Het "Kattebelletje"
Ledenblad van de Cat-sitter Club De Haan vzw
www.catsitterclub.be

8e Jaargang nr. 2 –  Zomernummer 2009

 


Inleiding

Graag willen wij even stilstaan bij het overlijden van een trouw lid uit Kampenhout, Dhr. Daniël Vanhecke. Hij was de correspondent van de secretaris en wist dikwijls een nieuwtje over poezen. Aan zijn weduwe Marie-Louise Tibaut en zijn kinderen bieden wij hier nogmaals onze oprechte deelneming aan. Zij verlengde het lidmaatschap bij de Cat-sitter Club in de plaats van haar echtgenoot, waarvoor dank.
Ook bij de poezen betreuren we een overlijden, namelijk “Koetjeboe” die later “Hercules” herdoopt werd door zijn “vrouwtje” Ingrid. Jammer genoeg duurde hun geluk niet lang. Zie onze webpagina op www.nieuwsblad.be Nog maar eens een probleem met de nieren. We roepen dan ook alle kattenbezitters op om aandachtig te zijn voor het plas- en drukgedrag van hun dieren. Een poes die te weinig drinkt mag niet alleen droogvoer hebben.
De laatste jaren zijn er meer en meer sterfgevallen i.v.m. nieren en blaas.
(zie o.a. link op onze website: http://www.e-gezondheid.be/nl/gezondheid_huisdieren-990-jaar.htm )
Bij deze danken we het gemeentebestuur De Haan opnieuw voor de financiële tussenkomst in de sterilisatiekosten voor zwerfpoezen. Een bedrag van tweemaal 500 € is nu beschikbaar bij twee dierenartsen. Door beiden werden hiervoor reeds poezen gesteriliseerd en gecastreerd, maar jammer genoeg zijn de zwerfkatten soms moeilijk te vangen.


Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering

Op zaterdag 25 april 2009 werd voor het eerst de Jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden in Wenduine, in de winkel/proeflokaal van onze sponsor “Haanse Witte” De leden die elk jaar de Algemene Vergadering bijwoonden in de Zeeduif kennen Sylvia reeds, aangezien daar ook na de Algemene Vergadering Haanse Witte kon geproefd worden.
Het werd een beetje een overrompeling, zodat de laatst aangekomen leden niet zo goed de uiteenzetting konden horen. De ene vond het gezellig, de andere te vol. Wat is uw voorkeur: Zeeduif of “Haanse Witte”. Of nog een ander voorstel? Laat het ons weten op 0486/519138 of mail ons (mails elke week gelezen)

Verslag

1. Er waren genoeg aanwezige bestuursleden of er werd een volmacht verleend zodat de Jaarlijkse Algemene Vergadering kon doorgaan.

2. De leden konden een tijdje vrij (en druk) praten met elkaar. Dit is belangrijk om eventueel onderling af te spreken voor catsit.
Er werd ook nog even herinnerd aan de eind 2008 overleden leden (zie uitgebreid in memoriam in Het Kattebelletje – Wisselnummer 2008-2009 of op de website www.catsitterclub.be )

