Het "Kattebelletje"
Ledenblad van de Cat-sitter Club De Haan vzw
www.catsitterclub.be

6e Jaargang nr. 1 – Wisselnummer 2006- 2007

Voorwoord

Zoals in het eerste Kattebelletje van 2006 kunnen we in dit Wisselnummer 2006-2007 ook weer eerst het goede nieuws brengen. Om niet direct over geld te beginnen, hier goed nieuws uit het dagelijks leven. Onze trouwe kattenvoedster (en dikwijls chauffeur) Heidi uit Knokke, huwde met Danny op 1 september van dit jaar. Proficiat en veel gelukkige jaren samen!

En om nu toch maar over geld te beginnen, ook eerst het goede nieuws:
voor de tweede en laatste keer dit jaar was er een financiële tussenkomst van de gemeente in de sterilisatiekosten, waardoor nog drie dieren konden getest worden en twee kattinnen gesteriliseerd. In een felicitatiebrief aan Burgemeester Beirens werd de hoop op verdere steun uitgedrukt.
Minder goed is de stand van onze rekening. Door het intensief steriliseren is ze nagenoeg leeg. Zonder giften van vele dierenvrienden zouden we veel minder poezen kunnen steriliseren/of castreren hebben. Soms bekostigen mensen zelf de castratie of sterilisatie (zie bedankingen).
Nu moeten we nog tot een bedrag van 103,70 euro komen om de wissel van Ann en Ingrid officieel te maken (zie verder).
 

De voorbije activiteiten

De meeste tijd wordt besteed aan het voeden en vangen en terugzetten van de zwerfkatten alsook het zoeken naar verloren dieren of de baasjes.

Ter gelegenheid van Werelddierendag (4 oktober) mochten we opnieuw een voedselinzameling houden bij AD Delhaize in de Stationsstraat, De Haan. Zowel van gewone klanten als van trouwe leden en bekenden mochten we voeding ontvangen. Bvb. Mevr. De Schutter van lingeriezaak Rovenic, Mevr. Van de Velde, Mevr. David en Caroline, een nieuw lid. Sommigen steunden met een milde gift zoals Mevr. Van Tuykom. Dank aan allen en ook nogmaals aan AD Delhaize.

Op 15 oktober waren we te gast op de Rommelmarkt van het Zeepreventorium, bij Heidi en Danny. Aangezien we geen goederen aanbieden die op een rommelmarkt gezocht worden, hebben we daar weinig of geen voordeel van. Er werd één T-shirt verkocht aan iemand die toevallig al voor vervoer van een voedster gezorgd had. Kwestie vooral om de mensen aan te spreken. Door een vrijwilligster van 78 jaar in Gent werden al meerdere T-shirts verkocht. Aangezien aan promoprijs ook geen winst gemaakt wordt, halen we er praktisch maar de aankoopprijs uit. Maar we hebben het geld nodig om 103,70 euro bijeen te halen. Centen die we verliezen aan administratieve verplichtingen, zoals op de laatste Algemene Vergadering uiteengezet. De wissel van penningmeester (Ingrid in plaats van Ann) dient in het Belgisch Staatsblad te verschijnen. Dit brengt ook allemaal veel administratief werk mee waarbij geholpen wordt door onze webmaster Luc.


De komende activiteiten

Er werd even met het idee gespeeld om na Nieuwjaar een (benefiet-) receptie te houden ter gelegenheid van ons 5-jarig bestaan, maar we vonden niet echt een sponsor en met Nieuwjaar zijn de mensen misschien de recepties een beetje beu.
Om Peter en Ariane van “De Zeeduif” ook niet nodeloos te belasten door de zaal tweemaal te bezetten, besloten we de receptie te koppelen aan de komende Algemene Vergadering.
We zouden die houden op een zondag omdat Ingrid, onze nieuwe penningmeester dan niet werkt. Ons voorstel is: om 17u de vergadering en tegen 18u de receptie, ook toegankelijk voor niet-leden. Dit op 29 april, laatste zondag van de maand.
Er zal echter geen aanbod van gratis drank met hapjes zijn, aangezien er daarvoor geen geld is. Het echtpaar dat het nieuwe bier “Haense Witte” op de markt bracht, is bereid ons te sponsoren. We zullen leden en andere belangstellenden die ook welkom zijn na de vergadering laten proeven van dit nieuwe bier. Het zal dan ook te verkrijgen zijn om mee te nemen naar huis. Alleen met die inkomsten zullen we dan wat hapjes aanbieden aan de aanwezigen. Mocht iemand een bijkomende sponsor vinden, dan is die zeker welkom, of leden die een bijdrage in natura willen leveren (bvb. hapjes – nootjes – koekjes) zijn natuurlijk meer dan welkom. We moeten er wel rekening mee houden dat we gratis de zaal van een horecazaak mogen gebruiken!

