Het "Kattebelletje"
Ledenblad van de Cat-sitter Club De Haan vzw
www.catsitterclub.be

8e Jaargang nr. 1 –  Wisselnummer 2008 – 2009

 


Proloog

Deze keer beginnen we niet met goed nieuws, en het gaat ook niet over centen. Uit waardering voor goede dierenvrienden die overleden zijn, willen wij ons even bezinnen in deze eindejaarsperiode, die voor velen feestelijk is, maar niet voor iedereen.

De voorbije 3 maand verloren wij drie van onze leden. Daar willen we even bij stilstaan en hun familie nogmaals onze oprechte deelneming aanbieden. Zo kunnen medeleden die nog niet op de hoogte waren, ook nog persoonlijk het medeleven betuigen.
- Mevrouw Marie-Jeanne Braet, echtgenote Callecoen, was één van onze eerste leden en een dierenvriend. Ze hield vooral van paarden, maar ook van poezen. We bieden haar echtgenoot en dochter, beiden ook dierenvrienden onze oprechte deelneming aan. Ze overleed op 23 augustus en werd bijgezet in het columbarium te De Haan.
- "Wardje" een recent maar trouw lid , overleed plots na zijn terugkeer in Antwerpen. Elke zomer bracht hij door op een camping aan de Hoefijzerlaan/Vosseslag. Hij was niet alleen goed bekend bij de "katjes", maar ook bij kattenbezitters uit de omgeving. Als iemand daar zijn poes kwijt was, kon hij bij Wardje langs gaan, want poezen vonden de weg naar de eetbakjes van Wardje. Wij bieden zijn echtgenote onze oprechte deelneming aan en hopen haar later in De Haan terug te zien, met eigen poes.
- Op 13 november werd mevrouw Anna Gurdebeke dood aangetroffen in haar woning. Zij was een grote dierenvriend. Sommigen onder u zagen misschien het overlijdensbericht in Tam-Tam van 20 november. Op haar doodsbrief werd haar gemoedstoestand treffend omschreven : "Ze leefde graag, maar was bang voor de ouderdom". Ze had nochtans nog veel willen doen voor de dieren.
De urne werd bijgezet op de begraafplaats van Wenduine.
- Ook aan het overlijden van een niet-lid willen we even aandacht besteden, namelijk van de echtgenoot van Marie-Louise, sinds jaren bekend voor haar werk in het asiel van Meetjesland. Haar overleden echtgenoot had steeds actief deelgenomen aan verbeteringswerken in dit asiel en later ook in de nieuwe vestiging te Waarschoot. We hopen dat ze de kracht en moed vindt om haar werk nog verder te zetten. We bieden haar en de familie onze oprechte deelneming aan.

Ook in het begin van 2008 verloren we een grote dierenvriend uit Gent, Dhr. Bos.


De voorbije activiteiten

In ons vorig “Kattebelletje” vergaten we de voedselophaling voor Werelddierendag, 4 oktober, aan te kondigen. Zoals reeds enkele jaren mochten we postvatten aan AD Delhaize te De Haan. Ondanks het barslechte weer (zo slecht maakten we het op die dag nog niet mee!) haalden we toch nog een mooie hoeveelheid kattenvoeding op. Tot 2 dagen na datum kwamen mensen nog iets afgeven aan de kassa. Waarvoor dank.

Onze aanwezigheid op de 2-daagse Rommelmarkt van het Zeepreventorium (2e weekend oktober) was zoals gewoonlijk weinig succesvol. Alle standhouders waren het erover eens dat het één van de “slechtste” rommelmarkten was die ze meemaakten.
Het overaanbod aan rommelmarkten zal daar wel iets mee te maken hebben. Ook zoeken mensen met Internet meer en meer daar de verkoopsites op.

Omdat niet iedereen grote bedragen te besteden heeft in de eindejaarsperiode, vestigen wij nogmaals de aandacht op onze webwinkel op de site http://www.koopjeskrant.be/catsitterclub . We dringen ook aan dat elke Internetgebruiker tweemaal per jaar het “Kattebelletje” zou lezen op onze website www.catsitterclub.be Natuurlijk zien wij liever meer frequent bezoek.
Binnenkort zullen mensen met Internet die dagelijks de krant lezen, een kijkje kunnen nemen op een “webpagina” die wij toegewezen krijgen van het Nieuwsblad. Heeft u een vraag of opmerking die interessant is voor alle lezers, dan kunnen wij die ook op deze webpagina opnemen.


