Het “Kattebelletje”

4e Jaargang nr. 1
Nieuwjaarsnummer – januari 2005
 


 

De voorbije activiteiten
 

Alhoewel niet alles positief is, willen wij het jaar toch weer POSITIEF eindigen.
Dank zij de toelating van AD Delhaize konden wij daar op 4 oktober ter gelegenheid van Werelddierendag een voedselophaling houden. Aangezien dit nooit eerder in een winkel of warenhuis in De Haan plaats had, moest er wel uitgelegd worden hoe dit moest gebeuren : product kopen en na betaling in ons wagentje achter de kassa deponeren.
Naast klanten van Delhaize schonken ook trouwe leden voedsel. Mevrouw Van Tuykom bezorgde zoals steeds een grote voorraad.
Mevr. Lambein kwam hiervoor speciaal naar Delhaize en Mevr. Vercoutter deed naast haar aanwezigheid aan de ingang ook nog iets in de kar. Mevr. Van de Velde schonk voedsel via Ann. Aan allen in naam van de poezen : hartelijk dank!
Binnenkort hopen we u enkele foto's van dit gebeuren aan te bieden op onze website www.catsitterclub.be, o.a. van de vrijwilligster Mevr. Vercoutter die aan de ingang met veel vuur aan de klanten het doel van onze actie uitlegde.

Op 10 oktober waren we te gast op de Rommelmarkt van het Zeepreventorium aan de stand van Heidi en Danny uit Knokke.
Jammer genoeg heeft dit financieel niets opgebracht omdat we alleen t-shirts mogen verkopen en de bezoekers alleen belanstelling hadden voor de tweedehandsgoederen. Toch dank aan Heidi en Danny!

In de winter hebben we weinig tijd voor activiteiten, want de vrijwilligers zijn nodig voor het voeden van de (gesteriliseerde) katten, o.a. in Wenduine.
We danken nogmaals Heidi op wie we daarvoor ook altijd beroep kunnen doen. De kleine groep actieve vrijwilligers bestaat verder uit: Ann en Gusta, Simonne en Mevr. Gurdebeke. Vanaf nu is er ook een dame uit Oostende die elke week ter gelegenheid van een bezoek aan haar moeder in Wenduine de poezen gaat voederen en ...de kippen en hanen. Een recent lid en sinds lang grote
dierenvriend , Mevr. Tielemans uit Wenduine , en Betty uit De Haan gaan voeden als er iemand nodig is. Betty zorgt ook reeds jaren voor de vrije katten uit haar buurt, alsook Linda.

Komende activiteiten
 

De eerstkomende activiteit zal de Algemene Vergadering zijn, voorzien op zaterdag, 23 april 2005 om 18u30. Wijziging zal eventueel gemeld worden. De vergadering heeft opnieuw plaats in de zaal van café "De Zeeduif", Bredeweg 6, De Haan. We hopen dat u deze datum vrij houdt, want het is een enige gelegenheid om elkaar nog eens te ontmoeten.
Op deze vergadering zullen de statutenwijzigingen voorgelegd worden, zoals verplicht door de nieuwe vzw-wet. Een hele pak werk erbij! Gelukkig is de uitvoering ervan met één jaar uitgesteld en hopelijk wordt het taalgebruik uit 1921 hierin wat gemoderniseerd!
En ...hopelijk kunnen wij als vzw blijven bestaan.

Dit jaar is Onze- Lieve- Heer Hemelvaart heel kort na de Algemene Vergadering, namelijk op 5 mei. Onder voorbehoud van vervoer en beschikbaarheid van vrijwilligers zullen we zoals vorige jaren opnieuw deelnemen aan de Rommelmarkt langs de tramlijn De Haan.


Verder is er ook SLECHT nieuws : voor de derde maal werd een vraag aan het gemeentebestuur om tussenkomst eventueel in de vorm van een subsidie NEGATIEF beantwoord. We zullen dus niet alleen het werk moeten doen, het zal dus verder alleen met de lidgelden en giften zijn dat we "vrije" katten kunnen steriliseren. Dat zijn er ongeveer 20 per jaar, reeds op vele plaatsen in De Haan (Wenduine). Er wordt ook voedsel voor deze dieren gekocht en indien mogelijk worden ze medisch verzorgd. In februari kunnen we volgens milieuschepen E. Monbaliu een nieuwe aanvraag indienen. We hopen dat het niet derde keer, maar vierde keer, goede keer is!