3. Afleggen rekening 2008 en goedkeuring.
Er werd een vergelijking gemaakt van inkomsten en uitgaven in 2007 en 2008. Zoals steeds gezegd: hebben we meer dan kunnen we meer uitgeven. Zo waren zowel de inkomsten als de uitgaven in 2008 hoger dan in 2007. We konden meer poezen steriliseren op eigen kosten en daarbij ook nog via de bestelbon van de gemeente bij een dierenarts in De Haan.
Mevr. Claeys, die reeds heel lang voor poezen zorgt in De Haan, wilde hierover opmerken dat alle dierenartsen in De Haan en Wenduine de kans moeten krijgen om aan deze sterilisatie-campagne deel te nemen. De secretaris reageerde dat zij geen tijd had om zich met zo’n selectie bezig te houden.
Mevr. Dr. Cappaert helpt reeds actief mee van in 2001, toen we alles zelf betaalden. Nu is er afwisselend Dr. Cappaert en Dr. Deprest, partner van Dr. Breemersch.
Wegens vervoersproblemen en late avonduren dat de poezen moeten gevangen worden, moeten de deelnemende dierenartsen wel tot “flexibele” uren en eventueel thuisbrengen bereid zijn!
De discussie nam te veel tijd in beslag, zodat leden uit Loppem, Koksijde e.a. die openbaar vervoer moesten nemen, weinig of geen tijd hadden om aan het bierproeven deel te nemen. De secretaris maakte evenwel de vraag van Mevr. Claeys, gesteund door Mevr. De Schutter, over aan Schepen Breemersch, die voorziet om volgend jaar alle dierenartsen van De Haan en Wenduine te raadplegen en de kans te geven zich kandidaat te stellen om mede te werken aan de sterilisatiecampagne voor De Haan.
Er werden geen opmerkingen gemaakt over de rekeningen van 2008.

4. Rappel: oproep om lidgeld met permanente opdracht te laten betalen kreeg geen respons. Voor de vzw is het dikwijls moeilijk en tijd ontbreekt om elk lid aan te schrijven.
Enkele leden schonken oude postzegels, waarvoor dank.

a) begroting 2009: zoals elk jaar geldt het principe “niet meer uitgaven dan inkomsten”. De gemeente De Haan voorziet verdere tussenkomst in de sterilisatiekosten van de zwerfkatten in De Haan, zelfs meer dan vroeger. Daar zijn we heel dankbaar en blij voor, maar meer geld lost het tekort aan opvang niet op. Doordat de gemeente geen contract afsluit met het asiel Blauwe Kruis in Oostende, is er geen opvang te vinden voor gevonden dieren (tamme). De poezenopvang bij particulieren in De Haan is oververzadigd, aangezien het inwonersaantal klein is en er sinds 2001 (is reeds 8 jaar) poezen aangeboden worden!
Mevr. De Schutter houdt een lijst bij van de poezen die door bewoners of leden “gesignaleerd” worden in De Haan. Voor de echt “wilde” of schuwe katten is de enige oplossing steriliseren en terugzetten. Als dit op een nieuwe locatie gebeurt, moet er ook iemand die kat(ten) voeden. Het gaat niet op dat er eerst gesteriliseerd wordt en dat ze daarna maar moeten verhongeren. Niet iedere kat is slim genoeg om zelf voeding te vinden en op sommige plaatsen is er ook niks te vinden. Dus er zijn dringend (plaatselijke) vrijwilligers nodig. Tot nu toe, jammer genoeg, geen aangroei. Andere, ook grotere vzw’s kampen met gebrek aan vrijwilligers. Voor de tamme poezen hopen we nog steeds uit noodzaak op een contract met het asiel van Oostende. Het bestuur daar is ook niet bereid om een gevonden poes op hun website te plaatsen en dat terwijl ze ook wel leden hebben uit De Haan en veel bewoners al poezen adopteerden uit het asiel. Op onze website is er al lang een link naar het asiel van Oostende. Wij denken in de eerste plaats aan het welzijn van de dieren en niet aan het geld. Natuurlijk is er geld nodig, maar dat kan ook op een diervriendelijke manier.
Goede vooruitzichten:
Via de Blauwe Wereldketen waar wij een “lidorganisatie” van zijn en lidgeld betalen, zullen wij meer dan waarschijnlijk een soort subsidie bekomen van max. 1500 €, wat voor onze kleine vzw een zeer hoog bedrag is. We moeten daarvoor wel het logo van de Nationale Loterij vermelden.
Ook meegenomen: de premie van de verplichte verzekering voor de vrijwilligers is nog niet duurder geworden en tot op heden bleven we ook “ongevalvrij”. Gelukkig maar! We hebben natuurlijk ook weinig activiteiten, buiten voeden. Door gebrek aan vervoer en “vroege” vrijwilligers nemen we geen deel meer aan een rommelmarkt, verder daarover in b).