De komende activiteiten

Voor het eerst zullen wij de Jaarlijkse Algemene vergadering houden in Wenduine en wel in de winkel/proeflokaal van onze sponsor “Haanse Witte”. De vaste bezoekers of deelnemers aan deze vergadering hebben dit lekker bier al geproefd.
Noteer a.u.b. deze datum (slechts éénmaal per jaar een half uur, belangrijk voor de vzw!): zaterdag 25 april om 18 u. vergadering voor de leden en om 18.30 u. bierproeven, waarop iedereen welkom is!
Adres: Kerkstraat 57, Wenduine (dicht bij de kerk).
Graag willen wij een oproep doen aan de deelnemers om bij deze gelegenheid de oude postzegels, ook van kleine waarden als 1 – 2 – 5 cent enz. mee te brengen. Zo kunnen wij oude zegels nog gebruiken mits aanvulling. Alvast bedankt!


Bedankingen

• Eerst en vooral willen wij alle dierenvrienden bedanken die een aantal katten opvangen en/of voeden. Uit discretie vermelden wij geen namen. Wie dat liever heeft, kunnen we een andere keer met naam vernoemen. Het zijn personen in de buurt van de kerk van De Haan, aan het sportcentrum Haneveld, aan de Vosseslag en in de buurt van het dierenparkje van De Haan.

• We danken ook de mensen die een verloren poes een nieuwe thuis bezorgden, zoals één van onze ereleden en iemand uit de horeca.
Verder in ons blad willen we het nog eens hebben over het gebrek aan controle van veel poezenbezitters over hun dieren, zodat ze op straat lopen en eventueel overreden worden.

• Dank aan de uitbaters van de Kiosk/frituur op het Koninklijk Plein, Wolfgang en Fritz, voor hun liefde voor “Poppetje” die na een mislukte adoptie naar haar plein terugkeerde en nu daar de “mascotte” is. In de zomer ligt ze rustig in haar zetel naast de klanten, die van de lekkere frietjes smullen.

• Dank aan Mevr. I. De Schutter die de helft van haar winkeldeur van de “Rovenic” (aan de kerk) ter beschikking stelt voor het uithangen van berichten i.v.m. verloren of gevonden poezen.

• Nogmaals dank aan Mevr. De Schutter om samen met Mevr.. Claeys het initiatief te nemen om een onderhoud te vragen bij de burgemeester van De Haan en ervoor te ijveren dat de gemeente De Haan een contract sluit met het asiel van Oostende, voor de opvang van verloren poezen en eventueel honden.
Na twee gesprekken is hierover nog geen beslissing genomen, mede door het hoge bedrag dat eraan verbonden is. Hopelijk brengt een derde afspraak op het gemeentehuis de oplossing voor dit aanslepende probleem.

• Dank aan de personen die de “boodschappen” doen voor kattenvoeding, zijnde opnieuw de uitbaters van de Kiosk/frituur, de aanpalende speelgoedwinkel Chantecler en Willy Geerts.

• Dank aan leden die vervoer van verloren dieren op zich nemen.

• Dank aan onze “weldoener” die anoniem wenst te blijven een maandelijks een bijdrage stort alsook, sinds kort, de inktcassettes schenkt voor het printen van “affiches” van gevonden of verloren poezen, enz.


Onze leden

Graag willen wij voorstellen om een bestendige opdracht te geven bij de bank voor het betalen van het lidgeld. Het is onmogelijk, met het kleine aantal vrijwilligers, ieder lid apart te contacteren. Het idee van de bestendige opdracht kwam van de Vogelopvang Oostende. Zij boden hierbij ook een geschenk aan, maar dat kunnen wij niet. Wel kunnen wij een sticker van de vzw geven, zolang de voorraad strekt.
Hieronder nog eens de tarieven en het rekeningnummer waarop lidgeld en giften kunnen overgeschreven worden. Er kan ook cash betaald worden op de eerstvolgende vergadering of indien niet anders mogelijk in de Rovenic, om de winkel zo weinig mogelijk te storen.

Tarieven:
2,50 euro effectief lid, senior, junior
5 euro gewoon lid
13 euro steunend lid
vanaf 25 euro erelid (gratis sticker), bij handelaars vermelding van hun zaak

Betalingen graag op rek. nr. 280-0301250-05 van Cat-sitter Club De Haan vzw, P. Vandemoerelaan 47/0101, 8420 De Haan of afspreken via de secretaris op 0486/519138. Dringende oproep om de lidgelden geregeld te betalen. Dank !

Wijzigingen periode van 1 juli 2008 tot en met 31 december 2008:


Nieuwe leden

Gewone leden
Dhr. Bassier, Gent
Mevr. De Deyn Chr., Oostende
Mevr. De Lille N, Knokke
Mej. De Lille, Knokke
Mevr. Piessen, Vlissegem
Mevr. (Pitterylaan), De Haan

Senioren
Dhr. en Mevr. Van Sweevelt-Keuten A.

