Kattebelletje
 

3e Jaargang nr. 2

Lente - Zomer 2004

 

Met verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering

van de Cat-sitter Club De Haan vzw

 

 

Weer kunnen we met een positief geluid beginnen, niet alleen omdat we veel “gekregen” hebben op de vergadering en t-shirts verkocht hebben, maar vooral omdat er trouwe dierenvrienden waren die o.a. van Westende, Oostduinkerke, Oostende en Bredene kwamen, die zich al jaren voor dieren inzetten en op wie we kunnen rekenen.

 

De vergadering van 24 april 2004 was zoals altijd maar matig bevolkt (+/- 20 mensen) maar er was een aangename sfeer en een goede communicatie.

Niemand van de bestuursleden nam ontslag en er stelden zich geen nieuwe kandidaten voor, zodat alles bij het oude blijft.

Op financiëel vlak werd er vastgesteld dat de inkomsten iets lager waren en de uitgaven iets hoger.  Dat komt voor een deel omdat er occasionele leden zijn, waar men later geen contact meer mee heeft en ook andere die hun lidmaatschap niet hernieuwden.

Er werd een mooie brief voorgelezen van Mevr. Baes Claudine een lid van Knokke(n) voor dieren en ook lid van CSC, waarin ze het gemeentebestuur verzoekt ons financiëel te steunen.

We hoopten de nieuwe schepen voor Milieuzaken voor te stellen, de heer Em. Monbaliu, maar die kon jammer genoeg niet aanwezig zijn.  Wel werd hem de nodige documentatie bezorgd om de werking van de Club toe te dichten, alsook een evaluatie brochure over het sterilisatieproject dat al jaren in Gent loopt (zie ons grote voorbeeld: Dirk Denys kattenvanger op onze website www.catsitterclub.be )

Misschien kwam het hierdoor en ook door de brief van Knokke dat ik onlangs een telefoontje kreeg van de Milieudienst (Mevr. M. Keirsebilck) met de mededeling dat ons de nodige documenten zouden overgemaakt worden om een subsidie aan te vragen.  Die werden ingevuld maar tot op heden kregen we geen antwoord.  Er werd een bedrag van 1000 euro aangevraagd, wat ongeveer overeenkomt met de gemiddelde jaarlijkse dierenartskosten.

Ook kon medegedeeld worden dat we nu lid zijn van de Nationale Raad voor Dierenbescherming aanleunende bij de Blauwe Wereldketen.  Op zichzelf is dit voor ons niet hoogstnoodzakelijk, maar we kunnen op deze Keten reeds jarenlang beroep doen voor o.a. juridisch advies.

Er werd een werkverdeling opgemaakt voor de eerste Rommelmarkt van 20 mei, langs de tramlijn in De Haan.

Ann, onze penningmeesteres en getalenteerd wat etaleren en verpakken betreft, zal zoals gewoonlijk de markt “opzetten” (6 à 7 uur ’s morgens !)  De heer Maes zal zoals altijd het vervoer doen.  Vanaf nu huurt de secretaris een garage (op eigen kosten) zodat de goederen nu op één plaats kunnen gestockeerd worden.  Goederen die voorlopig (in de weg) staan bij de heer  Maes en Betty (en Michel).  We mochten ook reeds goederen ontvangen van Diane (Raes) en een nieuwe bewoonster bij onze “zetel” Mevr. Florizoone.

Mevr. Maes en Mevr. Van Tyckom zullen Ann om 9 u aflossen tot 12 à 13 u.  Gusta en Willy zullen dan overnemen tot ik in de namiddag erbij blijf.

Jammer dat er al 20 euro staangeld moet betaald worden! Er werd vermindering gevraagd maar niet toegestaan.

Ondertussen is bekend dat de Rommelmarkt van de Einsteinschool zal plaats hebben op zaterdag 5 juni 2004.   Hiervoor moet naast Ann. M. Maes, Gusta en Willy en ikzelf nog bij voorkeur een vrijwilliger gevonden worden.

 

Mevr. De Bruycker uit Blankenberge, een trouw lid een een milde schenkster, zal voor een hoop cadeautjes zorgen, die we als “surprise” kunnen aanbieden vooral aan de Einsteinschool.  Ze brengt die zelf naar De Haan.

