Het "Kattebelletje"
Ledenblad van de Cat-sitter Club De Haan vzw
www.catsitterclub.be
mail ons
B
ankrek. nr. IBAN BE96 2800 3012 5005  BIC GEBABEBB

14e Jaargang nr. 2 –  Zomernummer 2015

 


Voorwoord

De gezellige hotelbar van Hotel 't Bosje was goed gevuld voor de Algemene Vergadering van 25 april 2015. De gastvrouw Pascale had al uitnodigende hapjes klaar gezet.
Onze vaste “afstandskampioen” uit Koksijde, Norbert was weer aanwezig. En de tweede in “lijn” ons trouw lid Marie-Thérèse, was met openbaar vervoer uit Brugge gekomen. Hartverwarmend.
Al heel gauw was er een geanimeerde conversatie aan de gang.
Jammer genoeg konden Heidi en haar mama niet komen wegens twee treurige sterfgevallen in de familie. We voelen met hen mee.
Dank aan Luc, onze webmaster om enkele foto's van de vergadering online te zetten. Jammer genoeg waren door te veel binnenvallende zon de foto's minder goed geslaagd.

 

Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van zaterdag 25 april 2015

1. Aanwezigheidslijst en volmachten
Er waren voldoende bestuursleden en effectieve leden aanwezig of met volmacht, om de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de vzw Cat-sitter Club De Haan geldig te houden

2. De meeste leden kenden elkaar of konden nader kennis maken

3. Het programma van de vergadering en het financiëel verslag over 2014 werden ter beschikking gesteld van de aanwezige leden.
Afleggen van de rekening over 2014 en goedkeuring.
Zoals steeds geldt de regel: niet meer dan de beschikbare gelden gebruiken. Er werd een vergelijkende tabel rondgegeven waarop te zien was dat de financiën in 2013 en 2014 ongeveer gelijklopend waren.

4. Voorstellen van
a. begroting voor 2015: er wordt een tegemoetkoming van 500 € verwacht via de NRDB waarvan onze vzw lid is. We moeten hiervoor wel 62 € lidgeld betalen.
Gelukkig doet de gemeente wel verder met het sterilisatieprogramma voor de zwerfkatten. De “campingkatten” horen daar nog steeds niet bij. En er wordt ook niet onderhandeld met de campinguitbaters. De vzw nam hiervan een deel voor haar rekening.
Positief is ook de verlenging van het contract met het asiel van Brugge.

b. activiteiten van de vzw – oproep vrijwilligers:
Aangezien niemand nieuwe voorstellen aanbrengt, zal de komende activiteit de voedselinzameling zijn ter gelegenheid van Werelddierendag op 4 oktober 2015. Doordat dit een zondag is, zullen we aan AD Delhaize, De Haan toelating vragen om op maandag 5 oktober de inzameling te mogen doen.

De secretaris, Jeannina is in het bezit van een (gratis) bak Jupiler waarmee een “drink” mag gehouden worden bij Concetta, actief “poezenlid” in haar partytent. De datum moet nog beslist worden (vermoedelijk in september). Het voorstel heeft weinig succes bij vrouwelijke leden!

Ons contactpunt in de Rovenic, bij Ingrid zal verdwijnen aangezien de winkel sluit. Met dank aan Ingrid om zoveel jaren foto's van gezochte of gevonden poezen uit te hangen en de poezeneigenaars of adoptiekandidaten te woord te staan. Ook de spaarpot bracht af en toe een bijdrage.Onze leden

De tarieven blijven onveranderd om het lidmaatschap voor iedereen toegankelijk te houden:
2,50 euro effectief lid, senior, junior - 5 euro gewoon lid - 13 euro steunend lid
vanaf 25 euro erelid (gratis sticker), bij handelaars vermelding van hun zaak

Betalingen graag op bankrek. nr. IBAN BE96 2800 3012 5005  BIC GEBABEBB met Europese overschrijving voor Cat-sitter Club De Haan vzw, P. Vandemoerelaan 47/0101, 8420 De Haan of afspreken via de secretaris op 0486/519138.  Liefst met de jaarwisseling of op de algemene vergadering (cash).  Dringende oproep om de lidgelden geregeld te betalen.  Dank !