Maar meer nog dan centen, hebben wij opvangplaatsen nodig voor verloren en ongewenste poezen. Ook het aantal actieve vrijwilligers is aan de lage kant.
Toch doen we verder, want het is nodig : er nauwelijks vraag naar katten (2 per jaar?) en er komen er steeds maar nieuwe bij.

Terwijl voor veel mensen de jaarwisseling een aangename periode is, zijn er ook een groot aantal die alleen of eenzaam of ziek zijn. Sommigen hebben een huisdiertje waar ze erg aan gehecht zijn. Jammer genoeg moeten ouderen bij de overgang naar een rusthuis ook dat nog achter laten.
Voor nog anderen is deze tijd een periode van rouw, zoals voor de familie Van Hulle , door het overlijden van Gemeenteraadslid Van Hulle van Oostende. Via het "Kattebelletje" willen wij nogmaals onze deelneming betuigen. Dit vooral omdat Dhr. Van Hulle een dierenvriend was die al lang probeerde de werking van het asiel in Oostende te vergemakkelijken. Dit is tenslotte ook voor De Haan belangrijk, want de hier gevonden dieren moeten ook naar dit asiel.
Het overlijden van Dhr. Van Hulle doet terugdenken aan Schepen Verleye, de allereerste schepen van dierenwelzijn ooit. Hij is ook veel te vroeg overleden en wilde o.a. nog zoveel doen voor de dieren. Bij de oprichting van de v.z.w.Cat-sitter Club De Haan in 2001 aanvaardde zijn weduwe, mevr. Cl. Vanacker het meterschap van de Club.

 

Bedankingen
 

Dank aan:
Dhr. Van Gijsegem en "Polleke" die trouw voedsel leveren;
dhr. en Mevr. Moras voor lekkere "beetjes" ter gelegenheid van kerstdag;
de "voedsters" Simonne, Linda,Gusta, mevr.Tielemans en mevr. Gurdebeke die de voeding zelf betalen;
de "Dierenvrienden van Knokke" die voedsel ter beschikking stellen van Heidi;
een nieuw lid, Bernice die ook met voedsel enkele malen insprong en ook catsit doet;
opnieuw Bernice, voor printerpapier - fleece dekentjes en geschenkartikelen;
Nadja, onze dierenarts, voor twee hondenjasjes;
Lucas, onze webmaster, voor een pak printerpapier en vooral het aanpassen van onze website met o.a. nieuwe domeinnaam (zie verder);
de uitbaters van "Chantecler" die een poes adopteerden en ook voor een vrij katje zorgen;
Ann voor de catsit en zelfs "vogelsit " die ze doet.

Speciale oproep:
We zoeken dringend de baasjes van een lieve rosse kater die al een tijd aan Sparrenduin verblijft.
Hij werd via de club gecastreerd en gevoed door Linda. Nieuwe baasjes zijn ook welkom! Detail : springt gewoon in de auto!! Wenst u hem te zien, spreek af op 0486/519138

Nieuwe benaming van de website:
www.catsitterclub.be, met een jaarlijks te betalen geregistreerde ”.be” domeinnaam. De oude benaming www.catsitterclub.does.it, blijft eveneens bereikbaar.
Bij die gelegenheid verkopen we de T-shirts met de oude website-benaming aan verminderde prijs:
Witte (ook kindermaten) aan 5 euro en Zwarte (nog enkele grotere maten) aan 8 euro.
Wat jammer genoeg de kostprijs is, zodat er voor de poezen niks extra in de "kas" komt...
De aankoop kan gebeuren op de algemene vergadering van zaterdag 23 april 2005 en de rommelmarkt langs de tramlijn De Haan op O.L.H.-Hemelvaart (5 mei), indien hiervoor vervoer en vrijwilligers beschikbaar zijn.
U kan ook e-mailen mail ons als u eerder wil kopen. Levering via Ann of Jeannina
 


