Het "Kattebelletje"
Ledenblad van de Cat-sitter Club De Haan vzw
www.catsitterclub.be

7e Jaargang nr. 2 –  Zomernummer 2008Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering

Reeds vóór de aanvang kwam Mevr. Van Tuykom haar erelidmaatschap verlengen, maar kon niet blijven. Ze wil ook twee kattenmandjes schenken.
Eén van de eerste aanwezigen was Mevr. Verleye (Claudine Van Acker) de weduwe van Schepen Verleye, die in het jaar van het overlijden van haar man het meterschap over onze vzw aanvaardde. N. Thieren uit Oostduinkerke die ook weer aanwezig was, herinnerde zich direct de eerste schepen van dierenwelzijn van Oostende. Een ander welkom lid uit Westende was Mevr. Diane Makelberge die om verschillende redenen enkele malen niet van de partij was, een kranige oudere dame die ook dierenvoeding meebracht.

Verder waren er onze trouwe leden uit Loppem Mevr. M.-Th. Vandekerckhove en deze maal dochter Mieke die zelfs homemade koekjes meebracht en ook lid werd. Heidi uit Knokke die er ondanks veel tegenslagen en de ziekte van haar mama op stond de vergadering bij te wonen. Ze nam ook teg elijk (terwijl ze toch “op de baan” is) het voeden van de katjes in Wenduine op zich. Ook onze nieuwe zeer actieve vrijwilligsters Martine, postbode, en Mia uit Bredene waren aanwezig. Die laatste kon o.a. kennismaken met Lut uit Bredene, steeds intensief bezig met dieren, zowel thuis als op voedertoer in Oostende. Mevr. Van de Velde was ook voor het eerst aanwezig ondanks een “souveniertje” aan hand en arm, gevolg van het scheiden van vechtende katten.

Van onze webmaster Luc & partner mochten we een gratis inktcassette ontvangen die goed van pas komt voor het drukken van het Kattebelletje en andere.
Trouwe bezoekers, lid van bij de start in 2001(!), Dhr. en Mevr. Legein, hadden alweer een nieuw sukkeltje meegebracht uit de Ardennen, waar niet zo'n goede opvang is als hier. Ondertussen is het gesteriliseerd.
Van Mevr. Gaby Blontrock en ons effectief lid Simonne Denaeyer mochten we niet alleen het lidgeld ontvangen, maar ook de inhoud van Gaby's spaarvarkentje, zijnde 23,70 €.

Dagorde

1. Aanwezigheidslijst en volmachten. Voldoende aanwezigen en volmachten.

2. De raad van Bestuur en voornamelijk onze nieuwe penningmeester Mevr. Ingrid Mariën werd voorgesteld. Vorig jaar kon ze niet aanwezig zijn. Zij zal ons boekhoudsysteem op PC brengen, wat tot op heden niet lukte wegens te veel werk “op de baan” van de secretaris J. Strubbe. In de toekomst wordt ook het op computer zetten van de ledenlijst vooropgezet. Door het vele wijzigen van leden (in / uit) wordt dit ingewikkeld op papieren lijsten.

3. Er werd een eindafrekening over 2007 aan de geďnteresseerde aanwezigen voorgelegd. De secretaris laat opmerken dat er minder inkomsten zijn dan vorig jaar, maar ook minder uitgaven. Dit is het gevolg van de rechtstreekse tussenkomst van de gemeente De Haan in de dierenartskosten.
Momenteel wordt 400 € bij de dierenarts ter beschikking gesteld. Deze is nu bijna opgebruikt voor sterilisaties en castraties, steeds voorafgegaan door de test voor leucose en kattenaids. Er zijn weinig positieve gevallen, wat bewijst dat de kattenbevolking in De Haan meestal gezond is.

4. Voorstellen

a) Begroting 2008: er zal voor de tweede maal ongeveer 80 € betaald worden voor de BA-verzekering van de vrijwilligers.
Er wordt op een verdere tussenkomst van de gemeente gerekend voor de sterilisatie van zwerfkatten.
Ook de trouwe maandelijkse gift van 50 € door een dierenvriend die wenst anoniem te blijven, is een steun. Iets positiefs tussen alle uitgaven.

b)
Activiteiten
Steeds dezelfde vraag naar vrijwilligers om de gesteriliseerde katten te voeden. Het gaat er vooral om een paar “reserves” te hebben om in te springen wanneer iemand ziek is of met vakantie.
Mevr. Claeys die reeds vele jaren voor poezen zorgt, stelt vragen i.v.m. boycot door Asiel Oostende. Is het op te lossen? Het is een geldkwestie waar wij in verzeild geraken. De breuk is eigenlijk ontstaan omdat de honden niet meer naar het asiel gebracht worden. Gaia verklaart zich onbevoegd en een persoon die Bestuurslid is van dierenverenigingen zegt vlakaf: de gemeente moet maar betalen.
Mevr. Claeys vraagt of Gent nog steriliseert en wat met Bredene? Gent sinds meer dan 10 jaar en Bredene nog altijd niet. Misschien de katjes eens bij de burgermeester brengen? Volgens recent bericht zou Bredene nu toch starten met een sterilisatiebeleid.
Ook in andere Vlaamse steden en Brusselse gemeenten is er financiële steun bij het sterilisatieprogramma.
Op vraag naar opvangplaatsen is er geen positief antwoord. Jammer, want die zijn dringend nodig wegens de boycot van het Blauwe Kruis in Oostende.