Er werd op de vergadering ook gesproken over het lot van de poezen van de heer Cattoor die nu nog aan een leeg pand verblijven op de Nieuwe Steenweg.  De heer Cattoor is overleden en Marcella, een nieuw lid, voedt nu de dieren.  Het is echter aan de familie om te beslissen of ze naar het asiel moeten.  Wij verlenen onze medewerking indien nodig voor het vangen en vervoer.  Persoonlijk vind ik dat één van de poezen te bangelijk is en niet geschikt voor adoptie.  Ik vind het vreselijk als ze voor haar verder leven in het asiel zou zitten.  We nemen verder contact met de familie.

We danken alle aanwezigen voor het schenken van voedsel en aanbrengen van leden, vooral Simonne die heel wat familieleden meebracht en ook al vroeger diverse leden aanbracht.  Ze vond het jammer dat de mensen na de vergadering direct naar huis gingen en er zo geen gelegenheid was om te praten.  Maar ja, een deel moest nog naar Westende/Koksijde en velen hadden ook al een lange dagtaak achter de rug en moesten misschien zelf nog voor eten zorgen.

 

 

Onze activiteiten

 

Donderdag 20 mei 2004: O.L.H. Hemelvaart – Rommelmarkt langs tramlijn De Haan.

Zaterdag 5 juni 2004: Rommelmarkt – Einsteinschool De Haan

Maandag 4 oktober 2004: Werelddierendag
Het is afwachten of AD Delhaize dit jaar zal toestaan dat we daar een ophaling van voedsel voor de katten doen.
Over de kiosk beschikken we niet meer, maar misschien mogen we op het terras van de “Roxy” of speelgoedwinkel ernaast.  Bij Ann (Grandmother’s Store) zal het niet niet kunnen op maandag,  want het is dan haar sluitingsdag.  Wel kunnen de zondag of dinsdag goederen afgegeven worden.

Zondag 10 oktober 2004 kan ik bij Heidi en Danny terecht in het Zeepreventorium om t-shirts en stickers te verkopen.

Op het aanbod om met min. 10 personen een gezellig samenzijn te organiseren in de horecazaak van leden (Provence, Passage ...) werd door niemand ingegaan.
Er werd op de vergadering aangedrongen om zeker het “Kattebelletje” te lezen, want het kost tijd, moeite en geld om het te maken.
Ook werd nogmaals de aandacht van Internetgebruikers erop gevestigd dat alle activiteiten en Kattebelletjes op onze website geplaatst worden door Luc, onze webmaster.  Bovendien vindt men er ook leuke foto’s.  Aan PC-bezitters met Internet toegang wordt dus in principe niets meer opgestuurd.
De activiteiten worden ook steeds bekend gemaakt door affiches (geprint door M. Maes) in AD Delhaize, Norda, Rovenic en zeker Grandmother’s Store.
Men kan ook e-mailen:
mail ons

 

Bedankingen

 

Graag bedank ik nogmaals alle dierenvrienden die op de algemene vergadering voedsel voor de dieren schonken: Dhr. en Mevr. Maes, Mevr. Van Tuykom, Norbert Thieren uit Oostduinkerke.  Ook Dhr. Van Gysegem en Mevr. “Polleke” die geregeld voedsel bezorgen aan de Bosduivenlaan en Dhr en Mevr. Moras die voor lekkere hapjes zorgen voor de voederplaats in Wenduine, dank u wel !

 

 

Ook leden die op eigen kosten dieren voederen vernoemen wij graag hierna: Linda, Simone, Monique en echtgenoot, Isabelle, Heidi (voedsel geschonken door vzw Dierenvrienden – Knokke) en Madame Lucienne.  Mevr. Gurdebeke voedert ook occasioneel, vooral in de winter.
Dank aan Betty en Michel alsook aan de familie Tielemans die nog een katje adopteerden.
Opnieuw danken wij de heer Maes voor de drukwerken (en affiches) met logo van Cat-sitter Club.
Hartelijk dank aan de kopers van t-shirts waarvan hierna nog eens de prijs:
- promo verkoop van de zwarte t-shirts aan 10 euro (alleen voor volwassenen L – XL – XLL) is ook doorgetrokken naar de witte t-shirts (ook kindermaten)
Dank aan onze webmaster Luc die de website “onderhoudt” en bijwerkt.  Mooie, leuke foto’s kunnen hier bekeken worden: www.catsitterclub.be
Dank aan leden en sympathisanten die al goederen schonken voor de rommelmarkt: Mevr. Diane Raes, Mevr. Fr. De Bruycker die een massa geschenkgoederen uit Blankenberge naar hier bracht en Mevr. Florizoone, een buurvrouw.

