Kattebelletje 2e Jaargang nr. 3
(Na)zomereditie
Wat een vrolijk, zonnig “Kattebelletje” zou moeten zijn, begint een beetje in mineur!

“Trammelant” was voor de Cat-sitter Club een grote flop. Bijna niemand was geïnteresseerd en de weinige personen die eventjes wilden praten, waren zelf kattenvrienden (ook uit het buitenland) die al zelf (katten)sterilisaties betaalden. Niemand wilde iets kopen. Een persoon van aan de Vosseslag vroeg hulp bij het vangen van de katten die ze voedert.

We blijven maar met een kleine groep actieve leden over, en nu al denk ik aan de winter. Het is bijna niet haalbaar met zo weinig mensen, om bijvoorbeeld elke dag naar de voederplaats in Wenduine te gaan. Het feit dat het altijd dezelfden zijn die alles doen, heeft soms een rampzalige invloed op het privéleven en de relatie met de partner.

Daarom doe ik een speciale oproep voor vrijwilligers. Ook de leden zouden moeten rondvragen. Gelukkig zou er iemand uit de horeca vier maand kunnen inspringen. Alvast bedankt. Ook vragen wij de leden uit De Haan zich toch beschikbaar te stellen voor noodgevallen.


Bedankingen

Graag bedank ik dan ook hierna alle dierenvrienden die zich steeds weer inzetten: Betty, Isabelle, Herlinda, Simonne en niet te vergeten Heidi uit Knokke. Ook Mevr. Gurdebeke springt in als nodig voor Wenduine. Zij koopt zelf de voeding, wat ook het geval is met de meesten die hierboven genoemd werden.
De Waalse dame en haar man die tijdens de zomerperiode om de week voederen in Wenduine hadden gezondheidsproblemen die nu opgelost zijn. Hopelijk kunnen ze nog vele zomers meehelpen. Ze kopen meestal zelf het voedsel.
Ook Ann en Pedro verdienen een pluim voor het “logeren” van kittens die konden geadopteerd worden. De grote kooi werd bezorgd door Lut, een dame van de Opex die ook altijd in de weer is voor poezen. Onlangs kon ze samen met Mevr. Van de Velde nog enkele kittens vangen die ergens bij een maïsveld leefden. Ann kon er vier vangen + de mama die nu gesteriliseerd wordt.
Jammer genoeg zullen de centen die bestemd waren voor de aankoop van zwarte t-shirts nu gebruikt worden voor de rekeningen van de dierenarts!
De poes van aan het dierenparkje is vermoedelijk overleden. Dank aan Nadja voor de dagen dat hij bij haar verbleef voor behandeling van een abces. Na zijn vrijlating at hij slecht en toen ik na een week terug kwam werd hij al vier dagen niet meer gezien. Ook dank aan de dame die een oogje in het zeil hield, maar tevergeefs. Jammer, maar hij had het vrije leven dat hij koos.
Dank aan Mevr. Pol en Dhr. Van Gyseghem die nog steeds trouw voedsel bezorgen en een t-shirt kochten.
Dank aan Mevr. Buyle uit Klemskerke die een vondelingetje adopteerde dat wonder boven wonder bij de hond in de mand mocht!
Dank aan Luc die nog steeds webmaster van dienst is.
Dank aan Herlinda en Heidi en Danny voor hun medewerking aan de Rommelmarkt langs de tramlijn.
Dank aan Mevr. Maes voor haar aanwezigheid op de Rommelmarkt Einstein en Dhr. Maes voor het vervoer.
Dank aan Gusta & Willy voor hun “assitentie” op beide rommelmarkten.
Dank aan de leden en niet-leden voor de goederen bestemd voor de Rommelmarkt (o.a. Mevr. De Schepper, Mevr. Van den Bosch, Mevr. Maes, Helinda, Diane en Mevr. De Bruycker uit Blankenberge die alles bewaart voor volgend jaar).
Dank aan Ann voor het opstarten van beide markten.


De voorbije activiteiten

De Rommelmarkt langs de tramlijn in De Haan op 29 mei, bracht 114 € op (lidgeld en stickers niet ingeberepen). De Rommelmarkt aan de Einsteinschool bracht minder op, maar toch nog 78,60 €.
De Belgische munten, o.a. geschonken door Mevr. Van de Kerckhove uit Loppem brachten nog 30 € op.


