Het "Kattebelletje"
Ledenblad van de Cat-sitter Club De Haan vzw
www.catsitterclub.be

9e Jaargang nr. 1 –  Zomernummer 2010

 


Voorwoord

Voor de allereerste keer was het één jaar geleden dat we een Kattebelletje opmaakten. Dit wegens verhuizing en omvorming tot permanente “Hanenaar” van onze Secretaris, Jeannina.
In dit nummer volgt het verslag over de Jaarlijkse Algemene Vergadering en de ledenlijsten van een gans jaar, van zowel nieuwe leden als trouwe leden die hun lidmaatschap verlengden.

Op 14 februari 2010 begon een nieuw Chinees jaar: het jaar van de Tijger.

Mogen de katjes waarvoor Cat-sitter Club De Haan vzw zich inzet voor een beter bestaan moed putten uit hun krachtige maxi-soortgenoot. Ook onze vrijwilligers die zich dagdagelijks inspannen kunnen inspiratie vinden in de levenslust en grote empathie van dit prachtige dier.

De Chinezen denken dat het dier, één van de vijf elementen en het negen-sterren-symbool een grote invloed op de persoonlijkheid en het lot heeft. Men zegt: "Dit dier draag je in je hart".


Jaarlijkse Algemene Vergadering - Verslag

1. Aanwezigheidslijsten en volmachten
Er waren voldoende bestuursleden aanwezig en volmachten voor de afwezigen.

2. Ditmaal was het niet nodig de aanwezigen aan elkaar voor te stellen: het waren allemaal “anciens”, trouwe leden dus. In tegenstelling tot vorig jaar, toen er plaats tekort was, kon ieder zich nu comfortabel installeren in het proeflokaal van Haense Witte (bieren De Haene) te Wenduine. Enkele leden die anders trouw aanwezig waren, konden ditmaal niet komen. De pluim gaat wel naar Marie-Thérèse Van De Kerckhove die zoals steeds uit Loppem afzakte en gelukkig voor de terugkeer een lift kon krijgen van Heidi, die nu in Zwevezele woont.
Uit erkentelijkheid werd even teruggedacht aan enkele overleden trouwe leden, zijnde Monique Vercoutter, nicht van ons actief lid Simonne, en nog twee leden, waarvan we geen officieel overlijdensbericht kregen. We veronderstellen dat de familie discretie wil, en delen de namen dus niet mee. Het waren beiden grote dierenvrienden.

3. Afleggen rekening 2009
Zoals gehoopt, ontving de vzw Cat-sitter Club De Haan via de vzw Blauwe Wereldketen een soort subsidie van 1500 €, zodat de ontvangsten van 2009 merkelijk hoger zijn dan in 2008. De Blauwe Wereldketen is ook de Nationale Raad voor Dierenbescherming waar onze vzw lid van is en lidgeld betaalt.
Wij konden dus in 2009 alle sterilisaties uitvoeren die nodig waren. Er is ook meer en meer medische verzorging nodig voor de oudere katten (sinds 2001 !) en zelfs soms euthanasie.
De gemeente De Haan komt nog steeds tussen in de sterilisatiekosten, waarvoor onze dank.
Het punt van discussie op de vorige Algemene Vergadering i.v.m. keuze van dierenartsen voor de sterilisaties is opgelost. Mevr Claeys kan gerust zijn. Alle dierenartsen uit De Haan konden een overeenkomst aangaan met de gemeente. Zo zijn er nu Mw. Cappaert (Vosseslag), de twee collega’s van Dr. Breemersch (Watertoren) en een nieuwe medewerker Dr. Soetaert (Wenduine).
Het probleem asiel Blauwe Kruis in Oostende geraakt niet opgelost. De gemeente wil geen 3000 euro per jaar (0,25 cent per inwoner) betalen. Daardoor kan voor gevonden of verloren huisdieren in De Haan geen beroep gedaan worden op het asiel, zodat er steeds dieren buiten moeten blijven rondlopen (soms gans de winter) als zij geen opvang aangeboden worden door bewoners.
De regel is dat een gevonden dier moet gemeld worden in het asiel, ook als je het thuis opvangt. Dus hier zal men de politie moeten verwittigen of de wijkagent. Liefst ook de Cat-sitter Club De Haan verwittigen.


