Kattebelletje 2de Jaargang nr. 2


Nieuwsbrief met verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering
(op 25. 04. 03 in De Zeeduif- De Haan)Er waren voldoende leden van de Beheerraad aanwezig
of vertegenwoordigd door volmacht om een geldige vergadering te houden.
Niemand vroeg ontslag. De Beheerraad en werkende leden werden voorgesteld
aan enkele nieuwe niet- werkende leden.
Speciaal willen we Mevr. M- T Van de Kerckhove vernoemen die helemaal uit
Loppem kwam met het openbaar vervoer. Deze sympathieke dame adopteerde
een Perzische kat die wel al een maand rondzwierf en verwaarloosd was.
Dank u M.- Thérèse en naar we hoorden word je beloond met véél poezen-
liefde !
Ook bracht die mevouw nog Belgische munten mee die
ze op 1 februari, wegens de sneeuw, niet kunnen schenken had. Ook Maria van
de Nieuwesteenweg bracht nog Belgisch geld. Dit zal samen met nog enkele oude
biljetten door de secretaris naar de Nationale Bank in Gent gebracht worden.
Het omgewisselde bedrag zal in het volgend Kattebelletje vermeld worden.
Nog gans het jaar zijn deze munten omwisselbaar, maar dan alleen de munten
die in omloop waren bij de overgang naar de Euro. Dus oudere stukken, van
oa 10 Bef zijn jammer genoeg verloren).
Er waren ook leden uit Westende, Middelkerke en
Oostende. Bij deze gelegenheid werd het lidmaatschap van Mevr. Legein van
Argos Green Center verlengd. Jammer genoeg is er geen plaats voor ons op het
Opendeurweekend in de Batterijstraat wegens de grote opkomst van deelnemende
handelszaken.

Als gasten hadden we Heidi en Danny uit Knokke van wie we ondertussen weten
dat zij zich ook erg inspannen voor de katjes van De Haan. Ook onze eerste web-
master Luc, nu lid van de CSC was aanwezig en bracht de kaftjes voor het Katte-
belletje mee. Daaop een digitale foto van de " Kiosk " en de nieuwe sticker, ont-
worpen door Luc.
Na de vergadering kochten de leden verschillende stickers. De rekening over 2002
werd toegelicht. Het batig saldo komt er enkel omdat een aantal sterilisaties nog
niet uitgevoerd waren, dus niet omdat we geld te veel hebben !
Ondertussen is de bankrekening leeg, maar alle facturen zijn betaald, ook die van
de 200 nieuwe stickers. Er is alleen nog genoeg in kas om 1 castratie te betalen !
Zoals vorig jaar reeds uitgelegd werd, kan er geen echte begroting ( 2003) opge-
steld worden, aangezien er meestal gewacht wordt op fondsen ( giften ea) om
operaties uit te voeren. Het geld is dus bij manier van spreken reeds ' verteerd "
vóór het er is !
Dus steun ons !!!!!

Activiteiten van de VZW
Mevr. Diane Raes, zelf house- sit en bereid cat- sit te doen,
stelt voor de activiteiten bekend te maken via de ' Koopjeskrant ' ( gratis advertenties).
Dit wordt reeds gedaan via de rubriek, " Waar naartoe deze week " in Tips.
Men moet ze natuurlijk wel lezen...!
Diane meldde ook dat ze contact opgenomen had met Gaia. Die zullen nog-
maals een brief zenden aan het gemeentebestuur van De Haan om erop aan
te dringen dat de gemeente tussenkomt in sterilisaties van zwerfkatten of een
programma daartoe organiseert.
Ann, de penningmeester, is bereid een petitie te organiseren om voor te leggen
aan het gemeentebestuur teneinde aan te tonen dat de inwoners wensen dat de
gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt tegenover het zwerfkattenprobleem.
Mr. en Mevr. Maes konden zelf niet aanwezig zijn op de vergadering maar
stelden zich reeds kandidaat om de Rommelmarkt op donderdag 29 mei te
' starten '. Ze schonken ook droogvoer voor de poezen en zeker te vermelden,
Mr. Maes printte prachtige aankondigingen voor de Algemene Vergadering.
Volgende leden en vrijwilligers zullen hun medewerking verlenen, Ann start
de activiteiten en werkt tot 09. 00.
Mevr. Van Tuykom is ook bereid te helpen, rekening houdend met haar
conditie. We danken haar daar alvast hartelijk voor en ook voor de koffer
vol kattenvoeding die ze schonk.

Ook Heidi uit Knokke wil een handje toesteken,
alsook Herlinda Claeys. Verschillende leden zullen ook goederen schenken
of hebben er reeds geschonken, Diane, Herlinda, Mevr. Van den Bosch,
Mevr. De Schepper en onze meter, Mevr. Verleye.
We zullen de opbrengst goed kunnen gebruiken !
' s Namiddags zullen Heidi, Ann en ikzelf de goederen aan de man probe-
ren te brengen. We hebben de opbrengst dringend nodig.