Onze leden


Om het voor iedereen toegankelijk te houden blijven de lidgelden ongewijzigd, zijnde :
Senior, junior, effectief lid: 2,50 euro
Gewoon lid: 5,00 euro
Steunend lid: 13,00 euro
Erelid vanaf: 25,00 euro met gratis sticker en voor handelaars vermelding van hun zaak of activiteit op onze website.
Welkom aan de nieuwe leden en dank aan de trouwe leden voor het verlengen van hun lidmaatschap. Bij sommigen is dat nog niet gebeurd, zodat we in sommige gevallen een overschrijvingsformulier zullen aanbieden. Zonder verplichting uiteraard.
Er kan ook cash betaald worden via Ann in De Haan, Grandmother's Store, in de namiddag van dinsdag tot vrijdag, zaterdag de ganse dag en ook zondagvoormiddag. Leden die vroeger betaalden via Heidi of Jeannina kunnen dit uiteraard verder doen.
 

Nieuwe leden sinds het vorige “Kattebelletje”

Gewone leden

Mevr. Van Herk, Klemskerke
Mevr Defebere, Oostende
Mevr. Vlaeminck P., Knokke
 

Senioren

Mevr. De Vos I., Ieper

Leden die hun lidmaatschap verlengden

Werkende leden

Dhr. Everaert D., De Haan
Mvr.Geerts A., De Haan
Mevr. Strubbe J., De Haan
Mevr. Verrrijdt A., De Haan
Ereleden

Mevr. Poggeman A., Vlissegem
Dhr Maes R., Klemskerke
Mevr. Maes C.- Geuskens,id.
Mevr. V.Acker C.,Oostende
Gewone leden

Mevr. Vyncke M., Knokke-Heist
Mevr. Brams, Damme
Mevr. Van Hove I., Knokke-Heist
Mevr. Vlies, De Haan
Dhr. Hagens F. resto "DePassage", De Haan
Mevr. Verhamme M.,De Haan
Dhr.P.-H. Van Herk, tuinaanleg, Klemskerke
Dhr. Geerts W., De Haan
Dhr.Wouters P., De Haan
Mevr. Cappaert N., Dierenarts, De Haan


 
Steunende leden

Mevr.Mariën I.,Resto "De Passage", De Haan
Mevr. Tavernier M., Vlissegem
Mevr. Makelberge D., Middelkerke (Westende)
Senior

Dhr. Van Gijsegem G., De Haan

Giften:

Mevr. Van Tykom, De Haan 15 euro
Mevr. De Schepper E, De Haan 25 euro
Mevr. D'Aubioul, Knokke 10 euro
Naamloos (totaal) 117 euro
 

EPILOOG
 

De "historie" van de weggelopen witte, langharige (dove) poes had bijna een happy ending, maar tegen de tijd dat de baasjes gevonden waren, was de witte poes weer weg.
Moraal van het verhaal : een gevonden poes moet binnen gehouden worden tot hij kan opgehaald worden.
Nogmaals de oproep : heeft u een witte, langharige poes gezien (laatst aan Bilderdijklaan) verwittig ons onmiddellijk op 0486/519138 of per email (wordt wekelijks gelezen). De foto van deze poes (doof!) kan u zien in de rubriek "verloren dieren" op onze site www.catsitterclub.be
In deze rubriek vragen we ook aandacht voor enkele van een groep van 18 katten in een Gents park. Een vijftal zou geschikt zijn voor adoptie (liefst tuin beschikbaar)
Contacteer ons op dezelfde manier als hierboven aangegeven.

We eindigen dit Nieuwjaarsnummer met welgemeende wensen voor 2005 - voor mens en dier!

Op onze website vind u prachtige poezenfoto's en kunstwerkjes, alsook een heus kattenorkest (met muziek!) De kinderen zullen er ook van genieten!

We hopen u allemaal te ontmoeten op de Algemene Vergadering, (met babbel en glaasje achteraf?)


Hartelijk dank aan allen, Jeannina, Secretaris.

Bezoek onze website: www.catsitterclub.be
mail ons
Bel ons : Tel. 0486/ 519138
Betaal ons : rek. nr. 280-0301250-05

- - - o O o - - -