4. Voorstellen van:
a) begroting voor 2010: de samenwerking met de gemeente wordt normaal verdergezet. Van Blauwe Wereldketen zou opnieuw een subsidie van 500 € (vorige keer 1500 €) te verwachten zijn.

b) activiteiten van de vzw
er was een beperkte deelname aan een rommelmarkt, zonder succes. Via de webwinkel die door de leden blijkbaar weinig bekeken wordt, hebben we af en toe een aankoop.
Er is dus zoals steeds Werelddierendag waarop we hopen weer aan AD Delhaize, Stationsstraat, De Haan, dierenvoeding te mogen inzamelen (vermoedelijk op maandag 4 oktober).
Mogelijks is er een beperkte deelname aan de tweedaagse Rommelmarkt in het Zeepreventorium, De Haan (normaal op 9 en 10 oktober 2010).
Zoals elk jaar dringen we aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering bij te wonen. Dit jaar was er een geanimeerde babbel onder “anciens”. Wij hopen volgend jaar onze “10e Verjaardag” te vieren met een hapje voor de aanwezigen. Daarom zouden we eens teruggaan naar het zaaltje van de Zeeduif waar kan gegeten zonder vooraf te reserveren. We weten nooit hoeveel mensen er komen. We zullen beroep doen op onze bank (nu onder de benaming BNP-Paribas-Fortis) om ons te sponsoren. We kunnen immers geen geld van de vzw gebruiken daarvoor. Het zou vermoedelijk op zaterdag 30 april plaats hebben, volgens beschikbaarheid. De Algemene Vergadering vanaf 18u, daarna even nablijven voor de 10e verjaardag!
Als iemand een andere suggestie heeft dan is die meer dan welkom. Vorig jaar heeft niemand hierop gereageerd! Ook niet de leden die het “Kattebelletje”via de PC lezen. Als het al gelezen wordt? Het vraagt tijd en moeite van onze secretaris en onze webmaster en het kost de vzw ook centen voor het printen en verzenden van de papieren versie. Die wordt in principe alleen aan leden verstrekt die geen internet hebben.
De vergadering werd afgesloten met een tractatie door de secretaris wegens haar vestiging als “Hanenaar”Onze leden

De tarieven blijven onveranderd om het lidmaatschap voor iedereen toegankelijk te houden:
2,50 euro effectief lid, senior, junior - 5 euro gewoon lid - 13 euro steunend lid
vanaf 25 euro erelid (gratis sticker), bij handelaars vermelding van hun zaak

Betalingen graag op rek. nr. 280-0301250-05 van Cat-sitter Club De Haan vzw, P. Vandemoerelaan 47/0101, 8420 De Haan of afspreken via de secretaris op 0486/519138. Liefst met de jaarwisseling of op de algemene vergadering (cash) of indien niet anders mogelijk in de Rovenic, bij de kerk, De Haan, om de winkel zo weinig mogelijk te storen. Dringende oproep om de lidgelden geregeld te betalen. Dank !

Nieuwe leden - Periode 01.07.2009 / 31.12.2009

Gewone leden
Mw. Van Wassenhove H., Klemskerke
Mej. Fevery Hélody, Pont-a-Celles
Mw. Gosseye, Gent
Mw. H. Devriese, De Haan

Junior/Senior
Jhr. J. Vankeersebilck, Bredene

Steunend lid
Mevr. N. Verstrepen, Zemst

Erelid
Dhr. Van Waes, Gent

Verlengden hun lidmaatschap - Periode 01.07.2009 / 31.12.2009

Gewone leden
Mw. Verougstraete L., Harelbeke
Mw. Van Loo, Blankenberge
Mw. Claeys M., Bredene
M. et Mme Quinet, Epinois
Mw. H. Moke, Zwevezele
Dhr. E. Monbaliu, Bazar St.Rita, De Haan
Mej. Monbaliu, De Haan
Dhr. G.Van Gysegem, De Haan
Mw. Legein, De Haan
Mw. Desaever, De Haan
Mw. D’Aubioul, Knokke