Zoals reeds in het verslag van de vorige Algemene Vergadering aangehaald, zullen we de deelname aan rommelmarkten moeten herbekijken. Het zal afhangen van de verdere hulp door Willy en Gusta en eventuele andere vrijwilligers in de veronderstelling dat Ann de opstelling ’s morgensvroeg (voor 7u) niet meer zal doen. We bespreken dit verder op de vergadering, maar indien we niet vroeger reserveren hebben we geen goede plaats. Vorige keer hebben we door reservatie en niet deelnemen geld verloren. Het voorstel van de secretaris is: één stand delen met Willy en Gusta, indien zij nog deelnemen. Wegens ontbreken van een camionette kan toch maar een deel van de goederen vervoerd worden. Daarom is de aankoop van een tent nu ook niet meer renderend, maar zonder tent zijn we verder afhankelijk van het weer. Het probleem is ook het transport daarvan. Opnieuw op voorstel van de secretaris is in samenwerking met de webmaster een soort “rommelmarkt online” op onze website geplaatst. Door het niet zo hoge aantal bezoekers van onze site kan dit natuurlijk niet concurreren met een echte rommelmarkt. We proberen nog eens deel te nemen omstreeks de 2e zondag van juni, vermoedelijk 10 juni (juiste datum bekend tegen de Algemene Vergadering) aan de rommelmarkt van het Rode Kruis, omdat misschien ook gemakkelijk helpers kunnen gevonden worden op zondag. Op de Einsteinschool heeft dus geen rommelmarkt meer plaats op zaterdag. Dat terrein wordt bebouwd.

Voor verdere activiteiten verwijzen we naar vorige jaren (Werelddierendag 4 oktober en Rommelmarkt eerste weekend van oktober, juiste datum nog mee te delen, in het Zeepreventorium, De Haan)

Dus beste leden, noteer nu a.u.b. al de datum zondag 29 april om 17u voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering en nodig andere dierenvrienden uit om vanaf 18u Haense Witte te komen proeven ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de Cat-sitter Cub De Haan v.z.w.
Bijdragen in natura (koekjes, chips) van harte welkom.

Bedankingen

Dankzij Mevr. Watelet en dochter Ingrid en partner is het mogelijk de financiële last te dragen van 103,70 euro voor publicatie in het Belgisch Staatsblad (wijziging Raad van Bestuur). Naast tweemaal erelidmaatschap was er nog een bijkomende gift van 46,30 euro.

Ook dank aan:
- Mevr. Van Outryve (Vosseslag) die naast een gift ook een sterilisatie voor haar rekening nam.
- Mevr. Brown-Pire (De Haan) die opnieuw deelde in de kosten van sterilisatie/castratie
- Mevr. S. De Schutter van lingeriezaak Rovenic (De Haan), die een poes adopteerde en naast de spaarpot die in ook zaak staat, zelf ook haar bijdrage levert en klanten eveneens de Cat-sitter Club laat steunen.
- Lut uit Bredene die altijd in de bres springt voor dieren en helpt bij vervoer
- Ook aan mensen uit Gent die zich inzetten voor verkoop van T-shirts en giften schenken, dikwijls naast de voeding die ze reeds zelf bekostigen (Clementine, Mevr. Rami, Mevr. Bauwens, Jet en Anne)
- Mevr. M. Vercoutter voor haar assistentie bij de voedselophaling aan AD Delhaize.
 
Speciaal dank aan:
- Jet uit Gent voor het maken van een schuilhuisje en het schenken van een Whiskaswoning.
- Mijn trouwe buren die al drie jaar mijn poezen (binnen en buiten) voeden en oppassen terwijl ik hier in De Haan ben. Ook verlenen ze “asiel” aan de “mama” van de tuinkatjes die na een ongeval te bang was om nog de straat over te steken. Voor hen is het nu een droevige tijd na de dood van hun lieve hond Daisy.
- Chantal die jaren voor de katjes aan de “frituur” (Gent) zorgde. Jammer genoeg verdween het laatste katje nadat ik persoonlijk betaald had om tandjes te trekken. Niemand weet wat er juist gebeurd is, wat zeer frustrerend is voor de mensen die ervoor zorgen. Toch gaat ze nog andere katjes voeden.
- Dr. Cappaert (De Haan) en Dr. Temmerman (Gent) die altijd bereid zijn goede raad te geven, aangezien we de zwerfkatjes niet gemakkelijk kunnen meenemen.