Geplande activiteiten

Op zaterdag, 4 oktober wilden we ter gelegenheid van de Werelddierendag een inzameling doen voor dieren/kattenvoeding in AD De Haan, maar dat werd jammer genoeg niet toegestaan. Daarom laten we die doorgaan aan onze “kiosk” op het Koninklijk Plein van 14u30 tot 17u30. Jammer dat dit Kattebelletje niet vroeger klaar was om het iedereen te melden. U mag altijd bellen naar 0486 / 51 91 38.
De mensen met internet kunnen de aankondigingen lezen op onze website www.catsitterclub.be
Ook naar de rubriek “Waar naartoe?” van Tips werd het bericht verzonden.
Wel kunnen we in AD terecht voor het uithangen van allerlei berichten. We danken Dhr. Maes voor het printen van aankondigingen voor de voedselinzameling en de zaken die bereid zijn deze affiche uit te hangen, zoals Brasseurs, Passage, Norda, St-Aubertus, dienst Toerisme, Ann, Nadja...
Op 11 en 12 oktober (zaterdag en zondag) krijgen we een plaatsje op de stand van Heidi en Danny tijdens de Rommelmarkt in het Zeepreventorium. We mogen daar onze t-shirts en stickers aanbieden. Jammer genoeg zullen de nieuwe, zwarte t-shirts er niet tijdig zijn. De drukker is met verlof. Weer pech dus !
We zullen uitzonderlijk onze witte t-shirts aanbieden aan 8 €, zowel voor volwassenen als kinderen. Bij de aankoop van 3 stuks zal een sticker gratis gegeven worden. Ook nieuwe leden zullen een sticker ontvangen. Uitzonderlijk zullen 2 stickers voor 3 € aangeboden worden. Voor een eigen stand is er geen plaats, alles is volzet. Er zijn ook geen vrijwilligers genoeg om twee dagen te “vullen”. Jammer.


Onze leden

Opnieuw moeten we de leden dringend oproepen om tijdig hun lidmaatschap te verlengen. De maand staat op de lidkaart. Die kan verder gebruikt worden door dubbel te vouwen en aan de binnenzijde de verlengingen te noteren.
Er kan ook op de bankrekening 280-0301250-05 gestort worden voor Cat-sitterclub De Haan vzw, 8420 De Haan.
Hieronder nogmaals de tarieven
Junioren, Senioren 2,50 €
Gewone leden 5,00 €
Steunend lid 13,00 €
Erelid vanaf 25,00 €
Met eventueel gratis publiciteit aan onze kiosk + gratis sticker

Het blijft moeilijk (ook voor andere verenigingen) om een spontane verlenging van het lidmaatschap te bekomen. Mogen wij dringend verzoeken het lidkaartje goed te bewaren? Daar staat bijv. 2002-2003.10 op. Dan moet het lidgeld opnieuw betaald worden in oktober. We hebben dit dringend nodig. Door dierenartskosten voor sterilisatie en verzorging is er geen geld meer genoeg om de zwarte t-shirts aan te kopen.

Hieronder nieuwe leden en verlengingen van het lidmaatschap, waarvoor onze dank.

Nieuwe leden

Gewoon lid
Y. Faes, Gent

Erelid
Mevr. A. Poggeman, Vlissegem

Verlengden hun lidmaatschap

Junior
A. Petit, Gent

Gewone leden
Mevr. S. De Naeyer, Vlissegem
Mevr. Van de Velde, De Haan

Steunende leden
Mevr. A. Neerman, Landegem
Dierenarts V. Temmerman, Gent

Ereleden
Mevr. M.J. Callecoen, De Haan
Mevr. D. Raes, De Haan

Verlengde vervroegd het lidmaatschap
Mevr. De Bruycker, Blankenberge

Giften

Dhr. en Mevr. Moras 70 €
Mevr. E. De Schepper 100 €
Deze mevrouw is één van de vrijgevigste leden die toch ook zelf alle dagen op eigen kosten katjes voedert in de omgeving van campings en dit dikwijls in moeilijke omstandigheden. Dank U, ook in naam van deze katjes.
Mevr. Buyle 25 € die we als nieuw lid en dierenvriendin mogen verwelkomen.

 
Zo, beste leden voor onze tweede verjaardag hopen wij op een beetje inzet van uwentwege om nieuwe leden aan te brengen, zoals Simone en Heidi gedaan hebben. Wij hadden voor onze verjaardag nog gedacht aan een filmvoorstelling in Ciné Rio, maar het was veel te warm. De belangstelling voor aktiviteiten is zo al klein. Dus als verjaardagsgeschenk kom naar de Rommelmarkt in het Zeepreventorium op 11 en 12 oktober. Wij zijn er te gast aan de stand van Heidi en Danny. Wij hopen op jullie bezoek!

Tot dan,

Jeannina.
Secretaris – 0486/ 51 91 38