Steunende leden
Mw. Van Acker Cl, Oostende
Dr. P. Moureau, huisarts, De Haan
Mw. Thiebaut M.L., wed.Vanhecke, Kampenhout
Mw. Makelberge D., Westende
Mw. Tavernier, Vlissegem

Ereleden
Mw. De Schepper Elza, De Haan (2x voor 2009 en 2010)
Mw. De Wachter P., Oostende
Mw. Vandenbosch, Vlissegem
Mw. Poggeman A., Vlissegem

Junior / Senior / Effectief lid
Mej. Vankeersebilck, Bredene
Mw. Vancleemput C., Hotel Escapade, De Haan (voorzitter)
Mw. Bouckenooghe, Knokke
Mw. Dobbelaere, Gent


Nieuwe leden - Periode 01.01.2010 / 30.06.2010

Gewone leden
Mw. Vandenbosch, Braine-L’Alleud
Mw. Haeck L., Diegem
Mw. Maes M., Drogenbos
Dhr. Colart E., Drogenbos

Ereleden
Mw. Elke, De Haan
Mw. Van Wambeke J., Tremelo

Senioren
Mw. Casaert B., Gent
Mw. Van de Keere, Oosteeklo (Assenede)

Steunende leden
Mw. Raes, M.M., Wenduine
Mw. Druart, Oostende


Verlengden hun lidmaatschap - Periode 01.01.2010 / 30.06.2010

Gewone leden
Van de Walle L., Oostende
Dr. Temmerman V., Dierenarts, Gent (Mariakerke)
Dhr. Bassier, Gent
Dhr. Everaert D.(effectief lid, Resto Casa Nova & Hotel Duinhof, De Haan)
Mw. Denaeyer S., De Haan
Mw. Denaeyer M., De Haan
Mw. Maeriën J., De Haan
Dhr. Hagens F., De Haan
Mw. Van de Kerckhove (dochter), Loppem
Mw. Blontrock Gaby, De Haan
Mw. Gosseye, Gent
Mw. De Coninck G., De Haan
Mw. Claeys M., Bredene
Jhr. Vankeersebilck J. en Mej. Vankeersebilck E., Bredene
Dr. Cappaert, dierenarts, De Haan
Dhr. Cappaert G., De Haan

Steunende leden
Dhr. Klinck A., Gent
Mw. Van Mossevelde J., Evergem
Mw. Tielemans, Wenduine
Dhr. Van Waes, Gent
Mw. Van Acker C., meter van CSC vzw, Oostende
Mw. Van de Velde S., Vlissegem

Ereleden
Mw. Van Mossevelde, Vlissegem
Mw. Vanderswalm J., Vlissegem
Mw. Watelet E. Vlissegem
Mw. De Bruycker, Blankenberge
Mw. Peersman M., Lier
Mw. De Schepper E., De Haan
Mw. Vande Kerckhove M.Th., Loppem
Mw. De Schutter I., Lingerie Rovenic, De Haan
Mw. Raes Diana, De Haan

Junior / Senior / Effectief lid
Strubbe Jeannina, De Haan
Mw. Verrijdt A., De Haan
Dhr. Geerts W., De Haan
Mw. Lahaye, Bredene
Mw. Bauwens, Gent
Mw. De Visscher H., Gent
Mw. Nicosia, De Haan
Mw. Doré, De Haan
Dhr. Demeyer J., Gent
Dhr. Van Sweevelt R., De Haan
Mw. Van Sweevelt A., De Haan
Mw. Comptaert, Antwerpen


Giften - Periode 01.07.2009 / 31.12.2009

Bruynseels W., De Haan 100 + 50 + 50 + 150 = 350 € !
Verougstraete L., Harelbeke, 2 €
De Bruycker Fr., Blankenberge 30 €
Mw. De Wachter Oostende, 25 €
Mw. Vandenbosch, Vlissegem, 25 €
Hotel Escapade, De Haan, 100 € (Voorzitster C. Vancleemput)
Naamloos, 2 €
Avothea, Gent, 30 € (Kostuums & benodigdheden)
Mw. Devriese H., De Haan, 5 €
Mw. Dobbelaere R., Gent 2 €
Bazar St.Rita (Dagbladen, speelgoed), De Haan, 10 €
Sponsoring (subsidie) van Blauwe Wereldketen, 1500 €

