenier, Hotel 't Bosje, Vlissegem (20€)
E. Gevers, Vlissegem (20 €)
Maes-Geuskens, De Haan
Dhr. En Mevr. L.Vandenbosch-Kaufmann, Braine-l'Alleud
Mevr. Tavernier, Vlissegem (20€)
Mevr. Van Mossevelde (20€)
Dhr. (naamloos), (15€)
Mevr. (naamloos), (15€)
Mevr. D. Makelberge, Middelkerke
 


 
   

Giften - Periode 01.07.2014 / 31.12.2014

De Visscher H., Gent, ten voordele van alle katten 150€

Aankoop voedselkaarten R. Canin
inwoonster Beernaertstraat 5€
Hotel 't Bosje                     5€
Rovenic, Ingrid                 10€
naamloos                           5€

Giften voor Werelddierendag
Katia en Inge (Zeepreventorium), De Haan  5€
Dhr. en Mevr. Sips, Turnhout                     50€
Rovenic, lingerie en wol, Ingrid                  10€
Bazar St.Rita, De Haan                              10€

Sponsoring
Wenduine                    25€
Bazar St.Rita, De Haan  10€

Andere giften
De Vrieze H. en Gerard, De Haan  52€
Resto Sabor, De Haan                   6€
E. Watelet, Vlissegem                  50€
I. Vanderswalm                           50€
Saelens S. 5€x2                          10€
Mevr. De Clerck, De Haan             10€

Eindejaarsgiften
Gilte M., Brussel                           50€
Vriens R. Hasselt                         500€
Vanderswalm J., Vlissegem          100€
Watelet E., Vlissegem                  100€
Borloo-Theunis, De Haan              100€

Totaal giften                            1313€
 


Bedankingen
 

De equipe van trouwe voedsters wordt versterkt door een dierenvriendin uit Blankenberge, Carine, die ook heel behulpzaam geweest is bij het vangen van campingkatjes voor sterilisatie. Jammer genoeg was er geen budget meer van de vzw en de gemeente betaalt niet op campings. Om te vermijden dat de katten verwijderd worden, heeft Jeannina persoonlijk de sterilisatiekosten betaald.
Alle voedsters worden opnieuw hartelijk bedankt en ook Nicole uit Wenduine omdat ze nu naast het voeden van haar “straatkatjes” een beurtrol bijneemt op de camping.
Ook extra dank aan Marleen uit Wenduine die taxi speelt voor het vervoer naar de dierenarts, vooral voor onze laatste aanwinst, Célientje.
Ook dank aan Linda en Geraldine die opvang zochten voor een campingkat.

 

Nawoord

Wie nog info of verduidelijking wil over de nieuwe richtlijnen ivm. vroegsterilisatie en chippen van de katten kan zich tot de Cat-sitterclub wenden. In elk geval moeten huiskatten die WEGGESCHONKEN worden gechipt en gesteriliseerd zijn.
In asiels hebben de kittens al van twee maand een “vroegsterilisatie” waar ik persoonlijk geen voorstander van ben.

 Aan iedereen wensen wij een aangenaam 2015 samen met familie, vrienden en onze dieren!


 

Dit Kattebelletje wordt gesponsord door Bazar St.-Rita.
Grote keuze speelgoed, papierwaren, rookwaren,
kranten en tijdschriften.
 

Jeannina, Secretaris en verantwoordelijk uitgever.

Bezoek onze website: www.catsitterclub.be
mail ons
Bel ons : Tel. 0486/ 519138
Betaal ons : rek. nr. IBAN BE96 2800 3012 5005 BIC GEBABEBB

- - - o O o - - -