c) Bij navraag blijkt dat verschillende leden nog nooit naar onze website gekeken hebben. Jammer want de webmaster besteedt er geregeld tijd aan.
Er zou ook meer publiciteit moeten gemaakt worden voor onze “online rommelmarkt” of webwinkel www.koopjeskrant.be/catsitterclub . Er wordt meer tijd aan besteed (en kosten) dan het opbrengt. Maak er a.u.b. uw vrienden attent op.
Het is een kleine moeite om twee maal per jaar het “Kattebelletje” te lezen online.
Het bijwonen van de jaarlijkse vergadering betekent een half uur tijd besteden aan de Cat-sitterclub. Tenslotte was het de bedoeling om kattenbezitters samen te brengen en onderling af te spreken om als nodig bij elkaar te cat-sitten.

d) De regelmatige betaling van de lidgelden is ook noodzakelijk. De prijs werd laag gehouden om iedereen in staat te stellen lid te worden. Bij leden die 5 € betalen en er moeten twee “Kattebelletjes” gezonden worden en eventueel een lidkaart, blijft er door de printkosten + zegels weinig over. Dus op computer lezen als mogelijk.

De vergadering werd afgesloten met het proeven van Haanse Witte, aangeboden door bieren Den Haene, nu gevestigd in Wenduine.
Alles is terug te vinden op onze site www.catsitterclub.be


Onze leden

De tarieven blijven onveranderd om het lidmaatschap voor iedereen toegankelijk te houden:
2,50 euro effectief lid, senior, junior
5 euro gewoon lid
13 euro steunend lid
vanaf 25 euro erelid (gratis sticker), bij handelaars vermelding van hun zaak

Betalingen graag op rek. nr. 280-0301250-05 van Cat-sitter Club De Haan vzw, P. Vandemoerelaan 47/0101, 8420 De Haan of afspreken via de secretaris op 0486/519138. Liefst met de jaarwisseling of op de algemene vergadering (cash).
Dringende oproep om de lidgelden geregeld te betalen. Dank !

Wijzigingen sinds nieuwjaar 2008 tot en met juni 2008:

Nieuwe leden

Gewone leden
Mevr. Malschaert S., Knokke
Mevr. Claeys M., Bredene
Mevr. Vandekerckhove Mieke, Loppem
Mevr. Hallemans S.,Haanse Witte, Wenduine
Mevr. Dobbelaere R., Gent
Mevr. Verougstraete L., Kortrijk

Steunende leden
Mevr. Van Mossevelde J., Evergem
Mevr. Van Mossevelde M., Vlissegem

Junior
Mej. Vankeersebilck Emilie, Bredene

Leden die hun lidmaatschap verlengden

Gewone leden
Dhr. Van de Walle Luc, Oostende
Mevr. De Brock S., Knokke
Dhr. Comptaert, Antwerpen
Mevr. Comptaert, Antwerpen
Mej. Moureau A., De Haan
Dhr. Van Gysegem, De Haan
M. et Mme Quinet, Epinois
Dhr. Vanhecke D., Kampenhout
Dhr. Klink A., Gent
Mevr. Van de Velde S., De Haan
Mevr. Vercoutter M., De Haan
Mevr. Denaeyer S. De Haan
Mevr. Claeys H., De Haan
Dhr. Van Herk P.H., De Haan
Mevr. Van Herk D., De Haan
Mevr. Callecoen-Van Braet, De Haan

Senior / junior
Mevr. Doré B., De Haan
Mevr. Lahaye L., Bredene
Mevr. Pemberton F., Oudenaarde
Mej. Moureau J., De Haan
Mej. Moureau D., De Haan
Dhr. De Meyer J., Gent

Steunende leden
Mevr. Lambein-Tavernier, Vlissegem
Mevr. De Bruycker F., Blankenberge
Mevr. De Wachter P., Oostende
Mevr. De Coninck, De Haan
Mevr. Tielemans, Wenduine
Mevr. Blontrock G., De Haan

Ereleden
Mevr. Maes-Geuskens, De Haan
Mevr. Van den Bosch, Vlissegem
Mevr. De Schutter I. Boetiek Rovenic, De Haan
Mevr. De Schepper E., De Haan
Mevr. Van Tuykom M., De Haan (2x)
Dhr. Thieren N., Oostduinkerke
Mevr. Peersman M., Lier
Mevr. Van Acker Cl., Oostende
Mevr. Vandekerckhove M.-Th., Loppem
Mevr. Van Outryve N., De Haan

