Het "Kattebelletje"
Ledenblad van de Cat-sitter Club De Haan vzw
www.catsitterclub.be

5e Jaargang nr. 1 – Wisselnummer 2005- 2006

Proloog

Zoals gewoonlijk beginnen we met het goede nieuws en op de eerste plaats wat onze poezen betreft.
Voor de eerste keer sinds onze oprichting leverde de gemeente een bijdrage in de kosten van sterilisaties van zwerfkatten van ongeveer 300 euro. Dit om een explosie tegen te gaan in een sociale wijk in De Haan. Drie kattinnen steriliseren betekent gemiddeld 30 kittens minder per jaar. Zonder te rekenen dat deze kittens op hun beurt vanaf de leeftijd van 6 maand anders zelf jongen zouden hebben (dus eventueel 4 kittens X 30).
Bij onze leden is ook goed nieuws: zo is er bij onze voorzitster Caroline een eerste kleindochter geboren. Proficiat!
Jammer genoeg is er ook slecht nieuws. Bij onze buurvrouw en dierenvriendin Mevr. S. Meganck-Caryn is haar inwonende moeder van bijna 105 jaar overleden. Ze mocht genieten van een lang en gezond leven. Wij bieden Mevr. Meganck en haar familie onze oprechte deelneming aan.
Aan alle leden en dierenvrienden die momenteel ziek zijn, wensen wij spoedig beterschap.
Ook enkele van onze poezen zijn overleden. Het zijn natuurlijk geen mensen, maar het doet ons ook verdriet, vooral als we ze al lang voeden.

*** Noteer a.u.b. ons nieuw e-mail adres: mail ons***

De voorbije activiteiten

Op de algemene vergadering van april 2005 werd niet gesproken over de Werelddierendag op 4 oktober. Het al dan niet voeren van een voedselinzameling voor de poezen die onze v.z.w. voedert, hangt af van de toestemming van AD Delhaize, De Haan. Die kunnen we pas vragen einde van het zomerseizoen, als de grootste drukte voor de zaakvoeder voorbij is.
Gelukkig mochten we zoals vorige jaar op de vrijgevigheid van de klanten een beroep doen.
Wij en vooral de poezen waren blij met de geschonken voeding. Toch wordt je gewaar dat het publiek in De Haan niet erg vertrouwd is met de wijze waarop dit gebeurt: kattenvoeding kopen en na betaling in het winkelkarretje achter de kassa leggen. Klanten van grote ketens (Tom en C° enz.) kennen deze inzamelingen al langer.
Op zondag 9 oktober waren we weer te gast in het Zeepreventorium, aan de stand van Danny en Heidi (van Knokke(n) voor Dieren). Voor de opbrengst moeten we het niet doen. De twee t-shirts die verkocht werden aan kostprijs leverenden dus geen winst op. Het komt er op aan eens aanwezig te zijn waar veel publiek is, zodat nieuwe mensen de Cat-sitterclub leren kennen.
In mei namen we deel aan de Rommelmarkt op O.L.H. Hemelvaart, langs de “tramroute”. We hadden te veel goederen om ze deftig te kunnen uitstallen. De winst bedroeg na aftrok van het staangeld 62 euro. Daarvoor moeten wel 3 à 4 personen om beurten beschikbaar zijn en moet het vervoer gratis zijn. Dus niet echt loon naar werken!
Jammer genoeg konden we wegens ziekte van de “chauffeur” niet deelnemen aan de rommelmarkt aan de Einsteinschool in juni. Het publiek is daar wel minder talrijk, maar het staangeld is lager dan aan de tramlijn. Volgend jaar beter?

De komende activiteiten

Op 22 april 2006 om 18.30u is het de Algemene Vergadering van onze v.z.w., zoals gewoonlijk in “De Zeeduif”, Bredeweg 6, De Haan. Hou die datum vrij a.u.b. Eventuele wijzigingen zullen aangeplakt worden bij Ann en in AD Delhaize.
Verder zijn er de rommelmarkten zoals in 2005: O.L.H. Hemelvaart valt op 25 mei 2006. Datum voor Einsteinschool is nog niet bekend (wel in juni). Hopelijk kunnen we dit jaar deelnemen!
Rommelmarkt Zeepreventorium: op 10 oktober 2006.

