Cat-Sitter Club De Haan vzw in de MEDIA
 

- Gemeentelijk Informatieblad DE HAAN - juni 2009 - p. 8 - 9

" Zwerfkatten:
Een kattin is al na zes maanden vruchtbaar en kan per jaar een drietal nestjes van vier tot zes katjes ter wereld brengen. Als men weet dat die kleintjes op hun beurt na zes maanden vrucht baar zijn, is het duidelijk dat de beheersing van de hoeveelheid zwerfkatten in eerste instantie gericht moet zijn op een beperking van de voortplanting. De overpopulatie van zwerfkatten brengt hinder mee voor de bevolking: geurhinder door katers, uitwerpselen, lawaaihinder, openkrabben van vuilniszakken, overbrengen van ziekten… Tussen de vele zwerfkatten in onze gemeente zit ten er ook nakomelingen van de gewone huis poezen.
U kunt uw steentje bijdragen door uw poes on vruchtbaar te maken. Op die manier helpt u mee om de aangroei van het aantal zwerfkatten in uw buurt te verminderen. Sterilisatie en castratie zijn vrij eenvoudige ingrepen, waarvan uw poes weinig hinder ondervindt. Gecastreerde katers gaan minder zwerven, vechten minder en lopen minder risico besmettelijke ziektes op te lopen. Onvruchtbare katers geven geen nachtconcerten en veroorzaken minder stankoverlast. Voor meldingen van de aanwezigheid van zwerf katten kan men terecht bij de dienst Leefmilieu. In onze gemeente is eveneens de Cat-sitter club (www.catsitterclub.be) gevestigd. De vereniging zet zich actief in voor de verzorging van de zwerfkatten in onze gemeente. Als u een poes wil adopteren of u kunt een tijdje niet meer zelf zorgen voor uw kat, dan kunt u eveneens terecht bij deze club. "
___________________
Onze opmerkingen bij voormeld artikel:
De Cat-sitter club wil wel duidelijk maken dat zwerfkatten alleen kunnen gesteriliseerd worden en NIET weggenomen, tenzij ze na de test besmettelijk ziek blijken. Voor verloren huiskatten wordt intensief gezocht met behulp van publicatie op de eigen website www.catsitterclub.be en affiches in de voornaamste handelszaken. Het asiel van Oostende weigert echter elke samenwerking met De Haan, omdat er geen betaalcontract is.  Op die manier valt het voornaamste contactpunt voor verloren en gevonden katten weg.
De vzw blijft aandringen bij de burgemeester om een contract met het Blauw Kruis van Oostende af te sluiten. Het zou mooi zijn moesten onze leden en leden van het Blauw Kruis zelf dat willen ondersteunen.

 

Ter gelegenheid van Werelddierendag mochten wij op 3 oktober 2008 opnieuw een voedselinzameling houden in de prachtig vernieuwde AD Delhaize (zie foto hieronder) in de Stationsstraat te De Haan.
Veel dank aan de milde schenkers van kattenvoeding alsook aan de leiding van AD Delhaize.
 

 

- Aanpassing van onze statuten - Mevr. Geerts Ann, penningmeester, neemt ontslag en wordt vervangen door Mevr. Maeriën Ingrid - Op volgende link kan u de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad lezen: http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2007/02/01/07020500.pdf
- Aanpassing van onze statuten naar de nieuwe v.z.w.-wet - Op volgende link kan u de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de gewijzigde artikelen lezen: www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2006/01/25/06020734.pdf
 

- Gemeentelijk Informatieblad DE HAAN - juni 2006

p. 5 - ZWERFKATTEN - Medewerking van de bevolking is noodzakelijk!

Een poes kan twee, drie nestjes per jaar krijgen, die elk uit vier tot zes kittens bestaan.

Het probleem van zwerfkatten lost zichzelf niet op, maar wordt integendeel alleen erger als we er niets aan doen.  De overpopulatie van (zwerf)katten brengt, afgezien van het vele dierenleed (ontbering, ziekte) hinder mee voor de bevolking: geurhinder door het 'sproeien' van katers, uitwerpselen, lawaaihinder van verliefde katers, gescheurde vuilniszakken...

We moeten ervoor zorgen dat er geen nieuwe zwerfkatten meer bijkomen.  Tussen de vele zwerfkatten in onze gemeente zitten er ook de nakomelingen van de gewone huispoezen.
De dierenasielen kunnen de toevloed van jonge katjes niet meer aan.  Laat daarom uw poes ontvruchtbaar maken.  Sterilisatie en castratie zijn vrij eenvoudige ingrepen, waarvan uw poes weinig hinder ondervindt.  Gecastreerde katers gaan minder zwerven, vechten minder en kopen minder risico besmettelijke ziektes op te lopen zoals kattenaids.
Onvruchtbare katers geven geen nachtconcerten en veroorzaken minder stankoverlast in de buurt.

Tot slot nog dit:
De Haan heeft ook een Cat-sittersclub (www.catsitterclub.be).  Als u nog geen poes heeft, en u wil er ééntje in huis halen of u kan een tijdje niet meer zelf zorgen voor uw kat, dan kan u terecht bij deze club.  Die heeft nood aan vrijwilligers en onthaal-adressen.  Voor meer inlichtingen: 0486/51 91 38 (tijdelijke opvang van katten).

 

- Cat-sitterclub De Haan op TELEVISIE:
Met toelating van uw regionale televisiezender FOCUS, enkele beelden uit hun
nieuwsuitzending van 8 november 2001, klik hiervoor HIER

 

- Weekblad "Dag Allemaal" - 9 juli 2002 - Cat-sitterclub De Haan wint de "CLUBKAS" !!


- Gemeentelijk Informatieblad De Haan - juni 2002 - blz. 20 - artikel over onze Club

 

Tam-Tam Communicatiekrant - Knokke-Heist

uit Tam-Tam editie 14 maart 2002 - Klik en vul onze vragenlijst in aub

 

Contact: Jeannina Strubbe   GSM 0486 519138
Bankrekening Cat-Sitter Club De Haan vzw: IBAN BE96 2800 3012 5005   BIC GEBABEBB