Nieuwe leden - Periode 01.01.2015 / 30.06.2015


Gewone leden
Carine Maddy, Blankenberge (5 €)
Pralines Leonidas, De Haan (6 €)
 

Verlengden hun lidmaatschap - Periode 01.01.2015 / 30.06.2015


Effectieve leden / Senioren
Strubbe Jeannina, De Haan
Dhr. Everaert, De Haan, (10 €)
H. Devisscher, Gent
L. Van de Walle, Oostende
Betty Doré, De Haan
Concetta Nicosia, De Haan
Mevr. Verduyn, Jabbeke

Steunende leden
Mevr. S. Cornelis, Vlissegem (15 €)
Mevr. M. Raes, Wenduine (20 €)
Mevr. Raes, Kortrijk (15 €)
Mevr. Borny M.-J., De Haan
Mevr. I. De Schutter, winkel Rovenic, De Haan(20 €)
Dhr. R. Van Waes, Gent (20 €)
Dr. Moureau, huisarts, De Haan
Mevr. S. Denaeyer, De Haan (15 €)

Ereleden
Dhr. N. Thieren, Oostduinkerke (40 €)
Dhr. Sips, Turnhout
Mevr. Sips-Verbeek, Turnhout
Mevr. E. De Schepper, De Haan (30 €)
Naamloos, De Haan (30 €)
Mevr. M.-Thr. Vande Kerckhove, Brugge


Gewone leden
Kathleen Titeca, Middelkerke (10 €)
Dhr. Depauw, Kortrijk
Mevr. Legein, De Haan
Mevr. Desaever, De Haan
Mevr. C. Gosseye, Gent
Dhr. E. Collart, Brussel
Mevr. M. Maes, Brussel
Mevr. L. Haeck, Brussel
Mevr. G. Blontrock, De Haan
Mevr. C. De Deyn, Oostende
Dhr. Borny, De Haan (12 €)
Mevr. C. Knockaert, De Haan (12 €)
Mevr. M. Denaeyer, De Haan (10 €)

 


 
   

Giften - Periode 01.01.2015 / 30.06.2015

Dhr. en Mevr. Carton, De Haan 50 €
Yvonne 2 €
Mevr. Depla, De Haan 7,50 €
Mevr. Van Roy, Vlissegem 3 €
Dhr. S. Saelens, De Haan 5 €
Mevr. Leroy, Antwerpen 10 €
Mevr. Verduyn, Jabbeke 7,50 €
Omhaling AV Hotel 't Bosje, De Haan 10 €
Spaarpot Rovenic (2x10 € en 2,38€) 22,38 €
Mevr. H. Devriese, De Haan, 2x 5 € 10 €
Naamloos, Wingene 40 €
Mevr. De Bruycker, Blankenberge 50 €

Totaal 217,38 €
 


Bedankingen

Aan alle trouwe voedsters hartelijk dank en speciaal aan Carine uit Blankenberge die de campings voor haar rekening neemt in de “grensstreek” met Wenduine.
Aan Carine van De Haan en Kathleen van Blankenberge die samen met Carine van Blankenberge de “rondes” overnamen van Ginette die het om gezondheidsredenen niet meer kan.
Dank aan Marleen die al enkele malen cat-sit deed.
Dank aan Heidi voor de “catering” van de kattenvoeding met haar wagen.
Dank aan Mia die veel extra beurten doet en haar voeding zelf betaalt.
Dank aan de dierenvrienden die een campingkatje adopteerden.
Dank aan Mevr. Lambein voor het schenken van voeding.
Dank aan Yulia die een gekwetste poes naar het asiel liet brengen.
Dank aan pralines Leonidas die een zwervende poes naar het asiel lieten brengen met medewerking van wijkinspecteur Vandenbussche.
Dank aan de handige “klusjesman” die een nieuw huisje maakte voor de buitenkatjes in Wenduine.
Dank aan Xavier die er mooie foto's van nam.
Dank aan het personeel van het zwembad in De Haan, dat nu de deuren moet sluiten, voor het voeden van een zwerfkatje.
Dank aan Dhr. en Mevr. Legein voor het reeds jarenlang voeden van de katjes op de Bremhoeve. Hopelijk ziet de overleden eigenares Nelly dit vanuit de hemel.
Dank voor droge voeding aan dame uit Wenduine.
 


Nawoord

Het was een hele opluchting dat de gemeente de sterilisaties van zwerfkatten verder zet, zij het met een beperkt budget.
Het contract met het asiel van Brugge werd ook verlengd.

Oproep aan de leden die in De Haan een Jupiler willen drinken uit de gratis bak die de secretaris kon bekomen. Vermoedelijk in september. Meld u aan, tel. of mail: zie onderaan.


Geef de DIEREN VOLDOENDE WATER en drink zelf ook genoeg!

 

 

Dit Kattebelletje wordt gesponsord door Bazar St.-Rita.
Grote keuze speelgoed, papierwaren, rookwaren,
kranten en tijdschriften.
 

Jeannina, Secretaris en verantwoordelijk uitgever.

Bezoek onze website: www.catsitterclub.be
mail ons
Bel ons : Tel. 0486/ 519138
Betaal ons : rek. nr. IBAN BE96 2800 3012 5005 BIC GEBABEBB

- - - o O o - - -