Gebruik kiosk
De kiosk zal discreet gebruikt worden om te veel
drukte te vermijden voor de 3 poezen die nog via de Astoriatuinen komen eten.
Door de normale toeristenstroom zijn ze al bang overdag. De secretaris zal op
woensdagnamiddag, weekend en andere vakantiedagen daar zo dikwijls mo-
gelijk t- shirts en stickers verkopen. Er kan daar ook eens afgesproken worden
voor andere activiteiten en op Trammelant zullen we er ook zijn !
De secretaris zal de bloemenwinkel ' Kiosk ' ( !) vragen of ze als publiciteit
enkele bloembakken kunnen vullen.
Andere leden zullen de gelegenheid krijgen om op kwartoformaat publiciteit
te maken voor hun zaak of bedrijf.
Dit mits erelidmaatschap van minimum 25 Euro. Ze moeten zich echter wel zelf
in orde stellen met eventueel te betalen taksen.
Belangstellenden worden hierbij verzocht contact op te nemen.

Bedankingen

We danken de vriendelijke uitbaters van de ' Zeeduif '
voor het gratis ter beschikking stellen van de zaal voor de vergadering.
Ook danken wij,
_( Alweer !!) Heidi en Danny voor het schenken en vervoeren van enkele kastjes
voor de Kiosk. Heidi, weer, voor het overmaken van een gift ( zie rubriek) van
iemand uit knokke.
_Ann, voor het schenken van chocolaatjes en het helpen vullen van de spaarpot
_ Mevr. Maes voor de opvang van poezen in haar tuin
_Ons lid van de zaak Rovenic ( De Haan) die bereid is een spaarpot voor CSC
te plaatsen
_Dhr. Norbert Thieren uit Oostduinkerke voor zijn bezoek aan De Haan. Niet
alleen plaatste hij een mooi bericht in ons gastenboek ( website) maar hij werd
ook lid en kocht een sticker. Ik wil hem hierbij in de bloementjes zetten: - hij
vangt poezen thuis op, gaat poezen voederen en helpt met de kooien voor ste-
rilisaties. Ook Oostduinkerke verdient een pluim want niet alleen beschikken ze
over een groot aantal kooien, maar ook over een budget om het zwerfkatten-
probleem aan te pakken ! Kunnen De Haan en Bredene hier eindelijk eens
een voorbeeld aan nemen !? Beide gemeenten geraken erg achterop op
dit gebied !

Ondertussen wordt door Nieuwpoort, na Knokke, Blankenberge, Oostende en
Gent oa ook een sterilisatiecampagne gevoerd.
_Nadja voor haar niet aflatende medewerking bij het steriliseren van katjes, oa
die uit de Normandiëlaan.
_Alle voeders van poezen, Herlinda, Simonne, Isabelle, Heidi, een Waals echt-
paar, een ex- politieman en vele anderen
_Dhr. Van Besien die bereid is sleutelhangers te schenken en Luc die hiervoor
kleine prints wil maken + Ann die de moeilijke taak op zich wil nemen om ze
te openen en te vullen !
_Dhr. Viane van het Zeepreventorium die ons zal toelaten op de Rommelmarkt
aldaar ( 11 en 12 oktober) op de stand van Heidi en Danny onze artikels te
verkopen ( t-shirts, stickers en hopelijk dus de sleutelhangers).
_Dank aan de jeugddienst om ons te vermelden in het prachtige boek ' Job-
krant ' dat zij uitgaven. Jammer genoeg melden zich geen vrijwilligers !
_Weer Ann die nieuwe ledenlijsten maakt waarop GSM + email vermeld
kan worden.

Eerstvolgende activiteiten
_ Rommelmarkt donderdag 29 mei, De Haan
_ Rommelmarkt Einsteinschool zaterdag 21 juni

Misschien in de zomer een filmvoorstelling van een poezenfilm in de Rio.
Jammer dat zo weinig leden tijd hebben om aan de activiteiten deel te nemen...

_We zouden graag op 4 oktober ( Dierendag) een inzameling houden van
dierenvoeding ev aan de Kiosk of in AD. Ook niet vervallen voeding die
uw eigen dieren niet erg graag lusten is welkom.


Enkele ' eerste ' leden verlengden nog steeds hun lidmaat-
schap niet ! We hebben het geld dringend nodig.

De tarieven

senioren, juniors 2,5 Euro
gewoon lid 5 Euro
steunend lid 13 Euro
erelid vanaf 25 Euro, met gratis publiciteit aan de kiosk

Prijzen t- shirts

volwassenen, 11 Euro in de plaats van 12, 50 Euro
2de t- shirt 10 Euro ( vanaf 3 stuks alles aan 10 Euro)
kinder t- shirts duurder wegens betere kwaliteit en verkleinen
van het logo,
12 Euro ipv 13, 50
11 Euro voor het 2de t- shirt
10 Euro voor het 3de en vorige...

De bedoeling was evenwel dat elk lid zijn t- shirt zou kopen en dragen + nog
eentje proberen te verkopen aan sympathisanten. Tot op heden lukte dit niet.
Aan de kiosk kocht een medewerkster van een schrijfster van kinderboeken er
eentje, en ook enkele dierenvrienden uit Roeselare !

Verlengden hun lidmaatschap,
Gewone leden,

_Mevr. Opgenoort, Harendijke
_Mevr. Legein, De Haan ( Argos Green Center)

Nieuwe leden,

_Lucas Van De Walle, Oostende ( webmaster)
_Norbert Thieren, Oostduinkerke ( dierenactivist)

Giften,
_36 Euro Mevr. M' Nari uit Knokke
 

Bezoek onze website,

www.catsitterclub.be

Geen internet thuis !? Ga naar Internetcafé Oud- België !!!
Wenduinesteenweg De Haan

Vrijwilligers steeds welkom en dringend nodig !!!