Bedankingen

We moeten veel mensen danken voor hulp en bijdragen op allerlei wijzen:
- In de eerste plaats dus de gemeente De Haan voor de financiële tussenkomst in sterilisaties en Schepen van Milieu, E. Monbaliu voor zijn positieve steun hierbij.
- Mevr. Gurdebeke uit Wenduine liet ook twee poesjes steriliseren die ze in haar buurt voedt.
- Dhr. Sey uit De Haan kon enkele eenzame kittens van de straat halen. Die waren echter niet welkom in het asiel van Oostende: niet tam genoeg. Wel begrijpelijk, maar kittens zijn nog tam te maken. Natuurlijk zijn ze bang in een kooi en ook bij een eerste aanraking.
- De dame die de zorg op zich neemt van de hongerige katten (nu gesteriliseerd) in de wijk achter Haeneveld verdient ook een pluim.
- Dank aan Stéphane, vriend van Linda, die de lieve rosse kater van Sparrenduin een mooie tijd bij hem thuis schonk. Het andere katje kon het jammer genoeg binnen niet gewoon worden, zodat het moest teruggebracht worden naar Sparrenduin waar het nu nog vrij rondloopt samen met een “bezoekster”. Jammer genoeg zullen ze weer angstig zijn door de afbraakwerken aldaar. Die dieren zijn de enig overblijvende (vroeger 5 + bezoekster).
- Hartelijk dank aan AD Delhaize De Haan voor de toelating voor voedselophaling op 4 oktober Werelddierendag en aan alle leden en dierenvrienden die hun bijdrage leverden. Ook buiten deze ophaling werd voedsel geschonken o.a. door Mevr. Van Tuykom en Mevr. Lambein. Speciale dank aan Mireille van Oostende die op weg naar Wenduine om te voederen ook nog iets kwam brengen in AD Delhaize, alsook Linda, sinds 5 jaar voedster aan Sparrenduin.
- Ook dit jaar konden we rekenen op Monique Vercoutter om de klanten van AD Delhaize op Werelddierendag uitleg te geven over de voedstelophaling.
- Opnieuw waren we te gast bij Heidi & Danny op de stand in het Zeepreventorium die we daarvoor hartelijk danken, alsook de vaste vrijwilligers voor de rommelmarkt op O.L.H. Hemelvaart: Ann (en ouders van wacht!) Mevr. Maes en Dhr. Maes voor het vervoer en voor een verplaatsbaar klerenrek en Marie-Thérèse Van de Kerckhove die speciaal van Loppem kwam met nog enkele mooie zaken om te verkopen. Daarbij moeten we haar ook nog danken voor het adopteren van in totaal 5 katjes (uit Knokke, Gent, Oostende en De Haan) wat haar een boel werk bezorgt. Nu stopt ze ermee!
- Andere mensen die ook een poes opvangen of meehielpen om ze een thuis te bezorgen, zijn we dankbaar, zoals Betty, Corinne en Mevr. Van de Velde en Mevr. Lambein.
- Heel veel goederen kregen we van Simonne en ook nog geregeld van Linda en Diane Raes. Gaby danken we speciaal voor de kinderstoel (voor auto) en de dame die haar lange witte bruidsjurk schonk voor verkoop ten voordele van onze v.z.w. Help a.u.b. een koper zoeken want op de rommelmarkt willen de kopers heel weinig betalen.
- Van een vroegere huurder in het gebouw van de “Zetel” en van Betty en Michel kregen we rekken en tafels die kunnen dienen voor de inrichting onze rommelmarktstand.
Zoals altijd danken we ook de trouwe voedsters voor hun medewerking en in veel gevallen voor het aankopen van de voeding.
Mochten we iemand vergeten en wenst u dit in het volgend “Kattebelletje” te lezen, laat het ons gerust weten.

Onze leden

We vermelden het bedrag van de lidgelden bij elke categorie. We danken de nieuwe leden en de leden die hun lidmaatschap hernieuwden. Wie dat nog moet doen, misschien in de toekomst bij het begin of het einde van het jaar? Makkelijker te onthouden. Normaal staat de maand op het eerste lidkaartje. Om tijd en kosten te sparen wordt het elk jaar aangevuld . Er kan nog steeds bij Ann
in de winkel cash betaald worden van woensdag tot vrijdag alleen ’s namiddags en zaterdag de ganse dag en ook zondagvoormiddag. Via de bank kan betaald worden op rek. Nr. 280-0301250-05 van Cat-sitter Club De Haan vzw, 8420 De Haan. Er kunnen voorgedrukte overschrijvingen bekomen worden en nieuwe lidkaarten bij verlies.

