Kattebelletje

3e Jaargang nr. 3 – Herfst / Winter 2004
 

Eerst goed nieuws:
Peter en Ariane, onze sympathieke gastheer en -vrouw van de “Zeeduif” zijn gehuwd!
Proficiat!
We wensen jullie een gelukkige tijd samen en bij deze danken we jullie ook voor het gebruik van de vergaderzaal.


Op de vergadering meldden we het overlijden van Dhr. Cattoor. Hij hield heel veel van zijn katten. Toen zijn huis leeg stond voor afbraak wilde hij zijn poezen daar verder zien. De beesten zullen al flink bang geweest zijn tijdens de werken. Nu is ook Mevr. Cattoor overleden. Wij bieden de familie nogmaals onze deelneming aan. De dochter mag zoals reeds gezegd op onze hulp rekenen voor het vangen van de poezen. De opvang door buren kan niet verder gaan.

Bij het overlijden van één van hun baasjes, of zeker van een alleenstaand baasje gaan de achtergebleven dieren een moeilijke tijd tegemoet.  De dierenvrienden die reeds katten opvangen zijn dikwijls overbezet. Daarom zoeken we nog steeds nieuwe opvangadressen. Die zijn niet gemakkelijk te vinden, aangezien veel mensen een hond hebben en daarom niet zo gemakkelijk een kat opvangen.
 

/^--^\     /^--^\     /^--^\
\____/     \____/     \____/
/   1  \   /  2   \   /  3   \
|        | |        | |        |
\__  __/   \__  __/   \__  __/
|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^\ \^|^|^|^/ /^|^|^|^|^\ \^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
| | | | | | | | | | | | |\ \| | |/ /| | | | | |\ \| | | | | | | | | | | |
########################/ /######\ \###########/ /#######################
| | | | | | | | | | | | \/| | | | \/| | | | | |\/ | | | | | | | | | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Ook zijn er veel katten te betreuren. De dieren die vrij rondlopen riskeren elke dag op straat hun leven. Vorig jaar zijn er 2 doodgereden aan de Driftweg en ook op andere plaatsen. Op de drukke Waterkasteellaan en omgeving (Koninklijke Baan – Grote Baan) gebeurt dit ook veelvuldig, zoals onlangs nog.

Ook kittens lopen vlug verloren en zoals recent, worden doodgereden. Daarom, speciaal voor de kust, enkele tips om uw lieve vrienden voor ongevallen te behoeden:

- Bij vakantieverblijf: houd de poes zo mogelijk binnen. Zoniet, laat hem “begeleid” wandelen. Dat wil zeggen: houd hem in de gaten of ga met hem mee wandelen, eventueel aan een bandje. Beter beperkt vrij dan dood!

- Een nieuw kitten een maand binnen houden bijvoorbeeld op je arm de omgeving laten verkennen. Als je er geen tijd voor hebt, neem er dan geen!

- Mensen die verhuizen: ook de poezen binnenhouden tot ze de nieuwe woonst en omgeving gewend zijn. Hetzelfde als bij een vakantiewoning: gecontroleerd wandelen!

Ook tijdens het verhuizen de kat desnoods in een kooitje houden of in een kleine ruimte, zoals de badkamer, waar de deur dicht kan gehouden worden. Dit zal veel zoeken en treuren voorkomen!

- Kinderen, neem geen katje mee als je niet weet of je het mag houden. Is dit toch gebeurd, breng het terug waar je het vond en bel daar aan.

Onlangs is nog een kitten overreden dat nog maar één dag ergens was. Goed binnenhouden is de boodschap!
 

De voorbije activiteiten
 

De Rommelmarkt langs de tramlijn werd vervroegd beëindigd wegens regenvlagen. Daarom was de opbrengst veel lager dan vorig jaar, ondanks de betere locatie aan het Rembrandtcomplex. Wij hebben de inrichtsters hiervoor bedankt. Een prijsvermindering op het staangeld was jammer genoeg niet mogelijk. Toch mochten we 100,50 euro in onze “kas” stoppen (om vlug weer te besteden aan ierenarts en “voedsel”) en ook verkochten we enkele T-shirts .
Jammer dat de rommelmarkten elkaar zo vlug opvolgden. Aan de Einsteinschool verzamelden we 59,30 euro. De opbrengsten zijn respectievelijk te verminderen met 20 euro en 7 euro staangelden.
 

Komende activiteiten
 

GROTE VOEDSELOPHALING.
 

