Vragenlijst
voor vrijwilligers en sympathisanten van Cat-sitter Club De Haan (C.S.C.) vzw:

- terug naar Nadere toelichtingen


Aanklikken wat past a.u.b.

- Vindt u een Cat-sitter Club in De Haan nuttig en nodig?

    JA     NEEN

- Bent u van oordeel dat het de verantwoordelijkheid van de gemeente is om het zwerfkattenprobleem op te lossen door de nodige sterilisaties te laten uitvoeren?

    JA     NEEN


1. Kan u ( voorlopig onbezoldigd_ later mogelijks met onkostenvergoeding) zich beschikbaar
stellen ( jeugd vanaf 14 jaar ook welkom) voor:

cat-sitten ten huize van het baasje ( liefst telefonisch bereikbaar of via een andere dienst)
opvang van 1 of meer katten bij u thuis
op korte termijn
op lange termijn
ook 's nachts bereikbaar voor noodgevallen (bijvoorbeeld brand)
gadeslaan van vangkooien of vrijgelaten geopereerde dieren
verzorging van zieke of herstellende katten (eventueel na ingreep)
voederen van 'vrije katten'
helpen zoeken naar verloren of gestolen katten ?

2. Kan u een kleine ruimte ( bijvoorbeeld tuinhuis) of grotere (ongebruikte garage) ter beschikking stellen van de Cat-sitter Club (voorlopig gratis) voor

    korte tijd     permanent
( bijvoorbeeld voor opslaan van voedsel en materiaal)

3. Beschikt u over een wagen en is u bereid om

een kat af te halen in het asiel van Oostende 
een kat af te halen of te brengen naar de dierenarts (in aangepaste kooi)
een vrijwilliger te vervoeren

4. Wil u geen lid worden, maar wel de Club steunen door het schenken van bijvoorbeeld:

voedsel
dekentjes of handdoeken, kussens en mandjes
kattenbakken
verzorgingsprodukten ( bijvoorbeeld vlooienspray)
gangbare medicijnen ( bijvoorbeeld tegen wormen)
schrijfpapier (ook gekleurd)-omslagen
postzegels

ten behoeve van de werkende leden. Voor het cat- sitten aan huis moet in principe alles beschikbaar zijn. Bij financiŽle problemen zal de Club geheel of gedeeltelijk de kosten dragen.

5. Kan u andere diensten verstrekken, zoals

typen of uitprinten van teksten
verspreiden van de laatste Cat-sitter berichten
telefoneren voor persoon zonder telefoon bij verlies van een kat (naar asiels, politie, advertentieblad, bijvoorbeeld Tips)
verwittigen van andere vrijwilligers (eventueel via e-mail)

6. Bent u bevoegd en bereid om te helpen bij de boekhouding van de Cat-sitter Club De Haan vzw ?

    JA     NEEN

Kan u dit op computer ?

    JA     NEEN

Kan u het ledenbestand op computer opslaan en aanpassen ?

    JA     NEEN


7. Heeft u andere suggesties, commentaar of vragen in verband met deze Club, schrijf ze hieronder neer
UW GEGEVENS


NAAM

VOORNAAM 

STRAAT NR.

POSTCODE  

STAD/GEMEENTE

TELEFOON OF GSM

BEST TE BEREIKEN van u tot u

E- mailadres

WIL LID WORDEN voor 1 jaar:
Bedrag in Euro

Lidgeld op bankrekening IBAN BE96 2800 3012 5005   BIC GEBABEBB van 
Cat-sitter Club De Haan v.z.w. P. Vandemoerelaan 47/0101, 8420 De Haan 
Junioren, senioren en werkende leden: 2,5 Euro
Gewoon lid 5 Euro
Steunend lid 13 Euro
Erelid vanaf 25 Euro

Mijn naam mag vernoemd worden in de ledenlijst

    JA     NEEN

WIL SCHENKEN: Bedrag in Euro


- terug naar Nadere toelichtingen