b) Omdat de Jaarlijkse Algemene Vergadering de belangrijkste activiteit is, roepen we nogmaals onze leden op om hier zeker aan deel te nemen. NOTEER NU AL ZELFDE DAG ALS DIT JAAR, dus terug de laatste zaterdag van april: 24 april 2010. Zonder tegenkanting weer in “Haanse Witte” in Wenduine.
Om het wegvallen van de rommelmarkten te compenseren roepen wij opnieuw de Internetgebruikers op om onze online winkels bij Koopjeskrant en Spotter.be te bekijken en bekend te maken bij familieleden en vrienden (zie www.catsitterclub.be )

c) Ook wordt opnieuw aangedrongen om het ledenblad te lezen en liefst online. In principe krijgen alleen de leden die over geen internet beschikken een gedrukt exemplaar. Dit brengt hoge printkosten mee en soms verzendingskosten. Hoeveel leden bekeken nooit de website? Luc besteedt er nochtans veel werk aan. Daarvoor kregen we van Het Nieuwsblad 15 toegangskaarten voor Seafront, Zeebrugge, omdat onze webpagina zo aantrekkelijk is. Actieve leden krijgen voorrang voor deze gratis toegangskaarten. Andere leden zullen ook in aanmerking komen zolang de voorraad strekt.

De vergadering werd (laat) besloten met de gratis “bierproeverij”. Door “Haanse Witte” werd ook 10 € aan de Cat-sitter Club geschonken, zijnde een aandeel in de winst van de achteraf verkochte waren.Onze leden

De tarieven blijven onveranderd om het lidmaatschap voor iedereen toegankelijk te houden:
2,50 euro effectief lid, senior, junior - 5 euro gewoon lid - 13 euro steunend lid
vanaf 25 euro erelid (gratis sticker), bij handelaars vermelding van hun zaak

Betalingen graag op rek. nr. 280-0301250-05 van Cat-sitter Club De Haan vzw, P. Vandemoerelaan 47/0101, 8420 De Haan of afspreken via de secretaris op 0486/519138. Liefst met de jaarwisseling of op de algemene vergadering (cash) of indien niet anders mogelijk in de Rovenic, bij de kerk, De Haan, om de winkel zo weinig mogelijk te storen. Dringende oproep om de lidgelden geregeld te betalen. Dank !

Wijzigingen sinds 01.01.2009 tot en met 30.06.2009:

Nieuwe leden
Gewone leden
Koffiehuis Provence, Stationsstraat, De Haan Junior
Milan Wouters, Jabbeke
Voor het eerst zo weinig nieuwe leden. Wie brengt een vriend mee?

Leden die hun lidmaatschap verlengden
Gewone leden
Mevr. Legein E, Tuincentrum Argos, Batterijstraat, De Haan
Mevr. Desaever, De Haan
Mevr. Wouters-Geerts, Jabbeke
Mevr. Van Loo, Blankenberge
Dhr. Van de Walle L., Oostende
Mevr. Keppens N., Wenduine
Mevr. Niemann L, De Haan
Mevr. Maeriën, De Haan
Dhr. Hagens F., De Haan
Mevr. Van de Velde S., De Haan
Mevr. Denaeyer S., De Haan
Mevr. Blontrock G., De Haan
Mevr. Denaeyer M., Vlissegem
Dhr. Geerts W., De Haan
Mevr. Jonckheere, A, Harendijke (De Haan)
Senior
Mevr. Doré B., De Haan
Mevr. Lahaye L., Bredene
Mevr. De Visscher H., Gent

Steunende leden
Dhr. Klinck Achiel, Gent
Mevr. d’Aubioul, Knokke
Dhr. Wouters P., Jabbeke
Mevr. Dupon-Moke, Knokke
Mevr. Mossevelde M., Vlissegem
Dhr. Dupon, Knokke
Mevr. Tielemans, Wenduine
Mevr. Peersman M., Lier
Mevr. Buyle, Vlissegem