Voor de allereerste keer mogen we eens een voedselophaling organiseren in een warenhuis! Ter gelegenheid van Werelddierendag op maandag 4 oktober heeft er in de namiddag een voedselophaling plaats voor de verloren en gedumpte katten in AD Delhaize – De Haan, Stationsstraat. Waarvoor natuurlijk onze oprechte dank aan de familie Samaey van AD Delhaize. Leden en sympathisanten die deze dag verhinderd zijn, kunnen op andere dagen voedsel afgeven bij Ann in Grandmother's Store, met uitzondering van de zondagnamiddag en de maandag(sluitingsdag).

 

ROMMELMARKT – Zeepreventorium

Op zondagnamiddag, 10 oktober mogen wij aan de stand van Heidi en Danny aanwezig zijn met onze T-shirts en stickers. Voor een echte Rommelmarkt is er geen plaats. We zouden ook geen vrijwilligers genoeg hebben (jammer!) om twee volle dagen op de rommelmarkt aanwezig te zijn (begint reeds op zaterdag, 9 oktober – vrijdagavond alles binnenbrengen).

In elk geval danken wij niet alleen Heidi en Danny maar ook de “habitués” zoals Dhr. Roger Maes die steeds het vervoer doet voor de rommelmarkten en ook tafels meebrengt. Zonder hem zou het niet kunnen!

Opnieuw dank aan Ann voor het (vroege!) opzetten van de markten en aan haar ouders, Willy en Gusta voor het instaan voor de verkoop. Ook dank aan Mw. Maes die aanwezig was langs de Tramlijn. Jammer dat Mevr. Lut uit Bredene ons niet vond aan de Einsteinschool toe ze ook wou komen helpen. Toch onze dank (en onze spijt!).

Zoals in ons vorig “Kattebelletje” stellen we nog eens voor eens iets te gaan eten of drinken met de leden die dat wensen – 's namiddags of 's avonds, bij een van onze leden of sponsors uit de horeca, zoals Passage, Provence, Zeeduif ... Voorstellen welkom! Misschien om de 3e verjaardag te vieren van de oprichting de Cat-sitterclub De Haan vzw ?

Mogelijks is er kans op een nieuwjaarsreceptie bij onze voorzitster, Mevr. Caroline Van Cleemput, die nu het Hôtel des Familles” uitbaat, en ... daaraan zijn wel een paar zalen verbonden! (Heropening na verbouwingen in oktober).
 

Bedankingen
 

Naast de leden die we reeds bedankten voor hun hulp bij de rommelmarkten, danken we opnieuw een aantal trouwe leden die de vrije poezen voederen:
Dhr. en Mevr. Brachot uit Wallonië (die ook zelf het voedsel kopen), evenals Linda, Isabelle, Heidi, Simone en Mevr. Gurdebeke.
Ann en haar mama, Gusta voeden 2x per week de poezen in Wenduine en Betty voedt ze nog steeds bij haar thuis Dhr. en Mevr. Moras voeden occasioneel. Mevr. Lut uit Bredene hielp ons opnieuw om een vondeling op te halen en op te vangen.
In de winterperiode zal ook Mevr. Tielemans een beurtrol doen voor het voeden in Wenduine. Deze familie (ook de dochter) heeft reeds vele jaren poezen geadopteerd, verzorgd en op eigen kosten laten steriliseren. Daarvoor verdienen ze een grote pluim! Ann was ook reeds verschillende keren “Cat-sitter”, dank je Ann!
Mevr. “Pol” (Oostende) en Dhr. Van Gyseghem (De Haan) blijven geregeld voedsel schenken.
We danken van harte Mevr. De Schutter van Lingeriezaak Rovenic voor het opnieuw schenken van 2 mooie pluchen diertjes.
Bij deze willen we ook eens de politie danken die gevonden poezen signaleert en steeds vriendelijk onze oproepen om info betreffende verloren of gevonden poezen beantwoord.
Hopelijk mogen we binnenkort ook eens het gemeentebestuur danken voor het verlenen van subsidie of een andere vorm van tegemoetkoming voor de vele kosten van sterilisaties en andere medische verzorging aan de poezen. De Haan en Bredene worden stilaan uitzonderingen die geen budget voorzien voor zwerfpoezen. In het Brusselse bekostigen nu ook meer en meer gemeenten het beleid van de zwerfpoezen.
Ook dank aan onze webmaster die nu zelfs een heus “kattenorkest” naar onze website haalde! Bezoek ons op www.catsitterclub.be