Verder danken we steeds opnieuw:
- de trouwe voedsters: Linda, Elza, Betty, Simonne, Mireille, Heidi, Mevr. Tielemans, Gusta en Willy, die nog steeds de katjes voeden in De Haan en Wenduine, met uitzondering van Betty op eigen kosten. Er is nu een nieuwe dierenvriend bijgekomen, Etienne, die bijna dagelijks vanuit Blankenberge naar Wenduine “afzakt”.
- Juliette uit de Waterkasteellaan die reeds jarenlang daar de poezen voedt.
- Mevr. Lambert die opnieuw op eigen kosten een castratie liet uitvoeren zodat de “groep” die ze voedt niet verder aangroeit
- de familie Maes uit de Driftweg met wiens hulp een zieke poes kon gevangen worden
- bewoners van de Pitterylaan en P. Benoitlaan voor het voeden van verschillende poezen
- de eigenaars van Chantecler die een oogje op de poezen houden en eentje in hun tuin toelaten
- andere leden of dierenvrienden die poezen adopteerden wegens een noodsituatie


Onze leden

Andermaal doen wij een oproep aan de leden om het lidgeld te vereffenen bij de aanvang van het nieuw jaar. Dit is zowel voor ons als voor hen gemakkelijk te onthouden. Later willen we de ledenlijsten op computer brengen, maar eerst moet de boekhouding in orde komen.

Hierbij nog eens de tarieven:
2,50 euro effectief lid, senior, junior
5 euro gewoon lid
13 euro steunend lid
vanaf 25 euro erelid (gratis sticker), bij handelaars vermelding van hun zaak
Jammer genoeg kan er niet meer cash betaald worden in Grandmother’s Store, de nieuwe uitbaatster wenst geen contactpunt meer te zijn voor de Cat-sitter Club.
Betalingen graag op rek. nr. 280-0301250-05 van Cat-sitter Club De Haan vzw, P. Vandemoerelaan 47/0101 8420 De Haan of afspreken via de secretaris op 0486/519138
Dank !

Wijzigingen vanaf 1 juli 2006 tot 15 december 2006:

Nieuwe leden

Gewone leden vanaf 5 euro
Dhr. Comptaert E., Antwerpen
Dhr. en Mevr. Van de Hurk, Den Haag
Mevr. De Ronne J., Gent
Mevr. De Pecker Caroline, De Haan
Ereleden vanaf 25 euro
Mevr. Patricia Nooren, Kessel-Lo
Mevr. Magda Nooren-De Keulenaer, Landen
Mevr. I. Vanderswalm, Vlissegem

Steunende leden vanaf 13 euro
Mevr. Van Outryve Nelly, De Haan(Vosseslag)
Dhr. J. Maes, De Haan
Senior aan 2,5 euro
Mevr. Van Peteghem, Brussel

Leden die hun lidmaatschap verlengden

Gewone Leden vanaf 5 euro
Dr.Temmerman V, dierenarts, Mariakerke(Gent)
Mevr. Van de Velde S., De Haan
Dhr. En Mevr. Quinet, Epinois
Mej.Monbailiu Anke, De Haan
Dr.Cappaert N, dierenarts, De Haan
Dhr. Patrick Lauwers, Gent
Mevr. Karina Lauwers, Gent, Mariakerke
Mevr. Dondt Monique, Gent
Mevr. Janssens M.Anne, Drongen
Dhr. Geerts W., De Haan

Steunende leden vanaf 13 euro
Dhr. Monbaliu E., De Haan
Mevr. Fockenier, De Haan

Effectieve leden aan 2,5 euro
Mevr. Verrijdt Augusta., De Haan
Mevr. Strubbe Jeannina, Mariakerke (Gent)
Mevr. Vancleemput Caroline., De Haan
Dhr. Everaert D., De Haan

Ereleden vanaf 25 euro
Mevr. Arlette Poggeman, Vlissegem
Mevr. Raes Diane, De Haan
Mevr. Van Tuyckom N, De Haan
Mevr. Watelet, Vlissegem
 

Giften:
Mevr. De Schepper E., De Haan 50+50+40+25
=165 euro
Mevr. Van de Velde S., De Haan, 5 euro
Dhr. Dosogne, Harendijke(camping), 25 euro
Mevr. Van Outryve, De Haan, 50 euro, zie ook bedankingen
Dhr. Monbaliu, De Haan, 2 euro Mevr. Vercoutter M., De Haan, 2 euro
Mevr. Van Tuykom, De Haan, 25 euro voor voedsel
Mevr. De Schutter I., Rovenic, De Haan, 43,50 euro
Mevr. De Coninck G., De Haan, 3 euro
Naamloos, Gent, 11 euro
Mevr. Van Damme, Gent, 10 euro
Familie Watelet en Vanderswalm, 150 euro

Nawoord

In persoonlijke naam en voor de Cat-sitter Club wensen alle vrijwilligers de andere leden een gezond en aangenaam 2007 !

Hartelijk dank aan allen,
Jeannina, Secretaris en verantwoordelijk uitgever.

Bezoek onze website: www.catsitterclub.be
mail ons
Bel ons : Tel. 0486/ 519138
Betaal ons : rek. nr. 280-0301250-05

- - - o O o - - -