Wijzigingen sinds het laatste “Kattebelletje”:

Nieuwe leden
Gewone leden aan minimum 5 euro
Dhr. Zeebroek A. De Haan
Mevr. David, De Haan
Dhr. Moé, Brussel
Senior aan 2,5 euro
Mevr. Pemberton-Young, Oudenaarde

Leden die hun lidmaatschap verlengden
Gewone Leden aan 5 euro
Dr. V. Temmerman, Mariakerke (Gent)
Mevr. Lauwers K., idem
Mevr. Meganck, De Haan
Dhr. en Mevr. Van Moffaert, Gent
Mevr. Monbaliu A., De Haan
Mevr. Van De Velde, De Haan
Mevr. Legein, De Haan
Mevr. Desaever, Oostende
Mevr. Janssens, kinesiste, Drongen
Dhr. Lauwers P., Gent
Mevr. Martin P., Oostende
Mevr. Dondt, Gent
Dhr. en Mevr. Quinet, Epinois
Mevr. Van Loo, Blankenberge
Mevr. Mertens S., Villa l'Aurore (verhuur), Vlissegem
Mevr. Vlies, Vlissegem
Mevr. Van Waeyenberge D., Drongen
Dhr. Geerts W., De Haan
Dhr. Wouters P., Jabbeke
Dhr. Hagens F., De Haan
Dr. Cappaert N., Dierenarts, De Haan

Senioren aan 2,5 euro
Dhr. Van Gysegem G., De Haan
Dhr. Finjaer J., Gent Effectieve leden aan 2,5 euro
Mevr. Vancleemput C., Hotel Escapade, De Haan
Mevr. Geerts A., Jabbeke
Mevr. Verrijdt A., D. Haan
Dhr. Everaert D., Resto Casa Nova en Hotel Duinhof, D. Haan
Mevr. J. Strubbe, Mariakerke (Gent)

Steunende leden aan minimum 13 euro
Dhr. Monbaliu E., Schepen van Milieu en Toerisme van De Haan (Bazar St.-Rita)
Mevr. Boterberge, De Haan
Dhr. Cappaert G., Deinze
Mevr. Mariën I., De Haan
Mevr. Lauwerijns, De Haan

Ereleden aan minimum 25 euro
Dhr. Thieren N., Oostduinkerke
Dhr. Moras, Brasschaat
Mevr. Raes D., De Haan
Mevr. Poggeman A., Vlissegem

Giften:

Dr.Temmerman, Gent 5 euro
Mevr. De Bruycker, Blankenberge 20 euro
Mevr. De Schepper,De Haan 125 euro
Mevr. David, De Haan 25 euro
Mevr. Meganck, De Haan 5 euro
Mevr. Peersman, Lier 50 euro
Mevr. Watelet, De Haan 50 euro
Mevr. Vancleemput, Voorzitster
(Hotel Escapade, De Haan) 100 euro
Naamloos 16,50 euro

Giften voor voedsel:
Mevr. Raes, De Haan 10 euro
Dhr. Van Gysegem, De Haan 84 euro

Sponsoring Kattebelletje 40 euro

Dit Kattebelletje wordt gesponsord door Bazar St.-Rita.
Grote keuze speelgoed, papierwaren, kranten en tijdschriften

Epiloog

Zo is het jaar van de Haan (Chinees teken) ten einde. Dit roept bij mij de vraag op of jullie de horecazaken met een dierennaam kennen in De Haan?! De leden en veel andere klanten kennen de "Zeeduif" waar onze jaarlijkse vergadering gehouden wordt, bij Peter en Ariane. DIT JAAR OP ZATERDAG 22 APRIL OM 18u30 !!!!
Het enige Chinese restaurant in De Haan heeft nieuwe uitbaters gekregen en heet nu....."The blue Monkey" !!!! De wandelaars onder u hebben wel al "Le chat botté" opgemerkt op weg naar Bredene, meer een vakantiecentrum. Eigenlijk is dit een sprookjesfiguur in tegenstelling tot een "blue monkey" die toch blijkt te bestaan. En een "zeeduif", is dat een meeuw (die op café gaat?)? Wie weet meer?
Ondertussen maken we ons hierover geen zorgen, wel over onze echte poezen.
In verband met de vele verloren poezen die de laatste tijd hun baasjes niet terugvinden, dringen we aan dat zowel iemand die een poes vindt, als diegene die hem verloren heeft, steeds of politie of zeker het asiel in Oostende zou verwittigen. Best wordt ook de Cat-sitterclub verwittigd, zodat we kunnen helpen zoeken. Opnieuw moeten we een oproep doen voor vrijwilligers voor (tijdelijke) opvang van deze dieren. Alle huidige vrijwilligers zijn volzet, zodat wij genoodzaakt zijn beroep te doen op het asiel van het Blauwe Kruis van de Kust.

EN TENSLOTTE na veel technische,administratieve en"menselijke" strubbelingen (!) bieden wij onze leden en hun familie, alsook hun dieren en natuurlijk ook alle andere dierenvrienden onze welgemeende WENSEN aan voor een gezond en aangenaam 2006 met weinig problemen.

Hartelijk dank aan allen,
Jeannina, Secretaris en verantwoordelijk uitgever.
Bezoek onze website: www.catsitterclub.be
mail ons
Bel ons : Tel. 0486/ 519138
Betaal ons : rek. nr. 280-0301250-05

- - - o O o - - -