Giften - Periode 01.01.2010 / 30.06.2010

Dhr. Klinck, Gent, 7 €
Lizzy, ceramiekkunstenares, Gent, 10 €
Mw. Vanderswalm J.,Vlissegem, 50 €
Mw. Watelet E., Vlissegem, 50 €
Mw. D’Aubioul, Knokke, 5 €
Mw. Depla, De Haan, 5 €
Mw. Van Mossevelde J., Evergem, 7 €
Mw. De Bruycker, Blankenberge, 25 €
Bazar St.Rita (kranten en speelgoed), De Haan, 20 €
Haense Witte, Streekbieren, Wenduine, 4,30 €
Mw. Devriese H., De Haan, 25 €
Spaarpot Algemene Vergadering, 8,50 €
Dhr. Bruynseels W., De Haan, 50 €
Mw. Druart, Oostende, 7 €


Bedankingen

Uit discretie worden weinig namen en locaties gemeld. Wie expliciet met zijn naam erin wil komen, mag dat gerust vragen.
Nog steeds gaan trouwe vrijwilligers elke week naar Wenduine een steeds kleiner wordende groep poezen voeden. Dit zijn Mia, Willy, Mw. Tielemans, Simonne, Martine en een nieuwe dame, Marleen, die tijdelijk de beurt van Heidi overneemt. De secretaris, nu Hanenaar, neemt de zondag en vervangingen voor haar rekening.
Aan allen dank.
Ook nog dank aan diegenen die de voeding zelf bekostigen.
Ook op andere locaties worden gesteriliseerde zwerfkatjes gevoed, o.a. door Linda (al 9 jaar!), op een camping aan de Vosseslag en op de Bremhoeve. In de Concessie door Concetta en Jeannette.
Simonne en de Secretaris nemen ook nog enkele katjes “onderweg” voor hun rekening.
Enkele mensen namen ook nog een vondeling in huis, waarvoor dank. Dank aan Marie-Jeanne die kittens bijhield tot ze geadopteerd werden.
Dank aan de gemeente voor verdere tussenkomst in de sterilisatiekosten met als valse noot een weigering een contract af te sluiten met asiel Oostende, zodat gevonden poezen niet naar het asiel kunnen.
Dank aan Sonja voor de catsit in een noodgeval en haar man, de smid, voor reparatie van onze oude vangkooien.
Dank aan Dr. Breemersch voor het geven van noodhulp aan gekwetste en zieke katten.


Epiloog

Jammer genoeg eindigen we met een afscheid dat kort na de Algemene Vergadering plaats had. Toen overleed onze lieve Nelly (Van Outryve) die op de Bremhoeve woonde tot ze naar de home in Blankenberge moest. Ze had altijd een groot hart voor poezen.
Ook voor de poezen was het geen goed jaar: vier van hen moesten wegens ongeneeslijke ziekte of ongeval geëuthanaseerd worden. Eentje ervan was wel 14 jaar oud.
Ondertussen is er weer “nieuw leven”, maar weinig vraag naar kittens. Daarom raden wij kattenbezitters aan hun poes te steriliseren of de pil te geven. Lang pilgebruik kan wel kanker tot gevolg hebben.
Bij deze hitte gaan onze gedachten uit naar alle dieren die onbeschut in de brandende zon staan en dikwijls onvoldoende drinken hebben.
Veel mensen zouden beter geen dieren houden.
Ook hebben we pijn in het hart als we aan de vele moederpoezen denken die in het “wild” jongen hebben en in deze hitte ook dikwijls geen drinken of voedsel vinden. Toon uw goed hart en voedt ze. Meld ons hun aanwezigheid en wij proberen ze te vangen en te steriliseren.
Nog een aangename zomer en denk aan de DIEREN.


Katjes om weg te geven.

Dit Kattebelletje wordt gesponsord door Bazar St.-Rita.
Grote keuze speelgoed, papierwaren, rookwaren,
kranten en tijdschriften.
 

Hartelijk dank aan allen,
Jeannina, Secretaris en verantwoordelijk uitgever.

Bezoek onze website: www.catsitterclub.be
mail ons
Bel ons : Tel. 0486/ 519138
Betaal ons : rek. nr. 280-0301250-05

- - - o O o - - -