Nogmaals dank voor alle giften en aankopen van T-shirts! Ook dank aan Nadja onze dierenarts, voor de verzorging van de zieke poezen op soms moeilijke uren! (zie ook EPILOOG)

 

Onze leden
 

Nieuwe leden sinds het vorige “Kattebelletje”
 

Gewone leden

Vlaminck Pascaline, Blankenberge
D'Haenens Bernice, De Haan
Mevr. Van Moffaert, Gent
Mevr. D'Aubioul T., Knokke

Ereleden

Mevr. Boterberghe-Fockenier, De Haan
Mevr. Dhont Hilde, Vlissegem (kinesiste)
Dhr. Lauwereyns A., De Haan

Steunende leden

Mevr. De Lille, Knokke

Senioren

Mevr. L. Lahaye, Bredene
Mevr. V.Moffaert-Lammens, Gent

Leden die hun lidmaatschap verlengden

Hartelijk dank, maar... aub, enkelen betaalden nog hun lidgeld voor 2004 niet en we hebben de centen hard nodig!
Hier opnieuw het rekeningnummer: 280-0301250-05 van Cat-Sitter Club De Haan vzw

Tarieven
Junioren, Senioren 2,50 €
Gewone leden 5,00 €


Steunend lid 13,00 €
Erelid (*) vanaf 25,00 €

* met gratis sticker en voor zelfstandigen gratis publiciteit op website www.catsitterclub.be

Gewone leden

Mevr. Van de Velde, De Haan
Mevr. L. Vandeweghe, De Haan
Mevr. G. De Coninck, De Haan
Mevr. Van Aertselaar, Knokke
Dhr. Quinet, Epinois
Mevr. Quinet, Epinois

Steunende leden

Mevr. Gurdebeke, Wenduine
Mevr. Faes, Gent


Ereleden
Dhr E. Monbaliu (opleg van gewoon lid naar erelid)

Giften:

Mevr. De Bruycker, Blankenberge: 2 x 20 €, één van onze trouwste en mildste schenkers uit Blankenberge, samen met Mevr. Boterberghe: 15 €, Van Tuykom: 2x20 € en Mevr. De Schepper 25 €
Mevr. D'Aubioul 5 € en Mevr. Van Aertselaar 5 € uit Knokke, die ons trouw steunen
Mevr. Peersman, Lier 20 €
(Pr. Karellaan: 20 €)
 

EPILOOG
 

BELANGRIJK!
 

Op gevaar af in herhaling te vallen, willen wij hier nogmaals IN GROTE DRUK een oproep doen tot alle kattenbezitters die hun kat buiten laten lopen.
Houdt huiselijke katten en vooral raskatten zoveel mogelijk binnen. Laat ze slechts buiten onder toezicht. 't Is te zeggen dat u kan controleren of ze na een tijd terugkomen.
Wanneer uw kat toch verloren is, hang niet alleen briefjes in de winkels, maar verwittig ook de officiële instanties zoals politie (eventueel via de wijkagent) of de dichtst bijzijnde dierenarts. U mag ook de Cat-sitter Club bellen 0486/519138

Wij informeren bij bovenstaande instanties en personen als een poes gevonden of verloren is.

U kan ook het asiel in Oostende op de hoogte brengen (Blauwe Kuis van de Kust – alleen in de namiddag).

Uw kat loopt buiten groot gevaar om overreden te wordenals ze niet gewend is op straat te lopen! Zo liep onlangs een mooi, witte, langharige poes bijna drie maal onder een auto! Die heeft zeker 7 levens! Iedereen had briefjes zien uithangen maar niemand kende de eigenares. Dus maak u bekend als u uw kat zoekt!

Het prikbord bij AD Delhaize is daarvoor de centrale plaats waar de meeste mensen nagaan of er berichten zijn in geval van verloren dieren.

Hartelijk dank aan allen, Jeannina, Secretaris.

Bezoek onze website: www.catsitterclub.be
mail ons
Bel ons : Tel. 0486/ 519138
Betaal ons : rek. nr. 280-0301250-05

- - - o O o - - -
 

Dit “Kattebelletje” wordt gesponsord door
“Bazar St.-Rita”, Driftweg 17, De Haan.
Daar vind je een grote keuze van papierwaren,
dagbladen en publicaties, speelgoed en allerhande.