Ereleden
Mevr. De Bruycker F., Blankenberge
Mevr. De Wachter P., Oostende
Dhr. Van Gijsegem G., De Haan
Mevr. De Schutter I. Boetiek Rovenic, bij de kerk, De Haan
Mevr. De Schepper E., De Haan
Mevr. Vandekerckhove M.-Th., Loppem
Mevr. Raes Diane, De Haan
Hein P., De Haan, aanleg en onderhoud van tuinen(verhoging naar erelid)

Giften:
Dhr. Klinck A., Gent, 2 €
Mevr. d’Aubioul, Knokke, 7 €
Steun (maandelijks 50€) naamloos, De Haan: totaal 250€
Naamloos, Knokke, 14 €
Mevr. Depla, De Haan, 5 €
Bazar St. Rita, kranten, speelgoed, De Haan,10€
Naamloos, De Haan, 3 € Mevr. Van Mossevelde M., Vlissegem, 7€
Dhr. Van Gijsegem G., De Haan, 25 €
Dhr. en Mevr. Van Sweevelt, De Haan, 5 €
Mevr. Lahaye L., 5 €
Spaarpot Algemene Vergadering, 10,55 €
Haanse Witte, Kerkstraat, Wenduine, 10 €
Mevr. Maes-Geuskens, De Haan, 25 €

Totale giften tot 30.06.2009: 378,55 €

 

Komende activiteiten

De eerstkomende activiteit is de voedselinzameling bij A.D. Delhaize. De toestemming wordt gewoonlijk gegeven in september. Het is voorzien dat op maandag 5 oktober de inzameling gehouden zal worden met de aanwezigheid van de secretaris (Werelddierendag is op zondag 4 okober, maar AD Delhaize is dan ’s namiddags gesloten).
Het is nog niet zeker dat de secretaris op zondag 11 oktober naar de rommelmarkt in het Zeepreventorium zal gaan. De rommelmarkt wordt indoor op zaterdag en zondag gehouden (10 en 11 oktober). De Cat-sitter Club heeft geen eigen stand maar is gewoonlijk te gast bij Heidi en Danny uit Knokke. Door ons wordt weinig of niks verkocht en de klanten zijn toch gewoonlijk niet-leden.
Het belangrijkste is dus de Algemene Vergadering in Wenduine of andere locatie (zie oproep in verslag Jaarlijkse Algemene Vergadering) de laatste zaterdag van april, 24 april 2010.
Wegens verhuizing van de secretaris zal er normaal gezien geen Nieuwjaarsnummer van het Kattebelletje zijn. Er zullen wel gelukwensen op de website www.catsitterclub.be komen. We verontschuldigen ons bij de leden die niet over internet beschikken. In de bibliotheek kan men van internet gebruik maken.
 


Epiloog


Graag willen we afsluiten met de aankondiging van de geboorte van het zoontje van de burgemeester van De Haan, Mevr. C. Beirens en haar partner. De Cat-sitter Club wil hen nog eens via deze weg hartelijke gelukwensen overmaken.
Ook onze voorzitster is opnieuw oma geworden. Hartelijk gefeliciteerd!
Niet dat we dieren met mensen willen vergelijken, maar momenteel is er een “explosie” bij de poezen. Massa’s kittens zijn er momenteel en bij veel kattenmoeders en kittens is dit niet zo’n gelukkig moment. Daarom, laat uw dieren steriliseren omdat er echt een overaanbod is aan poezen.
Hierover kan u ook lezen in het infoblad van de gemeente De Haan (nummer van juni 2009). Wenst u informatie: zie onze contacten hieronder.

 

Dit Kattebelletje wordt gesponsord door Bazar St.-Rita.
Grote keuze speelgoed, papierwaren, rookwaren,
kranten en tijdschriften.
 

Hartelijk dank aan allen,
Jeannina, Secretaris en verantwoordelijk uitgever.

Bezoek onze website: www.catsitterclub.be
mail ons
Bel ons : Tel. 0486/ 519138
Betaal ons : rek. nr. 280-0301250-05

- - - o O o - - -