 

 

                      |\___/|                      \\

                      )     (    |\_/|              ||

                     =\     /=   )a a `,_.-""""-.  //

                       )===(    =\Y_= /          \//

                      /     \     `"`\       /    /

                      |     |         |    \ |   /

                     /       \         \   /- \  \

                     \       /         || |  // /`

              _/\_/\_/\_   _/_/\_/\_/\_((_|\((_//\_/\_/\_/\_

 

 

 

Onze leden

 

Met droefheid melden wij het overlijden op 26 februari 2004 van Mevr. Alice Neernan uit Landegem, grote dierenvriend, trouw en gul lid van CSC.  Haar beide poezen werden opgevangen door haar naastwonende dochter.

_______________

 

Jammer genoeg moeten we nog enkele leden oproepen om hun lidgeld te vernieuwen!  Het lidgeld kan betaald worden aan Ann in Grandmother’s Store of overgeschreven op bankrekening 280-0301250-05 van Cat-sitterclub De Haan vzw, 8420 De Haan.

 

Hierna nog eens de Tarieven


Junioren, Senioren                                          2,50 €

Gewone leden                                                 5,00 €

Steunend lid                                                  13,00 €

Erelid vanaf                                                   25,00 € (+gratis sticker en voor de zelfstandigen gratis publiciteit op de website www.catsitterclub.be )

 

De ronde (waterproof) stickers zijn te koop aan 2 € (5+1 gratis voor 10 €)

 

Hieronder de nieuwe leden, en leden die hun lidmaatschap verlengden - waarvoor onze dank.

 

 

 

 

Nieuwe leden

Gewone leden

Mevr.De Wilde-De Moor, Gent

(voedt de poezen in Gent)

Dhr. E. Monbaliu, De Haan en

Mevr. A. Monbaliu, De Haan van Bazar St.Rita

Mevr. Blontrock Gaby, Vlissegem

Mevr. M. L. Jacques, Blankenberge

Mevr. De Naeyer M., Vlissegem

Mevr. Vercoutter M., De Haan

Mevr. Vanwaeyenberghe D., Gent

Dhr. De Geksem B., Brugge

Mevr. V.d.Acker L., De Haan

 

Steunende leden

Dhr./Mevr. Tielemans, Wenduine

Mevr. Buyle, De Haan

Mevr. Peersman M, Lier

 

Ereleden

Mevr. Declerck D., De Haan

Mevr. Geninazzi G., De Haan

 

Senior

Finjaer J, Gent

Leden die hun lidmaatschap verlengden

Gewone leden

Mevr. Steyt, Vlissegem

Mevr. Doré B., De Haan

Mevr. Parisis C., Knokke

Dhr. Vachandez Ed., Knokke

Mevr. Baes Claud, Knokke

Mevr. Vercammen R., Klemskerke

Mevr. Niemann L., De Haan

Mevr. Martin Pascale., Oostende

Mevr. Cagnie Sofie (WL), De Haan

Mevr. Opgenoort, Hazendijke

Mevr. Legein, De Haan (Groen Center)

Mevr. Desaever, Oostende

Dhr. Thieren N., Oostduinkerke

 

Steunende leden

Mevr. Rhiman M’Nari, Knokke

Dhr. Van Hecke D., Berg

Mevr. Van De KerckhoveM.Th., Loppem

Mevr. Tavernier, Vlissegem

Mevr. De Bruycker F, Blankenberge

 

Ereleden

Mevr. De Schepper E. (2x), De Haan

Mevr. Van Acker Claudine, Oostende

Dhr./ Mevr. Van de Velde-Van de Wattijne, Watervliet, Service Flats “Helios” en specialiteit Veranda’s

“Polleke”, Oostende

 

Senioren

Dhr. van Gysegem G., De Haan

Madame Marcella, De Haan

Mad. L. Hox, De Haan

 

Junioren

De 3 zusjes Moureau, De Haan

 

f 

Giften:

Mevr. De Bruycker, Blankenberge         20 €

Van Gysegem G., De Haan                     2,50 €

Dhr. en Mevr. Moras, Brasschaat          25 €

Van Hecke D.                                            7 €

 

 

Hartelijk dank aan allen, Jeannina, Secretaris.

Bezoek onze website: www.catsitterclub.be

mail ons

Bel ons : Tel. 0486/ 519138

Betaal ons : rek. nr. 280-0301250-05

 

- - - o O o - - -