Effectieve leden
Mevr. Van Cleemput C., De Haan
Dhr. Everaert D., De Haan


Giften:

- Tussenkomst van de gemeente De Haan voor sterilisatiekosten, 400€
- Mevr. M. Van Mossevelde, Vlissegem, 2€
- Mevr. d'Aubioul, Knokke, 7€
- Mevr. F. De Bruycker, 12€
- Mevr. Depla, Klemskerke, 5€
- Mevr. Van den Bosch, Vlissegem, 50€
- Mevr. De Coninck, De Haan, 7€
- Mevr. J. Van Biervliet, 20€
- Naamloos, Gent, 4€ + 2,50€
- Mevr. J. Van Mossevelde, Evergem, 7€
- 't Alternatief (Leen), De Haan, 3€
- Dhr. L. Van de Walle, webmaster, 5,80€
- Mevr. N. Van Outryve, De Haan, 25€
- Naamloos Brussel, 4,50€
- Mevr. E. De Schepper, De Haan, 75€
- Steun (maandelijks 50€)naamloos, De Haan: totaal 400€Bedankingen

-
In de eerste plaats danken wij de gemeente De Haan voor haar tussenkomst in de sterilisatie van zwerfkatten (die momenteel moeilijk te vangen zijn wegens de aanwezigheid van veel vakantiegangers bvb. op de campings)

- De vele dierenvrienden die zwerfkatjes voeden maar jammer genoeg niet tijdig doen steriliseren, zodat steeds maar weer “nestjes” bijkomen!

- Onze Haanse weldoener die elke maand 50 € schenkt en voor de “vakantie” zelfs 100 €. Met dit maandelijks extra kunnen we onze bescheiden rekening op peil houden.

- Verschillende personen die een verloren poes in huis namen. Er moet wel eerst navraag gedaan worden bij politie of asiel

- Bereidwillige handelaars die ons toelaten berichten i.vm. verloren poezen uit te hangen

-Heidi die alweer vervoer moest doen voor 10(!) kittens. Oproep: wie adopteert er eentje?

- Alle leden en personen die ons een gift schonken (zie lijst Giften)

- Nogmaals alle vrijwilligers die eens per week de katten gaan voederen en meestal de voeding zelf betalen. Oproep voor meer vrijwilligers. We hebben geen “reserve”. In deze periode zijn velen op vakantie en het is heel moeilijk om te vervangen.

- Dank aan Gaby voor het leegmaken van haar “spaarpot” (23,70 €)

- Dank aan “Haanse Witte” om een proeverij te houden na de Algemene Vergadering en 10% te schenken op de verkoop

Epiloog

Om dit zomernummer te besluiten roepen we de dierenbezitters op om bij warm weer ten eerste voor voldoende vers water te zorgen en ook voor een schaduwrijke plaats. Dit is vooral voor honden. Een kat kan zich dikwijls zelfstandig verplaatsen en een plekje zoeken. Doe geen lange wandelingen met uw hond in de brandende zon. Ten andere is dat voor de mens ook niet gezond. Wist u dat honden met dunne vacht ook kunnen verbranden? Insmeren met baby zonnecrčme wordt aangeraden.
Wat te doen als u een verloren dier aantreft? Aangifte doen bij de politie en voor honden de (verplichte!) chip laten lezen. Jammer genoeg hebben ze niet allemaal een chip. Ook het plaatselijk asiel verwittigen en best ook een dierenarts indien geen chip aanwezig.

Nogmaals roepen wij op onze website te raadplegen voor aankoop van tweedehands goederen.
Momenteel zijn er ook kittens die een tweede thuis zoeken!

Om te besluiten toch nog slecht nieuws uit Gent: nadat zijn echtgenote 12 jaar de poezen in het Citadelpark voedde (buiten het asiel), nam Dhr. Bos het van haar over. Tot begin dit jaar was hij nog bij zijn geliefde dieren en is toen tamelijk plots overleden. Zijn echtgenote verzorgt verder de poezen die bij hen thuis opgevangen zijn. Voor het voeden in het park zet de groepering Kat zoekt thuis zich nu in met enthousiaste vrijwilligers. In onze rubriek nuttige links vindt u hun website, samen met verschillende andere.

Daar zijn ook kittens die een thuis zoeken! Besluit: Mensen, steriliseer uw poezen. Kijk naar de overbevolking in de asielen zodat tenslotte moet geëuthanaseerd worden. Ook vele poezen lopen gewoon op straat.

Geniet nog van het (soms) mooie weer, maar denk a.u.b. ook eens aan uw lidgeld als dit nog niet betaald is!
 

Dit Kattebelletje wordt gesponsord door Bazar St.-Rita.
Grote keuze speelgoed, papierwaren, rookwaren,
kranten en tijdschriften.

 

Hartelijk dank aan allen,
Jeannina, Secretaris en verantwoordelijk uitgever.

Bezoek onze website: www.catsitterclub.be
mail ons
Bel ons : Tel. 0486/ 519138
Betaal ons : rek. nr. 280-0301250-05

- - - o O o - - -