Ereleden
Mevr. Bostyn, Ieper

Leden die hun lidmaatschap verlengden

Gewone leden
Mevr. Bauwens, Gent
Dr. Temmerman, dierenarts, Gent
Mevr. Van Roy J., Vlissegem
Dhr. en Mevr. Van den Hurk, Den Haag
De 3 zusjes Moureau, De Haan
M. et Mme Quinet, Epinois
Voor 2009:
Mevr. Lauwereyns-Jacobs, De Haan
Jhr. Maes-Jannes, De Haan
Dhr. Monbaliu E., De Haan
Mej. Monbaliu, De Haan
Vergeten voor vorige periode:
Dhr. en Mevr. Lauwereyns, De Haan

Effectieve leden
Mevr. Van Cleemput C.(Hotel Escapade), De Haan (zie ook giften)

Steunende leden
Mevr. De Wachter P., Oostende
Mevr. De Coninck, De Haan
Dhr. Lauwereyns, De Haan
Dhr. Van Moffaert, De Haan
Mevr. Van Moffaert-Lammens, De Haan
Voor 2009:
Mevr. Makelberge D, Westende
Mevr. Vanderborght, Harendijke
Mevr. Tavernier, Vlissegem

Ereleden
Mevr. Watelet E., Vlissegem
Mevr. Vanderswalm, Vlissegem
Mevr. Van Outryve N., De HaanGiften:
Naamloos, De Haan: 380 €
Naamloos voor voeding: 34 €
Gift Oudenburg: 20 €
Gift De Haan: 7 €
Mevr. Watelet: 50 €
Mevr. Vander Swalm: 50 €
Dhr. Hendrickx D.: 10 €
Dhr. en Mevr. Van Herk: 25 €
Mevr. De Schepper E.: 25 €
Mevr. Vanderborght J.: 7 € Bazar St. Rita: 35 €
Mevr. Van Outryve N.: 75 €
Pitterylaan 6: 5 €
Mevr. De Vrieze: 20 €
Mevr. De Bruycker: 20 €
Mevr. De Wachter: 7 €
Voorzitster Vancleemput C.(Hotel Escapade):100 €
Mevr. De Coninck: 7 €
Mevr. Maes voor voeding: 20 €
Mevr. De Schutter (Rovenic): 13 €


Epiloog

Wegens het groot aantal verloren en gevonden dieren de laatste tijd, roepen wij de mensen dringend op om de aanwezigheid van hun dieren zoveel mogelijk te controleren. Bvb. bij vertrek naar het werk, bij thuiskomst en zeker bij het slapengaan.
Bij een verdwijning moet vlug gehandeld worden: de buren verwittigen door middel van briefjes en uithangen van foto van de vermiste in de dichtst bijzijnde handelszaken. Soms vangen mensen een dier op, maar maken zij dat niet bekend en dat moet! Voor De Haan mag men de Cat-sitter Club bellen, eventueel de Politie en best ook de wijkagent. Ook de dierenartsen verwittigen en het asiel voor de politiezone. Zelf direct en herhaaldelijk gaan zoeken en roepen in de buurt + eventueel met korrels in een blik lawaai maken. Ook geraken dieren soms opgesloten, ook in de eigen woning. Een kat is natuurlijk erg nieuwsgierig. Dus alles eens openmaken! Het weglopen zal ook beperkt worden als de vrouwtjespoes gesteriliseerd is en de kater gecastreerd. Met kan ook zijn dier laten tatoeëren of een chip plaatsten, zowel bij honden als katten.

In verband met het in “memoriam” willen we de mogelijkheid bekend maken van een duo-legaat. Dit had één van onze overleden leden gewenst, maar door gebrek aan medewerking van een geraadpleegd persoon, gaat het geld nu grotendeels naar de staat in de plaats van naar de dieren of een ander goed doel.
Sommigen onder u zullen de oproep op TV al gezien hebben, door een bekend acteur, om aan het goede doel (een vzw) te schenken die maar 8,80 % successierechten betalen en dit gedeeld met andere erfgenamen naar keuze die dan geen successierechten meer moeten betalen. Dit “duo-legaat” is dus zowel gunstig voor een vzw naar keuze (goed doel) als voor privé personen.
Voor de mensen met internet: surf naar www.testament.be. Geïnteresseerden kunnen ook bij ons de basis-info bekomen. Zo eindigen we voorlopig met betrekking tot centen!

 

Wij wensen onze leden in 2009 vooral veel levensvreugde
en een goede gezondheid, ook voor hun dieren!

 

Dit Kattebelletje wordt gesponsord door Bazar St.-Rita.
Grote keuze speelgoed, papierwaren, rookwaren,
kranten en tijdschriften.

 

Hartelijk dank aan allen,
Jeannina, Secretaris en verantwoordelijk uitgever.

Bezoek onze website: www.catsitterclub.be
mail ons
Bel ons : Tel. 0486/ 519138
Betaal ons : rek. nr. 280-0301250-05

- - - o O o - - -