Kattebelletje jaargang 1 nummer 1


Voorwoord


Sinds ons “kattebelletje” ter gelegenheid van het doopfeest van de Cat-Sitter club De Haan v.z.w., zijn we alweer een aantal ervaringen rijker (aangename en onaangename): de receptie met mislukte foto en sterfgevallen onder de katten van bestuursleden en “pleegmoeder”. Verder spreken we over verloren katten en te plaatsen katten en de noodzaak van opvangadressen en “gemotoriseerde” vrijwilligers.

De secretaris

Jeannine Strubbe


 

Word lid!


Giften op rekening 280-0301250-05

Word vrijwilliger!

Bel 0486/51.91.38

Bezoek de webiste:
www.catsitterclub.be

 

Stickers met ons logo te bekomen

Aan 1.25 € (± 50 Bef)

Maak er zelf wenskaartjes mee!

  

De Beheerraad van de Cat-Sitter club De Haan


          Voorzitter: Vancleemput Caroline

Ondervoorzitter: Everaert Danny

Penningmeester: Geerts Ann

Secretaris: Strubbe Jeannina
 

Identificatienummer: 13854/2001

 

Andere werkende leden:

Cagnie Sofie De Haan

Verrijdt Augusta De Haan

 

Maatschappelijke zetel:

Pater Vandemoerelaan 47/0101

8420 De Haan
 

Lay-out : I.D.e.a.S. bvba (info@webideas.be)


 

Lidgeld op bankrekening 208-0301250-05

Cat-sitter Club De Haan v.z.w.

Pater Vandemoerelaan 47/0101

8420 De Haan


 

Junioren, senioren en werkende leden: € 2,5

Gewoon lid: € 5

Steundend lid: € 13

Erelid: vanaf € 25

Jaarlijkse algemene vergadering.

In mei: jaarlijkse algemene vergadering voor alle leden (alleen de werkende leden hebben stemrecht). U zal per brief uitgenodigd worden.

We proberen of er in de zaak van de Voorzitster achteraf stoofvlees met friet kan gegeten worden.

Wie zou daaraan eventueel deelnemen? Laat het ons weten: 0486/51 91 38

Aangezien de gelden van de v.z.w. alleen de dieren (poezen) ten goede mogen komen, moeten de leden hun consumpties zelf betalen (harde werkelijkheid).


 

Receptie

Op 29 oktober 2001 had de receptie plaats om ons “doopfeest” te vieren. We danken nogmaals voor het mooi gebaar van onze ondervoorzitter, Danny Everaert, die de receptie gratis aanbood in het hotel Duinhof te De Haan. Het was er “bakske vol” en zeer geanimeerd. Velen bleven tot ver over het voorziene sluitingsuur.


Dhr. Miroir, schepen voor milieuzaken uit Oostende lichtte de aanpak van het zwerfpoezenprobleem in zijn stad toe. Onze schepen voor informatie, Dhr. S. Beirens schetste het toekomstig beleid terzake voor de gemeente De Haan.
We danken ook Mevr. Weduwe Verleye die ondanks een sterfgeval in de familie toch het meterschap aanvaardde en aanwezig was. We bieden haar en de familie onze oprechte deelneming aan bij dit overlijden.

Aangezien het ons niet gegund was om samen met de meter op de foto te staan (mislukt!) vinden we het passend hierbij een foto af te drukken van Dhr. Verleye, haar overleden echtgenoot (schepen van dierenwelzijn van Oostende) verderop in dit boekje. Dit ter herinnering aan onze overleden dierenvriend.

Onder de poezen waren ook sterfgevallen: de lieve poes die op de receptie met ons op de foto wilde, de siamese poes van onze pleegmoeder “Betty” (“Die” was te zien op de reportage van Focus over de Cat-sitter Club) en één van de poezen van onze voorzitster werd op een avondwandeling aangereden. De “kattengod” lijkt ons niet gunstig gezind.


In Memoriam Daniël Verleye


Ga niet op zoek naar mijn graf,
tombe of urne
Vraag je niet af wie ik ben of was.
De idealen waarvoor ik leefde
zullen ook na mij blijven bestaan.
De anderen die blijven strijden
zullen steeds nieuwe bloemen
doen bloeien en verder zoals ik
verder strijd leveren tegen iedere
vorm van dierenleed.
Wanneer je hier over spreekt of
aan denkt, dan spreek of denk
je aan mij.

Daniël Verleye

 

Giften
Sofie 2000 Bef
Lieve 500Bef
Dr/Mvr. Moureau 700Bef


Aandacht
Graag uw opinie over de volgende geplande activiteit van de club : gezellig samenzijn in de “Passage”, ofwel met pannenkoeken of met pizza of beide?
Jullie kunnen jullie voorkeur uitspreken voor zaterdag- of zondagnamiddag (einde februari).
Geen programma: contact voor cat-sitting. Indien mogelijk reserveren bij Ann in “Grandmother’s Store” of met eenvoudig briefje in de bus van de Cat-sitter Club - Pater Vandemoerelaan 47/0101 – 8420 De Haan.
Telefoneren mag ook op 0486/51 91 38.
Langsgaan bij de “Passage” kan, indien u de locatie eens wil zien.
 

Wat is cat-sitter?
Voor we spreken over wat er moet gedaan worden als uw poes verloren of verdwenen is, willen we nog kort de betekenis van “Cat-Sitter club” toelichten. Iedereen kent het woord “baby-sitter”. In ons geval zijn het katten. Oorspronkelijk ging het in Keulen over een groepje kattenbezitsters die overeenkwamen om op elkaars katten te passen, bijvoorbeeld tijdens een reis. Zoals u ook verder in dit “kattebelletje” kan lezen in de kopies van het krantenartikel uit “Het Nieuwsblad” en “Het Laatste Nieuws” willen de werkende leden en vrijwilligers ook op minder aangename momenten bij kattenbezitters thuis gaan helpen. Op Focus werd de Cat-Sitter Club heel passend als een “bijzondere kattenoppasdienst” aangekondigd. Het volstaat om lid te worden om van deze gratis hulp te genieten (uitgezonderd voedsel en eventueel kattenbakvulling).
Tot op heden zijn de meeste vragen om hulp vooral van bejaarde personen om vrije katten uit de tuin te komen ophalen. Voorlopig is er geen enkele vraag om een kat te adopteren en vrije katten vragen tijd om te wennen! Ook kunnen we momenteel geen sterilisaties meer betalen. Met enkele zeldzame uitzonderingen vallen de kosten volledig ten laste van de v.z.w.
Daarom moeten we toch ook aan de mensen die een kat voeden die niet de hunne is, vragen een gedeelte van de dierenartskosten te betalen bij sterilisatie.
Ook verzoeken wij de leden die vanaf oktober 2001 hun bijdrage betaalden om deze voor 2002 te vervroegen. Bijvoorbeeld: normale geldigheidsduur lidmaatschap tot oktober 2002 en toch vanaf januari betalen voor 2002. Anders moeten we het jaar beginnen met een lege kas. De meeste administratieve kosten (zoals bijvoorbeeld publicatie in het Belgisch Staatsblad van de statuten) werden door mij “voorgeschoten” maar konden nog niet teruggenomen worden. Integendeel, in noodgevallen betaal ik ook sterilisaties.